Clicks475

17.3.2020 i za koronaviru Gruzie má patriarchu a kněze živé víry v Krista

Libor Halik
Všude jinde jednají bez NADPŘIROZENÉ víry ve Všemohoucího Boha a bez pokání. V Gruzii je 17.3.2020 proto přes 40 nakažených, v ČR 10x více, tj. 450 nakažených. onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19…More
Všude jinde jednají bez NADPŘIROZENÉ víry ve Všemohoucího Boha a bez pokání. V Gruzii je 17.3.2020 proto přes 40 nakažených, v ČR 10x více, tj. 450 nakažených. onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 K 1.3.2020 byli v Gruzii 3 nakažení koronavirem sputnik-georgia.ru jako v České republice. Patriarcha Gruzie však bere morovou nákazu koronavirem zcela vážně. 1.3.2020 při bohoslužbě oznámil vizi, kterou dostal při modlitbě: On spatřil muže barvy ohně sedět na koni a létat nad jeho hlavou a pak zmizet. Pak se k němu přiblížilo dítě (tj. pražské Jezulátko, Ježíšek), plivlo na zem, smísilo sliny na prst, a nakreslilo křížek na své čelo.
Podle patriarchy je to znamení, že člověk může překonat toto onemocnění s pomocí Boha - vtěleného Ježíška (tj. od 17. století ochránce Prahy symbolizovaného karmelitánskou soškou dítěte) a se svatým křížem na čele (tj. ve svém myšlení). Gruzínský pravoslavný patriarcha Eliáš II. (žijící v pověsti svatosti a proroka) vydal prohlášení gruzínské církve, kde vysvětluje, že použití jediné společné lžíce pro všechny přijímající sv. eucharistii má dlouhodobou tradici. A to že, navzdory mnoha zprávam o různých život ohrožujících infekcích v průběhu mnoha staletí, pravoslavní věřící se nebáli společného sv. přijímání z jedné lžíce, ale i přišli do kostela častěji, protože Tělo a Krev Krista přináší uzdravení a očištění.
Jeho blaženost pravoslavný patriarcha Rumunska Daniel rovněž vydal nedávné prohlášení, ujišťující věřící, že Eucharistie nemůže nikdy být zdrojem nemocí a smrti. Zdroje: Patriarcha Gruzie 1.3.2020 prorokoval, že (pražské) Jezulátko uzdraví od koronaviru orthochristian.com/129044.html a sputnik-georgia.ru/…/Iliya-II-U-meny… Epidemie určitě nejsou v dějinách novinkou. Jaké příklady máme z minulosti? Připomeňme si některé. Léta 589-590. Itálie byla postižena těžkými přírodními katastrofami i násilím ze strany Longobardů, událostmi, které mnoho věřících interpretovalo jako Boží tresty za rozmnožení hříchů. V Římě se rozvodnila Tibera a způsobila nesmírné škody, obětí se stal papež Pelagius II., který zemřel 7. února 590. Jeho nástupcem se stal svatý Řehoř Veliký, který se zdráhal volbu přijmout, protože toužil zůstat v klášteře. Je faktem, že 29. srpna, dříve než nastoupil na Petrův stolec, budoucí Řehoř měl kázání, ve kterém vyzýval věřící k pokání. Tento světec žádal o Boží pomoc a nařídil slavnostní prosebné průvody. Nařídil modlitbu „sedmerých litanií“, nazvanou tak proto, že rozdělil věřící na sedm sborů (klérus, mnichy a mnišky, děti, dospělé muže, vdovy a vdané ženy. Během této modlitby zemřelo za hodinu osmdesát lidí, ale Řehoř vyzýval k vytrvalosti v modlitbě. Když průvod dospěl k dnešnímu Ponte Sant´Angelo, na vrcholu Hadriánova hradu papež spatřil archanděla Michaela, jak mečem hrozí moru, na znamení konce epidemie. www.lumendelumine.cz/index.php