Clicks15
vi.news

Francis về chủ nghĩa đại kết: "Chúng ta không thể đi những con đường khác nhau" - Có phải ngài ta đang nói về Giáo hội?

"Chúng ta không thể yêu cầu những người khác phải đoàn kết nếu chính chúng ta đi những con đường khác nhau," Francis nói trong một thông điệp ngày 31 tháng 5 cho một phong trào cầu nguyện đại kết của Tổng Giám mục Anh giáo, Justin Welby, một giáo dân.

Francis "mong muốn rất nhiều" rằng "chúng ta, với tư cách là Kitô hữu, có thể đoàn kết sâu sắc hơn với tư cách là chứng nhân của lòng thương xót."

Ông ta xin Thần Linh "món quà của sự hiệp nhất," vì "chỉ khi chúng ta sống như anh chị em, chúng ta mới có thể truyền bá tinh thần huynh đệ."

Theo Francis, Chúa Thánh Thần đã "truyền nhiễm" sự sống vào thế giới trong ngày lễ Ngũ tuần. Ngoài hình thức ẩn dụ kỳ lạ, thế giới không quan tâm đến Chúa Thánh Thần và đời sống thiêng liêng.

Trước khi nói say sưa về "những con đường hợp nhất" với Anh giáo, Francis nên sửa chữa Giáo hội bị chia rẽ sâu sắc của riêng mình, thay vì tăng thêm sự chia rẽ giữa những người Công giáo.

#newsAysssdmvel