Clicks811
jamacor

Vlažnost

325

Bojuj proti této změkčilosti, která tě činí lenivým a nedbalým v tvém duchovním životě. — Pamatuj, že může být počátkem vlažnosti... a, podle slov Písma svatého, Bůh vyplivne vlažné.

326

Bolí mě, když vidím, jak se vystavuješ nebezpečí vlažnosti, když se vážně nesnažíš dosáhnout dokonalosti ve svém stavu.

— Říkej se mnou: Nechci být vlažný!: ”Confige timore tuo carnes meas!“ — Uděl mi, můj Bože, synovskou bázeň, abych se vzpamatoval!

327

Vím, že se vyhýbáš smrtelným hříchům. — Chceš být spasen! — Ale neznepokojuje tě neustálé a vědomé upadání do lehkých hříchů, ačkoli pokaždé cítíš Boží volání, aby ses přemohl.

— Vlažnost je příčinou tvé slabé vůle.

328

Jak málo miluješ Boha, když se vzdáváš bez boje s tím, že to není těžký hřích!

329

Všední hříchy duši hodně škodí. — Proto ”capite nobis vulpes parvulas, quae demoliuntur vineas,“ říká Pán v Písni písní: Pochytejte nám lišky, lištičky, pustošící vinici.

330

Jak mě bolí, že nelituješ svých všedních hříchů! — Protože to znamená, že jsi ještě nezačal žít opravdovým vnitřním životem.

331

Jsi vlažný, vykonáváš-li líně a s nechutí věci, které se vztahují na Boha; když se vypočítavě nebo vychytrale snažíš ošidit své povinnosti; když myslíš jenom na sebe a na své pohodlí; když jsou tvé rozhovory plané a marné; když si neošklivíš všední hřích; když jednáš z lidských pohnutek.
cz.escrivaworks.org/book/1/_c14