Clicks993
Anton Čulen
2

LIST KŇAZOM, REHOĽNÍKOM A VŠETKÝM VERIACIM V TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZE K SÚČASNEJ EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCII NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI

LIST KŇAZOM, REHOĽNÍKOM A VŠETKÝM VERIACIM V TRNAVSKEJ ARCIDIECÉZE K SÚČASNEJ EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCII NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI

Drahí oltárni bratia, ctihodní rehoľníci a rehoľníčky, bratia a sestry v Kristovi,
pri nedávnej návšteve Svätého Otca Františka na Slovensku, ktorá je ešte živá v našej pamäti, nástupca sv. Petra v záhrade prezidentského paláca pripomenul, aby sme počas pandémie Covid-19 nezabúdali na vzťahy.

A my nechceme zabudnúť ani v období izolácie na našich najbližších, najslabších, starých, chorých a biednych v našej spoločnosti, lebo máme pred očami Toho, ktorý nám preukázal najväčšiu lásku, a to na kríži.

Ježiš Kristus volá: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.“ (Mt 11,28) Božia láska nás pozýva i k obeti a je jej hodná. Preto pozývam všetkých veriacich, aby nakoľko to je možné, nezanedbali v sebe dar vzťahu s Bohom a pokiaľ je to možné, navštevovali kostoly rešpektujúc opatrenia proti šíreniu ochorenia Covid-19.

Preto pripomínam, že i všeobecné pravidlo fyzickej (vek, choroba, nedostatok miesta), či morálnej nemožnosti (veľký strach, či ťažkosť), oslobodzuje od povinnej účasti na svätej omši. Pandemická situácia v súčasnej dobe a opatrenia prijímané v snahe redukovať šírenie ochorenia Covid-19 vytvárajú vážne prekážky pre splnenie povinnej účasti na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.

Úmysel zákona o povinnej účasti na bohoslužbe v nedeľu či v prikázaný sviatok sleduje výchovu k hlbšiemu duchovnému životu, ktorý nie je možný bez cirkevného spoločenstva.

Cirkev nikdy neprestávala zdôrazňovať potrebu tejto účasti a až neskôr „pre vlažnosť alebo nedbanlivosť niektorých musela vysvetliť povinnosť účasti na nedeľnej svätej omši.“ (sv. Ján Pavol II.) Druhý vatikánsky koncil nás učí: „Sú plne včlenení do spoločenstva Cirkvi tí, čo majúc Ducha Svätého, prijímajú neporušenú celú jej štruktúru a všetky prostriedky spásy, ktoré sú v nej ustanovené, a v jej viditeľnom organizme sú zjednotení s Kristom – ktorý ju vedie prostredníctvom najvyššieho veľkňaza a biskupov – putami vyznávania viery, sviatosťami, ako aj cirkevnou správou a spoločenstvom.“ (Lumen gentium, 14)

Nie sú správne také postoje, kedy veriaci dišpenzovaní od zákona o povinnej účasti na sv. omši, neprejavujú žiadny záujem o život vo farnosti, o sviatosti alebo či je pre nich možné byť nejakým spôsobom účastní na sv. omši.

V snahe o zabezpečenie prístupu veriacich k sviatostiam a najmä Eucharistii, prosím, aby kňazi boli na blízku im zvereným veriacim, nakoľko to je možné a nech dbajú, aby veriacich pri usporadúvaní slávení a rešpektovaní platných epidemiologických opatrení viedli k pokoju. Nech Eucharistia nie je miestom pre roztržky, ale pre jednotu. Násilie, hnevy či tvrdosť proti službe tých, ktorí majú úlohu zabezpečovať či usporadúvať slávenie Eucharistie za účasti veriacich sú v ostrom protiklade s tým čo chcú sláviť – s atmosférou Pánovej večere. Vážne teda vyzývam všetkých k obnoveniu bratského ducha. (1 Kor 11, 17-34)

Duchovný život – život s Kristom – je najlepším prostriedkom na prekonanie tohoto ťažkého obdobia, kedy nám odišli do večnosti mnohí nám drahí. Nech sa naša láska ku Kristovi prejaví v našom každodennom živote, v službe Bohu i ľuďom a porovnávajme našu lásku s Kristovou láskou.

V Trnave 12. novembra 2021, na spomienku sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka
Číslo prot. 9174/2021

S láskavým pozdravom, v modlitbe Vás žehná
V Pánovi oddaný
Mons. Ján Orosch
trnavský arcibiskup

alianciazanedelu.sk/archiv/10174
ľubica
Mnoho biskupov a kňazov (česť výnimkám) naopak kolaboruje s antikristovou vládou a veriacich neraz terorizujú ešte viac ako štátna moc.Video: Arcibiskup Carlo Maria Viganò: Zmluva medzi temným štátom a temnou cirkvou
------------------

v tom liste nie je ani za zrnko pravdy o plandémii, o zdravotnej tyranii, o vymyslených číslach v nemocniciach, o klamstve s testami a najviac že na tom všetkom …More
Mnoho biskupov a kňazov (česť výnimkám) naopak kolaboruje s antikristovou vládou a veriacich neraz terorizujú ešte viac ako štátna moc.Video: Arcibiskup Carlo Maria Viganò: Zmluva medzi temným štátom a temnou cirkvou
------------------

v tom liste nie je ani za zrnko pravdy o plandémii, o zdravotnej tyranii, o vymyslených číslach v nemocniciach, o klamstve s testami a najviac že na tom všetkom zarobí BIGFARMA , tie biliardy za genovu manipuláciu pseudovakcinami TU: Pfizer podplatil australskou vládu
„Ak nemôžete klásť otázky ohľadne najväčšieho medicínskeho experimentu v histórii, ak sa ho nemôžete nezúčastniť, ak nemôžete poukazovať na jeho nedostatky, ak každý lekár, ktorý sa ozve, je umlčaný, tak potom žijete v globálnej medicínskej tyranii.“.....Bývalý vedec Pfizeru varuje
a najviac tam chýba zmienka návratu podávania SP do úst..... i na kolenách.....je to výsmech ten list...
apredsasatoci
Koná sa preosievanie!
Kresťania sa pozerajú do Tváre svojej viery.
Hold, ekumenizmus nie je Magisterium!!!