tábor hoří dohořívá
Moje křestní patronka /Eva, Růžena z Limy,/ Anna,/ Marie/:-)
tábor hoří dohořívá
Anna je biřmovací a Marie je "řeholní" Frant. terciář.
Když se začalo cca před 18 roky přijímat na ruku,
a ve společenství jsem řekla svůj názor, jaká je to
pýcha chtít Tělo Kristovo na ruku ,že i Jan Křtitel
pravil, že Ježíšovi Kristovi není hoden,rozvázat ře
mínek u obuvi
. Jeden liberál se do mě pustil tak, že
jsem to neunesla. Nikdo se mě nezastla.Naštěstí
jsem jako pokladní měla …More
Anna je biřmovací a Marie je "řeholní" Frant. terciář.
Když se začalo cca před 18 roky přijímat na ruku,
a ve společenství jsem řekla svůj názor, jaká je to
pýcha chtít Tělo Kristovo na ruku ,že i Jan Křtitel
pravil, že Ježíšovi Kristovi není hoden,rozvázat ře
mínek u obuvi
. Jeden liberál se do mě pustil tak, že
jsem to neunesla. Nikdo se mě nezastla.Naštěstí
jsem jako pokladní měla sebou vše nezbytné -

odevzdala jsem to ,s pláčem!!!jsem odešla- více mě
tam neviděli.
Život fratiškánský nadále v osobním životě praktikuji.
Tož tak.
Marieta Ria
Pokiaľ viem, tak nikto nikoho pred dobou covidu nenútil prijímať na ruku. Ak si mala takýto zážitok, je mi to ľúto, ale kvôli jednej veci nemôžeš zavrhovať celú Cirkev, následne z nej doslova ujsť k sektárom, protestantom, či propagovať Luthera ako nejakú modlu.... Kvôli zlyhaniu jednotlivca (-ov), nemôžeš zatracovať celú katolícku Cirkev, ktorú založil Ježiš Kristus, Boží Syn a 2. Božská …More
Pokiaľ viem, tak nikto nikoho pred dobou covidu nenútil prijímať na ruku. Ak si mala takýto zážitok, je mi to ľúto, ale kvôli jednej veci nemôžeš zavrhovať celú Cirkev, následne z nej doslova ujsť k sektárom, protestantom, či propagovať Luthera ako nejakú modlu.... Kvôli zlyhaniu jednotlivca (-ov), nemôžeš zatracovať celú katolícku Cirkev, ktorú založil Ježiš Kristus, Boží Syn a 2. Božská osoba a povedal, že brány pekelné ju nepremôžu. Je to Jeho dielo a tak sa treba k nemu aj správať. Nepoznám také spoločenstvo ľudí, kde by boli všetci len dobrí, alebo naopak všetci zlí. Treba vedieť rozlišovať, zblúdilých usmerniť - nie s nimi splynúť v blude.