Clicks191
Slavný růženec | kanál MODLITBY. Slavný růženec - Růženec slavný Modlitba růžence v sobě obsahuje stále se opakující volání po Mariině přímluvě; zahrnuje v sobě všechnu bídu doléhající na člověka a …More
Slavný růženec | kanál MODLITBY.

Slavný růženec - Růženec slavný

Modlitba růžence v sobě obsahuje stále se opakující volání po Mariině přímluvě; zahrnuje v sobě všechnu bídu doléhající na člověka a obsahuje rozjímání a přemítání o jejím životě, který byl naplněný Bohem. Toto rozjímání je zaměřeno na život Kristův. (Podle R. Guardiniho z knížky "O modlitbě", s. 221-227)

Jak se modlit růženec?

pondělí: tajemství radostná
úterý: tajemství bolestná
středa: tajemství slavná
čtvrtek: tajemství světla
pátek: tajemství bolestná
sobota: tajemství radostná
neděle: tajemství slavná
Ana Luisa M.R
Přísliby Panny Marie těm, kteří se modlí růženec

O důležitosti modlitby svatého růžence a o její síle vypovídají také zaslíbení daná svatému Dominikovi a blahoslavenému Alanu de la Roche.
Zde jsou:

1. Kdo mi bude věrně sloužit recitováním posvátného růžence, obdrží mimořádné milosti.

2. Slibuji svou zvláštní ochranu a veliké milosti všem, kdo recitují můj růženec oddaně.

3. Růženec bude velm…
More
Přísliby Panny Marie těm, kteří se modlí růženec

O důležitosti modlitby svatého růžence a o její síle vypovídají také zaslíbení daná svatému Dominikovi a blahoslavenému Alanu de la Roche.
Zde jsou:

1. Kdo mi bude věrně sloužit recitováním posvátného růžence, obdrží mimořádné milosti.

2. Slibuji svou zvláštní ochranu a veliké milosti všem, kdo recitují můj růženec oddaně.

3. Růženec bude velmi mocnou zbraní proti peklu. Zničí neřest, osvobodí od hříchu a rozptýlí bludy.

4. Růženec způsobí, že ctnost a dobrá díla budou vzkvétat, a získá lidstvu nejhojnější Boží milosrdenství,
nahradí v srdcích lásku ke světu láskou k Bohu a povznese lid, aby toužil po nebeských a věčných dobrech. Ó, jak jen se duše tímto prostředkem posvětí!

5. Ti, kdož se mi skrze růženec svěří, nezahynou.

6. Ti, kdo budou recitovat můj růženec zbožně a rozvažovat přitom o jeho tajemstvích, nebudou stiženi neštěstím a nezemřou špatnou smrtí. Hříšník se obrátí, spravedlivý poroste v milosti a získá zásluhy pro věčný život.

7. Ten, kdo bude mít pravou oddanost k mému růženci, nezemře nezaopatřen svátostmi církve.

8. Ti,kdo věrně recitují růženec, budou mít za svého života i ve smrti světlo Boží a velké množství jeho milostí. V okamžiku smrti budou mít účast na zásluhách svatých v ráji.

9. Rychle osvobodím z očistce duše, jež jsou oddané mému růženci.

10. Pravé děti mého růžence se budou v nebi těšit veliké slávě.

11. Oč v růženci požádáš, to obdržíš.

12. Všichni, kdo propagují posvátný růženec, obdrží ode mne pomoc ve svých potřebách.

13. Od svého božského Syna jsem získala, že všichni obhájci růžence budou mít během svého života a v hodině smrti za své přímluvce celý nebeský dvůr.

14. Všichni, kdo recitují růženec, jsou mé děti a bratři a sestry mého jediného Syna Ježíše Krista.

15. Oddanost mému růženci je velikým znamením předurčení.

fatym.com/view.php?nazevclanku=prisliby-panny-marie-tem-kter