Papež František ve Vatikánu uctíval démona. Zde jsou důkazy.

Pachamama je v Slovenskej Cirkvi opäť témou. Niektorí kňazi (TU) sa rozhodli nadľahčovať a banalizovať udalosť klaňania sa pohanskému božstvu vo Vatikáne, počas kontroverznej Amazónskej synody. Zdá sa, že ľudská pamäť je krátka. Prinášame preto na pripomenutie fotodokumentáciu z tejto "slávnosti". Nech si každý spraví názor či šlo len o neškodnú snahu o "inkulturalizáciu" ako vravia niektorí Cirkevni prestavitelia, alebo o idolatriu. Verejné uctievanie démona v katolíckych chrámoch. Na otázku či sa obeta Bohu páčila možno odpovedá čo nasledovalo. Do mesiaca sa vo svete rozšírila Corona pandémia. Kostoly na všade zavreli. Žiaden verejny kult na celom svete. Velkonočné sviatky sa prvý krát verejne neslávili. Do dnes sa v svetopeterskej bazilike na Františkov príkaz nesmú sĺúžiť sväté omše. Pánova odpoveď by nemohla byť jasnejšia.

Kto je Pachamama?

Pachamama je pohanská bohyňa plodnosti a zeme uctievaná v Amazonských pralesoch. V európskom kontexte nájdeme podobu tohto démona v božstvách Gaya, Venuša či Afrodita.

Illullaillaco múmia. Zachovan múmia dievčatka obetovaného Inkami Pachamame v tzv. "Capacocha" rituáli. Dobové záznamy 1621 AD opisujú ako ľudskú obeť Inkova Pachamem vykonávali. Obeť boli deti ktorým do úst natlačili koka listoy až prestali dýchať.


Súčastný šaman pripravuje zápalnú obetu na uzmierenie démona Pachamamy. La Paz, Bolivia.


Koka listy sú do dnes súčasťou obetného rituálu Pachameme.

Démon vystavený k verejnému kultu

Vatikán počas Amazonskej synody pripravil V Ríme viaceré oltáre k úcte démona Pachamami.Poklona k aktivistom. Tzv. "mučeníkom zeme" čo zomreli za ochranu ekológie.


Zátišie v karmelitánskom kostole Santa Maria in Transpontina s oltárom k úcte Pachamami ako Panny Márie Guadalupskej.


Sprievodný plagát v kostole Santa Maria in Transpontína. Plagát má vysvetliť poklonu Pachamame v kostole. Zobrazuje nahú ženu, ktorá na jednom prse kojí dieťa a na druhom morské prasa! Žena symbolicky reprezentuje démona Pachamami ktorý kŕmi ako zvierata tak aj ludí.

Klaňanie sa démonovi Pachamamy vo Vatikánskych záhradách

Slávnostný sprievod príchodu démona Pachamamy do kostola


Namiesto Eucharistickej procesie, alebo procesie panny Márie, biskupi pod vedením pápeža Františka slávnostne sprevádzajú príchod pohanského démona Pachamamy do chrámu.

Pápež príma pohanské požehnanie od šamanky


Vatikánska pamätna minca k oslave démona Pachamamy vo Vatikáne
Public domain
Bratia a sestry
ŽALMY 115
1Nie nás, Pane, nie nás, ale svoje meno osláv pre svoje milosrdenstvo a pre svoju vernosť. 2Prečo majú hovoriť pohania: „Kdeže je ten ich Boh?“ 3Veď náš Boh je v nebi a stvoril všetko, čo chcel. 4Pohanské modly, hoc sú zo striebra a zo zlata, sú dielom ľudských rúk. 5Majú ústa, ale nehovoria, majú oči, a nevidia. 6Majú uši, ale nepočujú, majú nozdry, a nečuchajú. 7Majú ruky, ale …
More
ŽALMY 115

1Nie nás, Pane, nie nás, ale svoje meno osláv pre svoje milosrdenstvo a pre svoju vernosť. 2Prečo majú hovoriť pohania: „Kdeže je ten ich Boh?“ 3Veď náš Boh je v nebi a stvoril všetko, čo chcel. 4Pohanské modly, hoc sú zo striebra a zo zlata, sú dielom ľudských rúk. 5Majú ústa, ale nehovoria, majú oči, a nevidia. 6Majú uši, ale nepočujú, majú nozdry, a nečuchajú. 7Majú ruky, ale nehmatajú; majú nohy, a nechodia, z hrdla nevydajú hlas. 8Im budú podobní ich tvorcovia a všetci, čo v ne veria. 9Dom Izraelov dúfa v Pána, on je ich pomoc a záštita. 10Dom Áronov dúfa v Pána, on je ich pomoc a záštita. 11Všetci bohabojní dúfajú v Pána, on je ich pomoc a záštita. 12Pán na nás pamätá a žehná nás. Požehnáva dom Izraelov, požehnáva dom Áronov. 13Požehnáva všetkých, čo si ctia Pána, malých i veľkých. 14Nech Pán aj vás zveľadí, vás i vaše deti. 15Nech vás požehnáva Pán, ktorý stvoril nebo i zem. 16Nebesia si Pán vyhradil pre seba, ale zem dal synom človeka. 17Mŕtvi ťa, Pane, chváliť nemôžu, ani tí, čo zostupujú do ríše mlčania. 18Lež my, živí, velebíme Pána odteraz až naveky. ALELUJA.
Roberto 55
Jasna modlosluzba na cele s Ferkom. Ak si niekto ako nie velmi dostojny pan Vitek mysli opak taaak je modernista a falosny ekumenista aż heretik.
U.S.C.A.E.
nie krátka pamäť ale pri dôslednej aplikácii modernizmu ani nemôže existovať modlársky úkon a modloslužba on v realite existuje samozrejme ďalej ale pán Vittek je modernista neviem čo sa ako niekto pohoršuje šokujúce by od neho bolo keby modloslužbu nazval modloslužbou a nie óda na princíp Karla Rahnera dovedený do jeho nutného dôsledku
Peter(skala)
.. s Vitekom je to presne ako s Postojom.sk
Hovoria o sebe že su "konzervativni", ale v skutočnosti hraju na 2 strany: propaguju aj liberalne myšlienky a pritom sa tvaria, že su konzervatívne. Ináč povedané: hovoria, že čierna je sivá
😎
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Vittek je veľký modernista,ale o Františkovi je to pravda. Určite ho teraz nepropagujem a ani ma nezaujíma.
Roberto 55
Vitek je modernista ako remen. Pocul som jeho kazen a tiez vyjadrenia na Ferkovu obhajobu a stačí mi...
Roberto 55
Postoj je pro liberálny platok. Propaguju tam aj moslimov na Slovensku ap.