Bratia a sestry
ŽALMY 115

1Nie nás, Pane, nie nás, ale svoje meno osláv pre svoje milosrdenstvo a pre svoju vernosť. 2Prečo majú hovoriť pohania: „Kdeže je ten ich Boh?“ 3Veď náš Boh je v nebi a stvoril všetko, čo chcel. 4Pohanské modly, hoc sú zo striebra a zo zlata, sú dielom ľudských rúk. 5Majú ústa, ale nehovoria, majú oči, a nevidia. 6Majú uši, ale nepočujú, majú nozdry, a nečuchajú. 7Majú ruky, ale …
More
ŽALMY 115

1Nie nás, Pane, nie nás, ale svoje meno osláv pre svoje milosrdenstvo a pre svoju vernosť. 2Prečo majú hovoriť pohania: „Kdeže je ten ich Boh?“ 3Veď náš Boh je v nebi a stvoril všetko, čo chcel. 4Pohanské modly, hoc sú zo striebra a zo zlata, sú dielom ľudských rúk. 5Majú ústa, ale nehovoria, majú oči, a nevidia. 6Majú uši, ale nepočujú, majú nozdry, a nečuchajú. 7Majú ruky, ale nehmatajú; majú nohy, a nechodia, z hrdla nevydajú hlas. 8Im budú podobní ich tvorcovia a všetci, čo v ne veria. 9Dom Izraelov dúfa v Pána, on je ich pomoc a záštita. 10Dom Áronov dúfa v Pána, on je ich pomoc a záštita. 11Všetci bohabojní dúfajú v Pána, on je ich pomoc a záštita. 12Pán na nás pamätá a žehná nás. Požehnáva dom Izraelov, požehnáva dom Áronov. 13Požehnáva všetkých, čo si ctia Pána, malých i veľkých. 14Nech Pán aj vás zveľadí, vás i vaše deti. 15Nech vás požehnáva Pán, ktorý stvoril nebo i zem. 16Nebesia si Pán vyhradil pre seba, ale zem dal synom človeka. 17Mŕtvi ťa, Pane, chváliť nemôžu, ani tí, čo zostupujú do ríše mlčania. 18Lež my, živí, velebíme Pána odteraz až naveky. ALELUJA.
Roberto 55
Jasna modlosluzba na cele s Ferkom. Ak si niekto ako nie velmi dostojny pan Vitek mysli opak taaak je modernista a falosny ekumenista aż heretik.
U.S.C.A.E.
nie krátka pamäť ale pri dôslednej aplikácii modernizmu ani nemôže existovať modlársky úkon a modloslužba on v realite existuje samozrejme ďalej ale pán Vittek je modernista neviem čo sa ako niekto pohoršuje šokujúce by od neho bolo keby modloslužbu nazval modloslužbou a nie óda na princíp Karla Rahnera dovedený do jeho nutného dôsledku
Peter(skala)
.. s Vitekom je to presne ako s Postojom.sk
Hovoria o sebe že su "konzervativni", ale v skutočnosti hraju na 2 strany: propaguju aj liberalne myšlienky a pritom sa tvaria, že su konzervatívne. Ináč povedané: hovoria, že čierna je sivá
😎
Svätý Malachiáš(prorok)
Vittek je veľký modernista,ale o Františkovi je to pravda. Určite ho teraz nepropagujem a ani ma nezaujíma.
Roberto 55
Vitek je modernista ako remen. Pocul som jeho kazen a tiez vyjadrenia na Ferkovu obhajobu a stačí mi...
Roberto 55
Postoj je pro liberálny platok. Propaguju tam aj moslimov na Slovensku ap.