Také Židé plní svůj úkol během dějin. Jsou určeni k prosívání křesťanů

DODATEK K gloria.tv ZJ.sv.Ján- Apokalypsa 1. Všichni zapomínáte na to , že řkc po odlouční se od Pravoslavného katolictví, v r.1054 s papežstvím postupně přijímala babylonské náboženství starého …
Theodorá-Máriá
Moji židovští přátelé, vedoucí projekt GTV,
mi znemožnili opravovat odeslaný komentář,
případně zrušin odeslaný komentář a od dnešního
dne mi moji milovaní bratři, také znmožnici
cokoliv zde zkopírovat či přenést
. Oni vědí co
dělají nehněvám se na ně. Nepotřebují, aby
se jim do díla pletl Kristův učeník z pohanství,
k prosévání nás z pohanů jsou určení jen oni.
Přeji vám zdar bratři jednou se …More
Moji židovští přátelé, vedoucí projekt GTV,
mi znemožnili opravovat odeslaný komentář,
případně zrušin odeslaný komentář a od dnešního
dne mi moji milovaní bratři, také znmožnici
cokoliv zde zkopírovat či přenést
. Oni vědí co
dělají nehněvám se na ně. Nepotřebují, aby
se jim do díla pletl Kristův učeník z pohanství,
k prosévání nás z pohanů jsou určení jen oni.
Přeji vám zdar bratři jednou se sejdeme na konci
věků v bodě A, t.j. v počátku i konci všeho, v Bohu
v Kristu Ježíši.

😇 zdar vaší práci, každý je zodpovědný sám za
svou VÍRU v KREV BERÁNKA BOŽÍHO, KTERÝ SNÍMÁ
HŘÍCHY SVĚTA. Musí vědět co je z Boha a co ze satana.
Theodorá-Máriá
Duch tohoto koncilu lze považovat za jedinečný, neboť odkryl to

co se dlouhá tisíciletí pokrytecky skrývalo
. Co skrývali zasvěcenci?
To, že jsou součástí babylonského náboženství-celá struktura
a tohoto ducha zničí Kristus Ježíš svým Dechem při svém příchodu.
Kdo z tohoto systemu uteče ten se zachrání pro věčnost v Bohu.

Interview Phila Lawlera s arcibiskupem C. M. Viganem
...A povšimněte si, …More
Duch tohoto koncilu lze považovat za jedinečný, neboť odkryl to

co se dlouhá tisíciletí pokrytecky skrývalo
. Co skrývali zasvěcenci?
To, že jsou součástí babylonského náboženství-celá struktura
a tohoto ducha zničí Kristus Ježíš svým Dechem při svém příchodu.
Kdo z tohoto systemu uteče ten se zachrání pro věčnost v Bohu.

Interview Phila Lawlera s arcibiskupem C. M. Viganem
...A povšimněte si, že to nazývají „koncil“ par excellence, jako by to byl jeden jediný koncil v celé historii církve, nebo jej alespoň považují za unikát, ať už kvůli formulaci jeho doktríny nebo kvůli autoritě jeho magistéria. Je to koncil, jenž, na rozdíl od všech, které mu předcházely, se nazval pastoračním koncilem, prohlašujíc tak, že nechce navrhovat žádné nové učení,
2 more comments from Theodorá-Máriá
Theodorá-Máriá
Informování katolické veřejnosti o likvidační kampani metropolity Kirilla a masmédií proti schiigum…
Zde je pěkně vidět jak plní svůj úkol a snaží se nás odvést od Krista Ježíše.
Mluví jazykem šelmy v Kristovým jménem.....nedejme se zmást......i zde
na gtv jsou ti co mluví jazykem šelmy, aby zmátly ostatní, nenaleťme jim
!!!
Theodorá-Máriá
Duka na Velehradě něco demaskoval
I zde na GTV to nezbytně vedou kryptožidé-
také zdejší pisálci jsou většinou ze stejného
rynku. Je to jejich poslání. Proto hledejte
Pravdu v Písmu svatém apoštolské tradici
a kde se nalést dá.
Proste, Kajte se a Milujte Boha nadevše a
Krev Beránka nás ochrání.
NESEDEJTE JIM DO LAVIC AŤ JIM CHRÁMY
PADNOU NA HLAVU, NEDÁVEJTE JIM DO
KASIČEK-NECHTE JE …More
Duka na Velehradě něco demaskoval
I zde na GTV to nezbytně vedou kryptožidé-
také zdejší pisálci jsou většinou ze stejného
rynku. Je to jejich poslání. Proto hledejte
Pravdu v Písmu svatém apoštolské tradici
a kde se nalést dá.
Proste, Kajte se a Milujte Boha nadevše a
Krev Beránka nás ochrání.
NESEDEJTE JIM DO LAVIC AŤ JIM CHRÁMY
PADNOU NA HLAVU, NEDÁVEJTE JIM DO
KASIČEK-NECHTE JE VYHLADOVĚT-.