Edward7
222.2K

ŚDM 2023 podporządkowane Agendzie 2030

Agenda 2030 i Światowe Dni Młodzieży Lizbona 2023

JMJ 23 se rinde a la Agenda 20 30

Jesteśmy świadomi, że niektórzy młodzi ludzie, widząc następujący tekst na oficjalnej stronie ŚDM 2023 (Dni Młodzieży „Lizbona 2023”, byli nieco zakłopotani wszystkim, co kryje się za agendą 2030; tak bardzo, że niektórzy nawet szybko napisali do władz (i ich własnych biskupów), aby dowiedzieć się, czy to nie pomyłka... Oto paragrafy, żeby... wam nie mówili... O. Javier Olivera Ravasi, SE

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O AGENDZIE 2030: -
¿Qué es la AGENDA 2030? Hacia un nuevo orden mundial
Źródło: https://www.lisboa2023.org/es/lisboa2023/sustentabilidad

Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój na ŚDM Lizbona 2023 jest podzielony na 3 główne osie: zrównoważony rozwój finansowy, zrównoważony rozwój społeczny i zrównoważony rozwój środowiskowy. Tutaj poświęcimy się zrównoważeniu środowiskowemu.

Wezwanie ... do modlitwy za stworzenie: List zaangażowania... Razem na rzecz bardziej zrównoważonych Światowych Dni Młodzieży
Pope wzywa nas do stworzenia wydarzenia młodego, pełnego życia i siły. Dlatego patrzymy na ŚDM Lizbona 2023 ze świeżym i kreatywnym umysłem, a także świadomym i odpowiedzialnym. W sierpniu 2023 r. odbędzie się bezprecedensowe wydarzenie. Musimy wyciągnąć wnioski z doświadczeń zdobytych na poprzednich konferencjach promujących kreatywność i innowacyjność. Naszą MISJĄ jest budowanie ŚDM Lizbona 2023 z uwzględnieniem CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU przyjętych na całym świecie, Celów Laudato Si' przedstawionych przez Watykan oraz Agendy ONZ 2030 (SDG) . Ten dzień będzie oparty na filarach encyklik "pope Francisa" Laudato Si i Fratelli Tutti oraz w adhortacji apostolskiej Christus vivit , w której jesteśmy wezwani do troski o nasz wspólny dom, "Ojciec..." mówi nam, że „wszystko jest ze sobą powiązane. Dlatego troska o środowisko musi wiązać się ze szczerą miłością do bliźnich i niezłomnym zaangażowaniem w rozwiązywanie problemów społecznych” (LS, 91).

ŚDM Lizbona 2023 będą miały w swojej genezie koncepcję ekologii integralnej. Jako źródła inspiracji i główne wskaźniki przyjrzymy się następującym celom:

Punktem wyjścia tego zaangażowania jest surowość każdego z nas w korzystaniu z dóbr, a także uczciwość w dążeniu do tego, co najlepsze. Niech ŚDM Lizbona 2023 będzie dla nas wyzwaniem, aby „każdy z nas wyszedł z tego spotkania lepszy, niż przyjechaliśmy” ("Pope Francis" do młodych organizatorów ŚDM Lizbona 2023, marzec 2022). Zainspirowani tymi wartościami i biorąc pod uwagę wezwanie "Pope" do życia zgodnie z wartościami powszechnego braterstwa i troski o nasz wspólny dom , zobowiązujemy się do: Uczynienia zrównoważonego rozwoju głównym celem w realizacji ŚDM w Lizbonie 2023 . Chcemy, aby ŚDM Lizbona 2023 były punktem odniesienia w zaangażowaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju i pozostawiły pozytywne i trwałe dziedzictwo dla terytorium, całej społeczności, zespołu, partnerów, wolontariuszy i pielgrzymów. Zbudujmy razem najbardziej zrównoważone Światowe Dni Młodzieży w historii! Uwaga: Wydaje się, że w tym kontekście pojęcia zrównoważony są używane jako synonimy.

Cele tego "zrównoważenia" - Agenda 2030

ONZ wykorzystuje takie aktualizacje planów, aby utrzymać podekscytowanie i zaangażowanie swoich ludzi. Agenda 2030 zawiera po prostu bardziej szczegółowe informacje na temat tego, jak i co zamierzają zrobić. Pamiętaj, Agenda 21 została wprowadzona jako „kompleksowy plan reorganizacji społeczeństwa ludzkiego”. Agenda 2030 zawiera więcej szczegółów na temat tego, jak należy to zrobić, wraz z bardziej szczegółową datą pełnego wdrożenia.

Agenda 21 jest „kompleksowym planem reorganizacji ludzkiego społeczeństwa”,jest zniszczenie wolnej przedsiębiorczości. W weekend 25-27 września 2015 r. W siedzibie ONZ w Nowym Jorku tysiące delegatów, dyplomatów ONZ, przedstawicieli organizacji pozarządowych, głów państw i "papieża", zgromadzą się, aby zaprezentować nowy piętnastolecie plan zatytułowany „Transforming Our World: the Agenda 2030 for Sustainable Development”. Podobnie jak w 1992 roku otwarcie mówią nam, co zawiera plan i jak zamierzają go wprowadzić w życie. Preambuła planu mówi: „Wszystkie kraje i wszyscy interesariusze, działając na zasadzie partnerstwa, ZREALIZUJĄ ten plan”. Dalej mówi: „Jesteśmy zdeterminowani, aby podjąć śmiałe i transformacyjne kroki, które są pilnie potrzebne, aby skierować świat na "zrównoważoną" ścieżkę. Wyruszając w tę zbiorową podróż, obiecujemy, że nikt nie zostanie w tyle ”. Oto siedemnaście celów, które należy przedstawić i co one naprawdę oznaczają:

Cel 1. Położyć kres ubóstwu we wszystkich jego formach wszędzie. Jedyną odpowiedzią, jaką oferuje plan na wyeliminowanie ubóstwa, jest redystrybucja bogactwa. Dokument wzywa do "równych praw do zasobów ekonomicznych". Oznacza to, że rząd rości sobie absolutną władzę do zabierania wszystkiego, co należy do ciebie, aby dać temu, kogo uzna za bardziej zasługującego. To jest usankcjonowana przez rząd kradzież. To są tylko plastry, które niczego nie rozwiązują. Jutro ci, którzy są na linii chleba, będą nadal potrzebować więcej. W tych planach nie ma ani jednego pomysłu, by dać biednym sposób na zarobienie własnego bogactwa, tak by nie potrzebowali już rządowej jałmużny. Ostateczny wynik: niekończący się cykl ubóstwa, który pochłonie klasę średnią.

Cel 2.
Położyć kres głodowi, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i poprawić odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo. Dokumenty ONZ bardzo szczegółowo omawiają kontrolę dostaw żywności. Szczegółowo opisują egzekwowanie "taktyki zrównoważonego rolnictwa", która, jak udowodniono, wymusza wzrost kosztów produkcji żywności przy jednoczesnym spadku wydajności. Jest to w zasadzie stara sowiecka praktyka kontroli gospodarstw rolnych, która zamieniła koszyk chlebowy świata w nieproduktywne nieużytki. Dokument szczegółowo opisuje wykorzystanie kontrolowanych przez rząd banków nasion i roślin... "w celu zapewnienia dostępu oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych i związanej z nimi tradycyjnej wiedzy, zgodnie z ustaleniami międzynarodowymi". Innymi słowy, nasze przyszłe źródła żywności zostaną oddane w ręce politycznie powiązanych biurokratów, którzy nigdy nie byli na farmie... Głód na masową skalę przytnie populację do bardziej zrównoważonego poziomu.

Cel 3.
Zapewnić zdrowe życie i promować dobre samopoczucie wszystkich ludzi w każdym wieku. Oznacza to kontrolę od kołyski do grobu nad tym, jak i gdzie żyjemy oraz co wolno nam jeść. Promowane przez nich zdrowe życie oznacza w zasadzie zmuszenie nas do rezygnacji z samochodów na rzecz chodzenia i jazdy na rowerze, ponieważ jesteśmy przenoszeni do kontrolowanych, wysokich budynków mieszkalnych usankcjonowanych przez rząd. Mięso nie będzie wchodziło w grę, ponieważ hodowla stad nie jest uważana za "zrównoważoną". Ale nie martw się, "Obamacare" dla wszystkich zajmie się przewidywalnym spadkiem zdrowia, co z pewnością spowoduje.

Cel 4
. Zapewnienie integracyjnej i sprawiedliwej edukacji wysokiej jakości oraz promowanie możliwości uczenia się przez całe życie dla wszystkich. Od dawna wiemy, że uczenie się przez całe życie jest środkiem do ciągłego stosowania praktyk modyfikacji zachowań, aby zapewnić utrzymanie pożądanych postaw, wartości i przekonań do życia w globalnej wiosce.

Cel 5.
Osiągnięcie równości płci i wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt. Tęczowa flaga powiewa, gdy ignorujemy prawo szariatu i jego wojnę z kobietami.

Cel 6
. Zapewnić dostępność i zrównoważone zarządzanie wodą i urządzeniami sanitarnymi. Zapytajcie Kalifornię, jak działa u nich zrównoważona kontrola wody, ponieważ polityka ta zburzyła systemy wodne i tamy, aby "uwolnić rzeki". Pierwotni pionierzy odkryli, że ziemia jest pustynią. Zbudowali wyrafinowany system kontroli wody, który zaowocował szmaragdowo-zielonym rajem. Teraz, gdy polityka "Sustainable" jest egzekwowana, są świadkami powrotu pustyni, niszcząc produktywną ziemię. Tymczasem po drugiej stronie kraju, EPA zmierza do przejęcia kontroli nad całą wodą w Stanach Zjednoczonych. Kontroluj wodę, kontroluj populację.

Cel 7
. Zapewnienie dostępu do przystępnej, niezawodnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii dla wszystkich. Poważnie? Ich rozwiązaniem jest zakaz używania ropy i wprowadzenie energii wiatrowej i słonecznej. Każde badanie w całym kraju i na całym świecie udowodniło, że te "nowoczesne" źródła energii są zawodne i wymuszają wzrost kosztów energii. Niektórzy zgłaszają problemy zdrowotne związane z życiem pod turbinami. Ponadto masakra ptaków i nietoperzy, które są siekane i smażone przez te "zrównoważone" praktyki energetyczne, jest sprzeczna ze wszystkim, co ekolodzy mówili nam o ochronie gatunków.

Cel 8.
Promowanie trwałego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich. Jedna rzecz, której dowiodły 23 lata Agendy 21, to brak wzrostu gospodarczego. Kraje europejskie, które wdrożyły wytyczne dotyczące zrównoważonej energii i kontroli wody, teraz porzucają te programy tak szybko, jak tylko mogą, aby ratować swoje gospodarki. A kto decyduje o tym, co jest "produktywną" lub "godną" pracą? Czy pozostawiamy to do decyzji biurokratów?

Cel 9. Budowanie odpornej infrastruktury, promowanie zrównoważonego uprzemysłowienia sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz wspieranie innowacji. No proszę. Zrównoważona industrializacja oznacza zniszczony przemysł. Żaden prawdziwy przemysł nie może utrzymać się na rynku w gospodarce zarządzanej przez rząd, z jego zmiennymi zasadami i ciągłym wzrostem podatków. Rząd nie tworzy przemysłu ani dobrobytu. Prawdziwym zadaniem naszego rządu jest zapewnienie ochrony rynku, aby prawdziwi innowatorzy mogli swobodnie tworzyć nowe pomysły, branże i możliwości. Sam rząd jest zabójcą miejsc pracy, gdy staje na drodze.

Cel 10
. Zmniejszenie nierówności wewnątrz i pomiędzy krajami. Jest to kolejna forma redystrybucji bogactwa, która wymusza przeniesienie przemysłu z krajów pierwszego świata do krajów trzeciego świata. Poprzez stosowanie opresyjnej polityki zrównoważonego rozwoju w celu podniesienia kosztów produkcji, firmy są zmuszane do przenoszenia swoich fabryk do biedniejszych krajów. Druga sztuczka polega na zwolnieniu tych biedniejszych krajów z tych samych przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska, które spowodowały przeniesienie fabryk w pierwszej kolejności. Czy ktoś może wyjaśnić, jak to pomaga środowisku? Nie pomaga. Po prostu czyni wszystkich równie biednymi. Jest to również atak na suwerenność narodową.

Cel 11
. Uczynić miasta i osiedla ludzkie integracyjnymi, bezpiecznymi, odpornymi i zrównoważonymi. Jest to inteligentny rozwój, który obiecuje utopię rodzin i sąsiadów bawiących się i pracujących razem, jeżdżących na rowerach, chodzących do pracy w bezstresowych społecznościach. W rzeczywistości oznacza to koniec praw własności prywatnej, domów jednorodzinnych, gdyż indywidualne myśli i działania są postrzegane jako zagrożenie dla "dobrze zorganizowanego społeczeństwa". A tak na marginesie, American Planning Association przeprowadziło badania, aby sprawdzić, czy ich plany inteligentnego wzrostu działają i ich własny raport stwierdził, że Smart Growth nie działa.

Cel 12. Zapewnienie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji. Co jeszcze jest do powiedzenia? Kontrola z góry na dół.

Cel 13.
Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom. Oto on! Korzeń całego planu. Zmiany klimatyczne. Jak wiele raportów naukowych muszą przedstawić prawdziwi naukowcy, aby pokazać, że jest to największe oszustwo, jakie kiedykolwiek wymyślono, aby stworzyć powód dla rządu do kontrolowania każdego aspektu naszego życia? Cóż, tutaj, pozwólcie, aby scare mongers Global Warming powiedzieli wam ich prawdziwy cel w ich własnych słowach:

"Nieważne, czy nauka o globalnym ociepleniu jest w całości fałszywa - zmiany klimatyczne dają największą możliwość zaprowadzenia sprawiedliwości i równości na świecie". Christine Stewart (była kanadyjska minister środowiska). Sprawiedliwość zbudowana na kłamstwie? A tu jeszcze jeden cytat, żeby było jasne. "Musimy przejechać się po tej kwestii globalnego ocieplenia. Nawet jeśli teoria globalnego ocieplenia jest błędna, będziemy robić to, co należy, jeśli chodzi o politykę gospodarczą i środowiskową." Timothy Wirth (prezes, Fundacja ONZ). Koniec usprawiedliwia środki! Zauważmy, że pan Wirth jest tak samo zainteresowany gospodarką, jak i środowiskiem.

Cel 14. Zachować i w sposób zrównoważony wykorzystywać oceany, morza i zasoby morskie dla zrównoważonego rozwoju. Kontroluj wodę, kontroluj społeczeństwo. Ten ma tak naprawdę na celu zniszczenie przemysłu naftowego, aby wymusić energię wiatrową i słoneczną. To ONZ bije się w piersi, aby stać się centralnym rządem światowym, którym zawsze chciała być. Nie ma ona większego prawa do mórz niż do powietrza, którym oddychamy, czy powierzchni Księżyca.

Cel 15. Chronić, odbudowywać i promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, prowadzić zrównoważoną gospodarkę leśną, zwalczać pustynnienie oraz powstrzymywać i odwracać degradację ziemi i powstrzymywać utratę różnorodności biologicznej. Czy oglądaliście wiadomości, jak największe pożary w historii niszczą miliony akrów lasów? Dlaczego tak się dzieje? Z powodu zrównoważonej gospodarki leśnej, która odmawia zezwolenia na usuwanie martwych drzew z dna lasu. To tworzy gęstość materiału palnego, który zasila masowo gorące i niemożliwe do opanowania pożary. Jeśli chcesz uratować las, odeślij ekologa z powrotem do jego wysokiego mieszkania w Nowym Jorku, gdzie jest jego miejsce.

Cel 16
. Promowanie pokojowych i inkluzywnych społeczeństw na rzecz zrównoważonego rozwoju, zapewnienie dostępu do sprawiedliwości dla wszystkich oraz budowanie skutecznych, odpowiedzialnych i inkluzywnych instytucji na wszystkich poziomach. To jest sprawiedliwość społeczna, która tak naprawdę oznacza inżynierię społeczną. Czy kiedykolwiek byliście świadkami "skutecznej" lub "odpowiedzialnej" instytucji wychodzącej z ONZ? Z samej swojej natury ONZ jest nieodpowiedzialna. Kto miałby nadzorować tę odpowiedzialność? Każdy z tych programów nakreślonych w Agendzie 2030 tworzy pieniądze, władzę i brak odpowiedzialności na każdym poziomie rządu. Dlatego właśnie rząd wymyka się spod kontroli, a ludzie czują się tak beznadziejnie próbując poradzić sobie ze swoimi rządami. Cel 16 powinien być nazwany celem "Lisy rządzą kurnikiem".

Cel 17.
Wzmocnienie środków realizacji i ożywienie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Oznacza to ponowne uruchomienie Agendy 21, bo to było pierwotne "globalne partnerstwo". Cel ten jest wezwaniem do tego, aby wszystkie traktaty, plany i schematy opracowane na masowych spotkaniach ONZ stały się prawem dla całego globu. Jest to całkowity rząd światowy i jest to pewna autostrada do nieszczęścia, zniszczenia ludzkiego społeczeństwa, indywidualnej myśli, motywacji i marzeń.

W 1992 roku powiedzieli nam, że Agenda 21 to tylko sugestia. Dziś, po doświadczeniu "przełomowej transformacji" naszego społeczeństwa, do której wzywał Al Gore, wiemy, że było to coś więcej. I ponieśliśmy konsekwencje, gdy nasza gospodarka runęła w dół, gdy klasa średnia znika, miejsca pracy nie istnieją, a świat jest w chaosie.


Teraz elity władzy, które żerują na biednych i bezradnych, są zdecydowane dokończyć dzieła. Szybko zmierzają do celu, jakim jest wyeliminowanie poszczególnych państw narodowych, kontrolowanie indywidualnych działań i wymazanie z powierzchni ziemi prywatnej własności. Ich celem jest uczynienie nas wszystkich "równymi" w tych samych łańcuchach, aby zapewnić, że nikt z nas nie zakłóci ich dobrze uporządkowanego utopijnego koszmaru.

Cóż, teraz nasz wehikuł czasu przeniósł nas z 1992 roku do teraźniejszości. Kiedy wysiadamy, jeden głos powinien brzmieć w naszych uszach. W jasnych i zwięzłych słowach ostrzeżono nas przed tym, do czego Agenda 21 została zaprojektowana. "Czy jedyną nadzieją dla planety nie jest upadek krajów uprzemysłowionych? Czy nie jest naszą odpowiedzialnością doprowadzenie do tego?" Głos należał do Maurice Strong, Sekretarza Generalnego ONZ Przewodniczącego Szczytu Ziemi, gdy wygłaszał oficjalne oświadczenie.

Ale tutaj, w 2015 roku, te same siły mają zamiar wprowadzić Agendę 2030. Mamy tę przewagę, że wiemy, co jest zamierzone. Agenda 2030 mająca "przekształcić świat" ma być zbudowana na ruinach i spustoszeniu tysiąca takich schematów kontroli nad ludzkim życiem. Za każdym razem nie udało im się osiągnąć swoich wzniosłych celów, ale przyniosły powolny spadek wolności i samowystarczalności. I za każdym razem wracali z nowym "planem". Agenda 2030 to Agenda 21 zrestartowana. Ale tym razem ty i ja nie mamy wymówki, by ją ignorować. Wiemy, co to jest od samego początku. Teraz mamy nową szansę i obowiązek zatrzymać ją w miejscu. Dostaliśmy drugą szansę. Nie zmarnujmy jej. Tom DeWeese americanpolicy.org

Agenda 2030 z Bergoglio przeciwko własności prywatnej - w stronę 'globalnego kołchozu"...

Wybrano niektóre punkty z pięciu osi dokumentu przygotowanego przez Papieską Komisję ds. Ameryki Łacińskiej . Chociaż nazwiska autorów nie są znane, nie jest nieuzasadnione, że Bergoglismo Establishment interweniował w pisanie (między innymi Emilce Cuda, Joseph Stiglitz, Jeffrey Sachs, Juan Grabois, Joao Stedile i Mariana Mazzucato... Dla lepszego i dogłębnego zrozumienia propozycji utopijnych – integralnego produktu ideologicznego, z wprowadzonymi półprawdami – należy pamiętać, że Bergoglio ostatnio podkreślał, że „własność jest prawem drugorzędnym”, sprzeniewierzając w ten sposób nauczanie Kościoła (np. Encyklika Quadragesimo Anno Piusa XI (patrz notatka o katapulcie)

1.- Ekologia integralna i dobra wspólne. Wdrożyć popularną reformę rolną, której celem jest zagwarantowanie dystrybucji ziemi wszystkim ludziom, którzy chcą na niej pracować, narzucenie maksymalnego rozmiaru własności rolnej, nadanie priorytetu produkcji zdrowej żywności i przyjęcie agroekologii jako głównej metody produkcji , która zastępuje model agrobiznesu opartego na transgenach...
2.- Demokracja gospodarcza. Wprowadź międzynarodowy dochód minimalny , który gwarantuje wyżywienie i dobrobyt wszystkim istotom ludzkim. Ustanowić nową międzynarodową walutę emitowaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych, która nie jest kontrolowana przez żadne państwo, ale przez wszystkie kraje...
3.- Grunt, dach i praca. Promować alternatywne formy własności prywatnej, takie jak własność państwowa, własność spółdzielcza lub własność wspólnotowa.
4.- Edukacja, zdrowie, komunikacja i technologia. Rozwijaj programy edukacyjne, które są zgodne z wartościami i specyfiką każdego narodu, bez uszczerbku dla uniwersalnych wartości humanistycznych, takich jak solidarność i sprawiedliwość społeczna. Przyjęcie procesu edukacyjnego od dzieciństwa do studiów podyplomowych, z perspektywą rozwoju innej dynamiki gospodarczej , mającej na celu wspieranie i rozwijanie technologicznego wzorca integracji człowieka z naturą. Promuj szeroką debatę na temat zasad matrycy technologicznej w służbie życia ludzkiego i ochrony planety. W oparciu o ten proces opracować Nową Rewolucję Przemysłową, która umożliwi szerokie uczestnictwo w produkcji i zarządzaniu pracownikami.
5.- Suwerenność, mobilność ludzi i pokój. Szanuj suwerenność i samostanowienie wszystkich narodów świata,
eliminując wszelkie formy ingerencji imperialistycznej i neokolonialnej. Utrzymuj pod kontrolą państw narodowych wszystkie usługi i towary, które są uważane za niezbędne movpop.org/…cumento_MovimientosPopulares_EconomiaFrancisco.pdf

Należy uznać za prawdziwe i udowodnione, że ani Leon XIII, ani teologowie, którzy nauczali pod kierownictwem i Magisterium Kościoła, nigdy nie zaprzeczali ani nie kwestionowali tego podwójnego charakteru prawa własności, zwanego społecznym i indywidualnym, ponieważ odnosi się ono do jednostki lub na dobro wspólne , ale zawsze jednogłośnie twierdzili, że z natury lub od samego Stwórcy człowiekowi zostało nadane prawo do własności prywatnej, zarówno po to, aby jednostki mogły zaspokajać potrzeby własne i swojej rodziny , jak tak bardzo, że przez tę instytucję środki, które Stwórca przydzielił całej rodzinie ludzkiej, skutecznie służą temu celowi, z których wszystkie nie mogą być uzyskane w żaden inny sposób, jak tylko przez przestrzeganie stałego i zdecydowanego porządku. Dlatego konieczne jest uważne unikanie dwóch pułapek, z którymi można się zderzyć. Tak bowiem, jak negując lub tłumiąc społeczny i publiczny charakter prawa własności popada się w "indywidualizm" lub grozi mu popadnięcie w "indywidualizm", tak odrzucając lub pomniejszając prywatny i indywidualny charakter takiego prawa, z konieczności popadnie się w "kolektywizm" lub przynajmniej otrze się o jego błędy.

Jeśli to nie zostanie wzięte pod uwagę, logicznie rzecz biorąc, rozbije się on o pułapki modernizmu moralnego, prawnego i społecznego, potępionego przez JPII w encyklice wydanej na początku n pontyfikatu (Ubi arcano, 23 grudnia 1992); I musieli to w pełni uświadomić sobie ci, którzy spragnieni nowości nie boją się oskarżać Kościoła o zbrodnicze potwarze, tak jakby przyzwalał on na przeniknięcie pogańskiej koncepcji panowania do doktryny teologów, która musiałaby zostać zastąpiony czymś innym, co z zadziwiającą ignorancją nazywają „chrześcijańskim ”. Miłośnik Bergoglio i doktor teologii moralnej (!) Emilce Cuda blado stwierdza: "Aby każdy mógł mieć swoją własność, należy zakwestionować absolutny charakter własności prywatnej". Emilce Cuda: “El Papa Francisco dice hay que darles el poder de decisión política a los movimientos sociales.”

,Przytaczam kilka akapitów z Orędzia Piusa XII "Oggi" (Boże Narodzenie 1944):
"Już nasz niezmordowany poprzednik Leon XIII w swojej słynnej encyklice Rerum novarum ogłosił zasadę, że dla każdego słusznego porządku gospodarczego i społecznego novarum, ogłosił zasadę, że dla każdego właściwego porządku gospodarczego i społecznego "należy położyć fundamenty ładu społecznego, "prawo własności prywatnej musi być położone jako niekwestionowany fundament". Sumienie chrześcijańskie nie może uznać za sprawiedliwy porządek społeczny, który albo neguje porządek społeczny, który albo w ogóle neguje naturalne prawo do posiadania własności, albo praktycznie je uniemożliwia lub czyni daremnym, naturalne prawo własności, zarówno dóbr konsumpcyjnych, jak i środków produkcji. Nie może też zaakceptować tych systemów, które uznają prawo do własności prywatnej według całkowicie fałszywej koncepcji, a zatem stoją w sprzeczności z prawdziwym i zdrowym porządkiem społecznym....

Broniąc zatem zasady własności prywatnej, Kościół dąży do wysoki cel etyczno-społeczny. Nie zamierza już dłużej podtrzymywać obecnego stanu rzeczy tak po prostu, jakby widział w nim wyraz woli boskiej, ani chronić bogatych i plutokratów z zasady... Wręcz przeciwnie! Od swoich początków była obrońcą słabych uciśnionych przed tyranią możnych i zawsze wspierała słuszne żądania wszystkich grup robotniczych przeciwko wszelkiej niegodziwości. Teraz, gdy Kościół troszczy się przede wszystkim o to, aby instytucja własności prywatnej była rzeczywiście taka, jaka powinna być, zgodna z zamysłami Bożej mądrości i zarządzeniami natury: elementem porządku społecznego, niezbędnym założeniem ludzkich inicjatyw”.
https://www.vatican.va/content/pius-xii/en/speeches/1944/documents/hf_p-xii_spe_19440901_al-compiersi.html
UNA PROPUESTA ECO-SOCIALISTA CONTRA LA DOCTRINA TRADICIONAL (II) – CATAPULTA

Ostatnio Watykan - Bergoglio- wprost poparł niemal bezkrytycznie Agendę 2030 i gościł jej zwolenników. Stolica Apostolska utrzymuje regularną współpracę ze zwolennikami kontroli ludności, organizacjami afiliowanymi przy ONZ, znanymi z promowania tzw. aborcji oraz ideologii gender. Ponadto Rzym popiera „braterstwo ludzkie”, które opiera się na panteistycznej koncepcji religii jednego świata. Watykański komunikat potwierdzał skoncentrowanie się Stolicy Apostolskiej na kwestiach pokoju, celach zrównoważonego rozwoju ONZ (Agenda 2030), zmianach klimatu i migracji. Żadne z oświadczeń nie wspomniało o dzieciach nienarodzonych – zwraca uwagę Pentin przypominając, że chodzi o 17 celów zrównoważonego rozwoju i 169 celów szczegółowych, których osiągnięcie planowane jest do 2030 roku. Jak wiadomo, Organizacja jako całość oraz poszczególne jej agendy promują tak zwaną aborcję oraz antykoncepcję. Zielone dzieci Malthusa. Religia antynatalizmu atakuje

Niebezpieczne związki Watykanu – depopulacja. Wskutek kolejnych odsłon kościelnego „otwierania się na świat”, Stolica Apostolska otworzyła się na promotorów antykoncepcji, aborcji i sterylizacji. Do Watykanu zaproszono guru lewicowych aktywistów, nawołującego do pilnego ograniczenia liczby ludzi o, bagatela, 6 miliardów. Jego wykładowi przysłuchiwali się najważniejsi katoliccy hierarchowie. VoF przypomniała, że ten nowy sojusz był nie do pomyślenia w czasach pontyfikatów Jana Pawła II i Benedykta XVI. Agenda 2030 przyjęta na sesji ONZ z udziałem F... we wrześniu roku 2015 zawiera 17 celów i 169 zadań, które będą musiały być realizowane przez najbliższych 15 lat, by wprowadzić świat na tzw. ścieżkę zrównoważonego rozwoju.... np. ....do roku 2030 aż 800 mln kobiet na świecie będzie używało „nowoczesnych metod antykoncepcji”..... Niebezpieczne związki Watykanu – depopulacja

Cytując rozdział Laudato Si (nr 216), z którego zaczerpnięto „integralne nawrócenie ekologiczne”: po raz pierwszy pope mówi o „nawróceniu” bez odwoływania się do ducha, do duszy; czy zdajesz sobie sprawę, że to reprezentuje nowy kościół(/nową wiarę) ? ... „Integralne nawrócenie ekologiczne”, bez odwoływania się do ducha, do …

Agenda 2030 - cyfrowa tożsamość - obowiązkowy znak bestii 20 maja 2016 r., Nowy Jork .W piątek 20 maja 2016 r. ID2020 - strategiczna globalna inicjatywa podjęta w odpowiedzi na cel zrównoważonego rozwoju 16.9: „zapewnić wszystkim tożsamość prawną, w tym rejestrację urodzeń, do 2030 r.” We współpracy z Biurem ds. Partnerstwa Organizacji Narodów Zjednoczonych „szczyt ID2020 - Wykorzystanie tożsamości cyfrowej dla globalnej społeczności” w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku.... Agenda 2030, - cyfrowa tożsamość ID2020
Michał Kowalczyk
Taka prawda Bergogilo to antypapież i heretyk na tronie Piotrowym
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
3639
Niebezpieczne związki Watykanu – depopulacja. Wskutek kolejnych odsłon kościelnego „otwierania się na świat”, Stolica Apostolska otworzyła się na promotorów antykoncepcji, aborcji i sterylizacji. Do Watykanu zaproszono guru lewicowych aktywistów, nawołującego do pilnego ograniczenia liczby ludzi o, bagatela, 6 miliardów. Jego wykładowi przysłuchiwali się najważniejsi katoliccy hierarchowieMore
Niebezpieczne związki Watykanu – depopulacja. Wskutek kolejnych odsłon kościelnego „otwierania się na świat”, Stolica Apostolska otworzyła się na promotorów antykoncepcji, aborcji i sterylizacji. Do Watykanu zaproszono guru lewicowych aktywistów, nawołującego do pilnego ograniczenia liczby ludzi o, bagatela, 6 miliardów. Jego wykładowi przysłuchiwali się najważniejsi katoliccy hierarchowie.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Cytując rozdział Laudato Si (nr 216), z którego zaczerpnięto „integralne nawrócenie ekologiczne”: po raz pierwszy pope mówi o „nawróceniu” bez odwoływania się do ducha, do duszy; czy zdajesz sobie sprawę, że to reprezentuje nowy kościół(/nową wiarę) ? ...
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Ostatnio Watykan - Bergoglio- wprost poparł niemal bezkrytycznie Agendę 2030 i gościł jej zwolenników. Stolica Apostolska utrzymuje regularną współpracę ze zwolennikami kontroli ludności, organizacjami afiliowanymi przy ONZ, znanymi z promowania tzw. aborcji oraz ideologii gender. Ponadto Rzym popiera „braterstwo ludzkie”, które opiera się na panteistycznej koncepcji religii jednego świata. …More
,,Ostatnio Watykan - Bergoglio- wprost poparł niemal bezkrytycznie Agendę 2030 i gościł jej zwolenników. Stolica Apostolska utrzymuje regularną współpracę ze zwolennikami kontroli ludności, organizacjami afiliowanymi przy ONZ, znanymi z promowania tzw. aborcji oraz ideologii gender. Ponadto Rzym popiera „braterstwo ludzkie”, które opiera się na panteistycznej koncepcji religii jednego świata. Watykański komunikat potwierdzał skoncentrowanie się Stolicy Apostolskiej na kwestiach pokoju, celach zrównoważonego rozwoju ONZ (Agenda 2030), zmianach klimatu i migracji. Żadne z oświadczeń nie wspomniało o dzieciach nienarodzonych – zwraca uwagę Pentin przypominając, że chodzi o 17 celów zrównoważonego rozwoju i 169 celów szczegółowych, których osiągnięcie planowane jest do 2030 roku. Jak wiadomo, Organizacja jako całość oraz poszczególne jej agendy promują tak zwaną aborcję oraz antykoncepcję. Zielone dzieci Malthusa. Religia antynatalizmu atakuje''
One more comment from MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Agenda 2030 z Bergoglio przeciwko własności prywatnej - w stronę 'globalnego kołchozu"...
Jadwiga Bob shares this
7