csk.news
667

Chyba: Výzva arcibiskupa Viganò uverejňuje súkromné maily

Výzva arcibiskupa Viganò zo 7. mája zverejnená na stránke VeritasLIberabitVos.info, súbor obsahujúci všetky údaje asi 30 000 podpísaných vrátane e-mailových adries a súkromných komentárov.

Túto chybu zistil protikatolícky Katholisch.de (12. mája), ktorý patrí nemeckým biskupom.

Po zverejnení stránkou Katholisch.de bol zoznam odstránený.

#newsUqfkoahdwb