Clicks371

Služba Sergej Mihál Jirkov 22 9 2019

Rapture
5
Slovo Boží se děje.
Miháľ - Iz.35:4 "Povedzte malomyseľným: „Vzchopte sa, nebojte sa, hľa, váš Boh! Príde pomsta, Božia odplata, sám príde a spasí vás.“
Sám Boh prišiel a zomrel za naše hriechy.
Iz.43:11
"Ja, ja som Pán a okrem mňa niet spasiteľa." Kto je Spasiteľ ? Otec ,či Syn? Alebo sú dvaja ? Boh hovorí ,že okrem neho niet iného Spasiteľa. Teda Ježiš nie je Spasiteľ?!
Iz.9:5 "
5 Lebo chlapček sa nám narodil, …More
Miháľ - Iz.35:4 "Povedzte malomyseľným: „Vzchopte sa, nebojte sa, hľa, váš Boh! Príde pomsta, Božia odplata, sám príde a spasí vás.“
Sám Boh prišiel a zomrel za naše hriechy.
Iz.43:11
"Ja, ja som Pán a okrem mňa niet spasiteľa." Kto je Spasiteľ ? Otec ,či Syn? Alebo sú dvaja ? Boh hovorí ,že okrem neho niet iného Spasiteľa. Teda Ježiš nie je Spasiteľ?!
Iz.9:5 "
5 Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja."
Tieto slová v knihe proroka Izaiáša treba podľa "učiteľa" Miháľa asi prepísať ,lebo syn- chlapček predsa podľa ľudskej logiky nemôže byť nazvaný aj večný Otec. Večný Otec je predsa Boh.
Každý ,kto sa odmieta skloniť pred tajomstvom Najsvätejšej Trojice a učením predkoncilovej KC bude takto blúdiť a tápať ako Miháľ.
Ale títo bludári zvedú len sebe podobných,takých,ktorí tiež neprijali lásku k pravde.
Mates5485 likes this.
To je neuveriteľné! takže Miháľ verí aj vo vychvátenie pred veľkým súžením ,aj v Tisícročné kráľovstvo po Kristom druhom príchode tu na Zemi. Takže sa bude musieť vrátiť ako tajomníčka Teodorá -Máriáá:)
Mates5485 likes this.
One more comment from Ladislav Bajza
Rapture - že bol tento učiteľ pred tým medzi jehovistickými "bádateľmi"?
Oni tiež nechápu tajomstvo Najsvätejšej Trojice a preto ju popierajú.
Kto je podľa Miháľa Ježiš Kristus? Je Boh,či nie?
Mates5485 likes this.
Je až neskutočne čo dokážu démoni urobiť s človekom. Je až neskutočne ako sa démoni "odbavuju" na mihalovi. Až takúto neuveriteľnu inteligenciu diabla a jeho sluhov som nečakala.
Ešte aj slzy padli anjeli dodajú, len aby ho presvedčili o "ich pravde".
Mates5485 likes this.
Neustále hovadiny falošné heretické plodí a tak klame ľudí naokolo.
apredsasatoci likes this.