Clicks55
Peter(skala)

3.Deň Novény k Matke všetkých národov: Milostivý obraz Matky ...

1.docx (2,5 MB) str.19 Obraz Pani (Matky)

"Naraz sa ocitnem v kostole. Hovorím:
"Stojím pred zvláštnym oltárom a vidím obraz Pani (Matky)"
Pani (Matka) je na ňom zachytená tak,
ako som ju videla prvý-krát.
Stojí uprostred kvetov.
I na oltárnych stupňoch leží veľa kvetov.
Pred obrazom kľačia tisíce ľudí."

(21.apríl 1945)

Viac tu: zjavenia-z-amsterdamu.webnode.sk/obraz-matky-vsetkych-narodov/

Modlíme sa na úmysly Matky všetkých národov

Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca,
zošli teraz na zem svojho Ducha.
Daj, nech Duch Svätý prebýva
v srdciach všetkých národov,
aby boli uchránené
od skazy, nešťastia a vojny.

Kiežby Matka všetkých národov,
ktorá kedysi bola Máriou,
bola našou Orodovnicou.
Amen."


Lord Jesus Christ,
Son of the Father,
send now your Spirit over the earth.

Let the Holy Spirit live
in the hearts of all nations.

That they may by preserved
from degeneration, disaster and war.


May the Mather of all nations,
who once was Mary,
be our Advocate.
Amen.


Viac tu: vizie-idda-peerdeman.webnode.sk