Clicks199

SÚ DVE HLAVY A DVE CIRKVI....JEDNA JE KRISTOVA A DRUHÁ ANTIKRISTOVA!!!

Laudetur Jesus Chrisus.

Ó milované duše rozhodnite sa správne s ktorou Cirkvou pôjdete,pretože čas sa veľmi kráti.Cirkev sa rozdeľuje..katolíci sa vo svete oddelujú od Bergogliovej Neviestky,ktorá smeruje k Antikristovi a zjednocujú sa s Pontifex Pontificum BENEDETTOM XVI....

BUĎ S KRISTOM,ALEBO BEZ NEHO!!!

Cirkev v Nemecku ide svojou vlastnou bludnou synodálnou cestou humanizmu,modernizmu a kacírstva. Bergoglio má moc a kardinál Marx peniaze.

Veľké množstvo kňazov vie čo sa deje no bojí sa.Boja sa,aby neprišli o miesta a fary a iné výhody,lenže čo ak prídu o svoje duše,lebo nebránia Krista a jeho obetu a nevarujú svoje stádo a zatvárajú pred realitou oči.Zjednocujú sa s Bergogliom a sviatosti nimi vysluhované sú preto neplatné!!!

Radšej mať Vieru a prijímať duchovne cez sv.omše na internete,kde sa kňazi zjednocujú s pravým pápežom v tejto ťažkej situácií pre Cirkev,ako chodiť niekam kde už Kristus nie je prítomný,pretože Bergoglio urobil satanské obrady v Ríme a páchať tým ťažký hriech voči Bohu.Na oltároch Bergogliovej neviestky už hoduje teraz Satan.A Kristus tam už nie je prítomný.

Proste Ducha Svätého a Nebeskú Matku zasväcujte pod jej ochranu svoje rodiny, pod jej Nepoškvrnené srdce a nezabúdajte na modlitbu sv.ruženca..je nesmierne dôležitá teraz v tejto ťažkej dobe pre svet a Cirkev.Rozhodnite sa správne a nechajte vstúpiť do svojho srdca Pravdu.Robte pokánie a proste o dar Pravdy Ducha Svätého.

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.