nl.news
132

Franciscus' nieuwe interviewboek: "Het celibaat is beslissende genade"

"Ik ben ervan overtuigd dat het celibaat een gave is, een genade, en in de voetsporen van Paulus VI, Johannes Paulus II en Benedictus XVI voel ik me sterk verplicht om het celibaat te zien als een beslissende genade die de Latijns-katholieke kerk kenmerkt. Ik herhaal: het is een genade."

Franciscus maakt deze opmerking tegen vader Luigi Maria Epicoco in het nieuwe interviewboek over de heilige Johannes Paulus II, getiteld "San Giovanni Paolo Magno" ("De heilige Johannes Paulus de Grote").

Met betrekking tot de vrouwelijke wijding antwoordde Franciscus dat "de vraag niet meer ter discussie staat omdat de uitspraak van Johannes Paulus II definitief was".

Wat betreft de gendertheorie maakt Franciscus "meteen" een uitzondering voor praktiserende homoseksuelen die begeleid en behandeld zouden moeten worden met pastorale zorg.

Alleen de rest van de gendertheorie is voor hem "gevaarlijk" en heeft als doel alle onderscheidingen tussen mannen en vrouwen uit te wissen en zo "bij de wortels" Gods meest basale plan voor de mens te vernietigen.

#newsSaxlajfnju