Chodzi o wiarę katolicką -ks .Jacek Bałemba -( kapłani niezłomni )

20 września 2022 ·

Jedno z określeń Sakramentu Bierzmowania brzmi: Bierzmowanie jest to sakrament, poprzez który Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.
Rozumiejmy dobrze, że chodzi o wiarę katolicką, nie reformowaną, czy jakąkolwiek inną.

Wiarę katolicką poznajemy , czytając tradycyjne katolickie katechizmy.
Dlatego:

Czytam codziennie tradycyjne katolickie katechizmy.
Przynajmniej jedną stronę dziennie.
Codziennie!


Treści katolickie czytajmy codziennie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com

actualia.blog
Dalsze krzewienie powyższych adresów – w Polsce i za granicą –
będzie współpracą w dobrym dziele. A.M.D.G.