katolikuselet
12924
katolikuselet
A misék folytatódnak
Krisztusban Kedves Testvéreink!
Megdöbbenve olvastuk dr. Takáts István által megfogalmazott érsekségi tájékoztatót, amely reményeink szerint csak tudatlanságból helyezkedik szembe a Szentszékkel, idéz elő botrányt, tartalmaz a hívek számára rendkívül megtévesztő valótlanságokat. Bár közösségünk mindig igyekezett az Érseki Hivatal botránykeltő nyilatkozatait belső levelezés …More
A misék folytatódnak

Krisztusban Kedves Testvéreink!

Megdöbbenve olvastuk dr. Takáts István által megfogalmazott érsekségi tájékoztatót, amely reményeink szerint csak tudatlanságból helyezkedik szembe a Szentszékkel, idéz elő botrányt, tartalmaz a hívek számára rendkívül megtévesztő valótlanságokat. Bár közösségünk mindig igyekezett az Érseki Hivatal botránykeltő nyilatkozatait belső levelezés által megelőzni, most mégis kötelességünknek érezzük, hogy a híveket tájékoztassuk a tényekről. Tesszük mindezt a békéért, a lelkek üdvéért és az Anyaszentegyház dicsőségéért.

Ezúton tájékoztatjuk a kedves híveket, hogy A Pro Hungaria Sacra papjai a X. Piusz Papi Testvérülettől kapják joghatóságukat, amely testvérület a Római Katolikus Anyaszentegyház szerves része, teljes jogú tagja, mely a pápa és a püspökök főségét elismeri. A magyar misszió azután indult el, miután dr. Udvardy György több paptestvérünk hitvédő, a szekularizációt és modernizációt elítélő tevékenységét ellehetetlenítette, őket felfüggesztette, és a plébániákról való kiköltözésre kényszerítette.

Őszentsége Ferenc pápa is elismerte a X. Piusz Papi Testvérület tevékenységét, szentségkiszolgáltatásaikat érvényesnek nyilvánította, és több alkalommal kifejezte, hogy minden katolikus hívő számára engedélyezett a testvérület által bemutatott szentmiséken részt venni. A testvérület papjaival együtt mi is, egyenesen a pápától kapjuk az egész világra kiterjedő gyóntatási joghatóságunkat is. Ahogy tehát az egyes szerzetesrendeknek, nekünk sem kell engedélyt kérni a tevékenységünk folytatásához a helyi püspöktől.

Papjaink tevékenységének polgári jogi hátterét a Pro Hungaria Sacra Egyesület biztosítja, ahogy megannyi katolikus közösségnek, szerzetesrendnek, szervezetnek, plébániának egyesületi, alapítványi háttere van. Mivel jelenleg az Érseki Hivatal nem biztosít lehetőséget plébániatemplom használatára, így a Magyar Állam tulajdonában és a K&K Kft. kezelésében lévő veszprémvölgyi jezsuita templomban tarjuk szentmiséinket. Erre a polgári jog ad lehetőséget számunkra, hiszen bérleti szerződésünk a Pro Hungaria Sacra Egyesület és a K&K Kft. között köttetett meg.

Arra buzdítjuk a kedves híveket, hogy a dr. Takáts István által megfogalmazott tájékoztatást, és minden olyan véleményt, miszerint tevékenységünk nem érvényes a katolikus hívők számára, tekintsék a szeretet és a megbocsátás gyakorlásának nagy kihívásaként.

Továbbá jó példával a hívő közösség előtt járva, a megbocsátás és testvéri szeretet jegyében hívunk és várunk minden kedves püspököt, papot, és hívőt szentmiséinkre, rendezvényeinkre.

Lelkipásztori szeretettel:
A Pro Hungaria Sacra papjai

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mennyország, Mennyország
veszpremiersekseg.hu/tajekoztatas/
2021.06.11., Hírek rovat
A veszprémi Érseki Hivatal megdöbbenéssel értesült arról, hogy a „Pro Hungaria Sacra” civil egyesület nevében Simon Gábor, Dr. Aradi László, Östör Dániel „hagyományhű szentmisét” szeretne tartani a Veszprém Megyei Jogú Város tulajdonában és kezelésében levő, veszprémvölgyi – úgynevezett „jezsuita templomban”, amelyet valójában soha nem …More
veszpremiersekseg.hu/tajekoztatas/

2021.06.11., Hírek rovat

A veszprémi Érseki Hivatal megdöbbenéssel értesült arról, hogy a „Pro Hungaria Sacra” civil egyesület nevében Simon Gábor, Dr. Aradi László, Östör Dániel „hagyományhű szentmisét” szeretne tartani a Veszprém Megyei Jogú Város tulajdonában és kezelésében levő, veszprémvölgyi – úgynevezett „jezsuita templomban”, amelyet valójában soha nem szentelték fel és soha nem is működött templomként.

A hírrel kapcsolatban a következőkről tájékoztatjuk a Veszprémi Főegyházmegye papságát és híveit.

Simon Gábort, Dr. Aradi Lászlót, és Östör Dánielt, miután súlyos fegyelmi kihágásaikkal nemcsak a szentelésben fogadott engedelmességet sértették meg nyilvánosan, hanem az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció által, valamint Ferenc pápa rendkívüli meghatalmazásával kiadott liturgikus határozatokat is, Dr. Udvardy György veszprémi érsek törvényi szintű határozatával, azonnali hatállyal még 2019-ben, illetve 2020-ban a papi hatalomból fakadó mindennemű joguknak és feladatuknak a gyakorlása alól felfüggesztette.

Ezt a szigorú tiltást figyelmen kívül hagyva – annak ellenére -, törvénytelen és megtévesztő tevékenységüket mindmáig folytatják, amellyel folyamatosan ellenségeskedést szítanak és botrányt keltenek a papok és a hívek körében.

Ezen kívül mindhárman deklarálták, hogy a Katolikus Egyház hierarchikus rendjét megtagadják, amellyel egyúttal a Katolikus Egyházat is elhagyták.

Mindezek alapján, mindhárom fent nevezett személy esetében Dr. Udvardy György érsek úr határozat útján hozott rendelkezése van továbbra is érvényben, amely megtiltja számukra a papi hatalomból fakadó mindennemű jognak és feladatnak a gyakorlását.

A Katolikus Egyházzal közösségben levő minden tagot ez a határozat kötelez!

Ezúton is felszólítom Simon Gábort, Dr. Aradi Lászlót és Östör Dánielt, hogy a híveket a Pro Hungaria Sacra civil egyesülettel megtévesztő, botrányt keltő, törvénytelen tevékenységét haladéktalanul szüntesse be! Egyúttal meghívom őket a saját maguk és a hívek üdvösségét szolgáló bűnbánatra!

Veszprém, 2021. június 11.

Dr. Takáts István

általános helynök
Mennyország, Mennyország
Kedves Beati pauperes spiritu ! Teljesen egyetértek.
Kis Elena
Ez nagyon szomorú! Hiszen kevés a pap. Nem tettek ők semmi rosszat, és botrányt sem keltettek, és nem tévesztettek meg senkit. Istent szolgálják a régi rítus - ami nem tiltott - szerint. Még egyiktől sem hallottam a Bibliában foglaltakkal szembeni tanítást sem. A botrány az, hogy egyes egyházi előljárók folyton ezen kattognak, mert az "engedelmesség" - természetesen velük szemben - a legfontosabb…More
Ez nagyon szomorú! Hiszen kevés a pap. Nem tettek ők semmi rosszat, és botrányt sem keltettek, és nem tévesztettek meg senkit. Istent szolgálják a régi rítus - ami nem tiltott - szerint. Még egyiktől sem hallottam a Bibliában foglaltakkal szembeni tanítást sem. A botrány az, hogy egyes egyházi előljárók folyton ezen kattognak, mert az "engedelmesség" - természetesen velük szemben - a legfontosabb. Jaj, az a hatalom, alázat sehol. Mindenkit számonkérnek egyszer.
ancilla456
Akkor ezek szerint nem lesz ilyen szentmise? Annyira örültem pedig...
charisma
A régi rítus (még) nem tiltott.
A régi rítusú szentmiséket -a hívők kérése alapján- a megyéspüspök engedélyezi. De többnyire nem, pedig erre a hívőknek joga lenne (ma még legalábbis ez a helyzet).
A Ferenc pápáról szóló legutóbbi hírek a Summorum Pontificum esetleges betiltásáról is beszélnek.
Elképzelhető, hogy a közösségi média megszokott megoldása fog működni itt is - "shadow banning"...
Kis Elena
Jönnek a katakombák?
Acett Haven Y
A bűnbánatra való felszólításnak általában mindenki esetében helye van. Én is felszólítom bűnbánattartásra Udvardy érsek urat! Mert a hatalmat nem arra használja, amire kapta.
katolikuselet
Természetes a szentmisék folytatódnak!!!
Vasárnaponként 11 órakor.
ancilla456
Köszönöm! :)
Kis Elena
Kérdésem lenne az általános helynök úrhoz. Oké, hogy nem felszentelt templom, de ha lehet tartani szentmisét erdőben egy farönkön, vagy egy parkban camping asztalon, akkor az felszentelt hely? A püspök urak és helynökeik harcolhatnak az emberekkel, de Istennel NEM. Tudhatnák, hogy Ő győz, mint most is. 😊 Hála legyen érte.
szterzsebet
A korábbi hozzászóláshoz:
"A régi rítus (még) nem tiltott.
A régi rítusú szentmiséket -a hívők kérése alapján- a megyéspüspök engedélyezi.
De többnyire nem, pedig erre a hívőknek joga lenne (ma még legalábbis ez a helyzet)."
Ahogy én tudom - a 2007. évi motu proprio (XVI. Benedek) általi rendelkezés értelmében - nem kell püspöki engedély a misézéshez.
Talán ildomos és elvárt dolog bejelenteni, …More
A korábbi hozzászóláshoz:
"A régi rítus (még) nem tiltott.
A régi rítusú szentmiséket -a hívők kérése alapján- a megyéspüspök engedélyezi.
De többnyire nem, pedig erre a hívőknek joga lenne (ma még legalábbis ez a helyzet)."
Ahogy én tudom - a 2007. évi motu proprio (XVI. Benedek) általi rendelkezés értelmében - nem kell püspöki engedély a misézéshez.
Talán ildomos és elvárt dolog bejelenteni, de NEM ENGEDÉLYKÖTELES!
Mostanság mintha már zsarolnák a papokat az ún. engedelmesség mevében .. elfeledkezve arról, hogy püspök uraknak is van kötelezettségük a papjaik és a hivek irányába.
Tisztelet a kivételnek!
Érdekes ezekről mikor esik szó?
Ugyanakkor a Covid alatt ugyan miféle erkölcsi alapon szinte KÖVETELIK, szépen vagy burkolt fenyegetéssel a papokat az oltakozásra. Ráadásul akkor amikor a vakcinák egy részében bizonyosan meggyilkolt magzati embió sejteket is használnak. Ezt támogatják, ezt szabad?
Szóval ez az ún. engedelmesség követelése nagyon is egyirányu utca, ami már eléri a régi világ "pártfegyelem" megsértése vanatkozásában alkalmazott viselkedési reakciókat is .. és mindez persze a szeretet nevében! Szégyen!