Clicks689
hu.news

A belga reform érsek csatlakozik a Ratzinger/Sarah könyvhöz

André Léonard prelátus, a volt brüsszeli érsek azt kérte az összes püspöktől, hogy csatlakozzanak a Benedek/Sarah könyvhöz, mely a papi cölibátus eltörlése ellen lép fel.

Léonard hivatali ideje alatt igazi mágnes volt a hivatásoknak, valamint az egyház hívő reformere. Ezért Ferenc pápa lecserélte, amint elérte a nyugdíjkort egy katolikus ellenes besúgóval, Léonard pedig soha sem lett bíboros.

Léonard kiemelte, hogy Benedek és Sarah figyelmeztetése, miszerint nem szabad aláásni a cölibátust, "komoly súlyt hordoznak magukkal".

Segítségkérésüket a négy Dubia bíboroshoz hasonlítja, akik arra kérték Ferenc pápát, hogy oszlassa el az Amoris Laetitiában szereplő "kétértelműségeket".

Érdekes módon Léonard azt mondta Ferenc pápa homoszexuális paráználkodással kapcsolatos véleményéről, hogy "ki vagyok én, hogy ítélkezzek", az abu-dzabi eretnekségre és Pachamama szektára pedig azt, hogy "kétértelműségek".

"Kétértelműségnek" tartja az amazonasi szinódus cölibátussal kapcsolatos nyilatkozatait is, mely "kivételeket" engedélyez, ám az egész - ahogy figyelmeztet minket - univerzálissá fog válni.

Kép: André Léonard, © tridentijnsemis.blogspot.com, #newsIvbccsotbv