ARCHANJEL MICHAL JE MOCNÝM OBRANCOM CIRKVI PROTI ZMÄTKU A ZÚFALSTVU Svätý archanjel Michal sa vždy ukázal ako najväčší a prvý obranca svätej Matky, Katolíckej cirkvi. Diabol, ktorý je nepriateľom Boha …More
ARCHANJEL MICHAL JE MOCNÝM OBRANCOM CIRKVI PROTI ZMÄTKU A ZÚFALSTVU

Svätý archanjel Michal sa vždy ukázal ako najväčší a prvý obranca svätej Matky, Katolíckej cirkvi. Diabol, ktorý je nepriateľom Boha, je aj nepriateľom svätej Cirkvi a preto proti nej vedie vojnu od jej založenia.

Štyri druhy bojov diabol vedie proti Katolíckej cirkvi.

Prvým boli tyrani, ktorí ju prenasledovali. Svätý Michal bránil Cirkev, udržiaval veriacich vo viere, utešoval ich v ich mukách, znásoboval svoje sily, keď sa už zdalo, že vyhasína. Krv mučeníkov," napísal Tertulián, "je semenom, ktoré oplodňuje Cirkev.

Druhú bitku rozpútali kacíri. Svätý Michal, ktorý osvecoval učiteľov viery, pomáhal Cirkvi na konciloch, dal zažiariť pravde katolíckej viery.

Tretí boj vedú falošní kresťania, ktorí svojimi nemorálnymi zvykmi poškvrňujú biele rúcho Kristovej nevesty. Svätý Michal oživuje cnosti v srdciach kresťanov a robí svätú Cirkev stále slávnejšou a radostnejšou.

Štvrtým bojom bude boj s Antikristom. Aj vtedy bude svätý Michal brániť Cirkev Ježiša Krista, podarí sa mu zabiť Antikrista.

V týchto najsmutnejších časoch nech sa každý s pokornou dôverou modlí ku Kniežaťu anjelov, aby poslal svoje nebeské vojsko na ochranu a víťazstvo svätej katolíckej, apoštolskej a rímskej cirkvi.

podcasty otca Radovana