Clicks117
woj_tek
Do inspektora Piotra Kuleszy -Komenda Główna Policji w Warszawie i Całego społeczeństwa cz.2 Poprawka do nagrania min 4.12. Ustawa z 5 grudnia 2008 r , o której mowa przewiduje kary, ale ustawodawca …More
Do inspektora Piotra Kuleszy -Komenda Główna Policji w Warszawie i Całego społeczeństwa cz.2

Poprawka do nagrania min 4.12. Ustawa z 5 grudnia 2008 r , o której mowa przewiduje kary, ale ustawodawca nie umieścił ich w wydawanych rozporządzeniach. Każdy Suweren mam prawo żądać przestrzegania zapisanego w Konstytucji i ustawach Prawa. Art. 40 Konstytucji Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu , nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych. Zmuszanie bezprawne zdrowych ludzi - policjantów , wojskowych i społeczeństwa polskiego - do noszenia masek jest nieludzkim , poniżającym traktowaniem zakazanym przez Konstytucję. Zmuszanie bezprawnie zdrowych ludzi do noszenia masek jest karą cielesną zakazaną Konstytucją. Karanie mandatami ,grzywną , aresztem z art 54 k.k - powołując się na rozporządzenia - za brak masek na twarzy , za niezachowanie odległości ma brak podstaw prawnych !!! Art 54 k.k - naruszenie przepisów porządkowych dotyczy PRAWA MIEJSCOWEGO Dz U 1990 nr 16 poz 95 Ustawa z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym art 40.