35:49
Evanjelizacia
2.7K
Ľubomír Stanček - Výzva od Ježiša pre nás: Bez prestania sa modlite 5/11 www.evanjelizacia.eu | Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Bošáci ("Noc kostolov" - 27.05.2011) More
Ľubomír Stanček - Výzva od Ježiša pre nás: Bez prestania sa modlite 5/11

www.evanjelizacia.eu | Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie v Bošáci ("Noc kostolov" - 27.05.2011) www.bosaca.fara.sk | filiálny rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda v Novej Bošáci (Relikvie sv. Konštantína - Cyrila 11.07.2011 www.bosaca.fara.sk | Bošácka dolina - miesto bývalého pôsobiska P. Ľubomíra Stančeka v r. 1983 - 1991
- photos by Tisinko - ĎAKUJEME!