Clicks143
Otec Eirene

Žužová: Naozaj v Žakovciach prebehlo stretnutie a rokovanie o tom ako zastaviť Istanbulský dohovor

Originálny článok z Hlavných správ:

Žužová: Naozaj v Žakovciach prebehlo stretnutie a rokovanie o tom ako zastaviť Istanbulský dohovor
235

Bratislava 20. mája 2019 (HSP/Foto: fb Lucia Žužová)

V televíznej relácii na TA3 predseda NRSR Andrej Danko (SNS) viackrát rozhorčene vyzval Mariana Kotlebu, aby odstránil bilbordy so sloganom – Zastavili sme Istanbulský dohovor, čo on odmietol s odkazom na rokovania o ID, ktoré údajne prebehli v Žakovciach u o. Maroša Kuffu…

Na snímke Lucia Žužová, kandidátka za poslankyňu do EP za ĽSNS

Andrej Danko vplyv kňaza na zastavenie Istanbulského dohovoru popiera a Mariana Kotlebu označil za klamára. Viete nám niečo bližšie k tomu povedať?

Marian Kotleba povedal pravdu. Naozaj v Žakovciach prebehlo stretnutie a rokovanie o tom, ako zastaviť Istanbulský dohovor. Bola som tam prítomná a zástupca delegovaný SNS sedel vedľa mňa na tomto stretnutí. Marian Kotleba bol ten, ktorý navrhol práve tento spôsob rokovania a hlasovania o ID. Bola to jeho myšlienka a preto právom mohol po Slovensku umiestniť bilbordy s takýmto sloganom. Pre Andreja Danka táto informácia, ktorá odznela na TA3, nebola žiadnou novinkou. Toto stretnutie potvrdil aj predseda strany KDŽP Štefan Kuffa vo svojom verejnom blogu na HS.

Často v diskusných reláciách v kresťanských kruhoch, zaznieva otázka, či môžu kresťania voliť ĽS Naše Slovensko. Ste praktizujúca kresťanka katolíčka. Ako to vnímate vy?

Áno, máte pravdu, často sa diskusie medzi kresťanmi a kresťanskými politikmi točia okolo tejto témy. Z ich vyjadrení a postojov som mnohokrát, poviem to tak jemne – rozčarovaná, šokovaná, no najmä veľmi smutná a sklamaná.

Tu môžem všetkým kresťanom prezentovať nie svoj názor či predstavu, ale svoju vlastnú skúsenosť. Pre poslancov ĽS Naše Slovensko pracujem už tretí rok ako odborná asistentka v NRSR. Podieľam sa na tvorbe zákonov, vyjadrujem sa k dôvodovým správam. A ako sa dnes hovorí, všetko je na webe. Preto tí, ktorí naozaj hľadajú pravdu, majú možnosť na oficiálnej stránke Národnej rady SR, pozrieť si všetky návrhy zákonov poslancov „kotlebovcov“, všetky ich vystúpenia, sú tam presne prepisy všetkých vyjadrení a každé hlasovanie. Tam sú fakty, skutky a nie domnienky a prevrátené názory.

Keď som pred tromi rokmi dostala ponuku pracovať ako asistentka, položila som poslancom otázku, prečo si ma vybrali a čo odo mňa očakávajú. Marian Kotleba mi vtedy odpovedal, že preto, lebo chcú uplatňovať kresťanské princípy v zákonoch SR. Tak som s kľudným svedomím a so súhlasom môjho duchovného vodcu, túto ponuku prijala.

Práca poslancov ĽS Naše Slovensko je prokresťanská, pronárodná a prosociálna. Predložili napr. zákon za voľnú nedeľu, či toľko diskutovanú a pre mnohých prolife aktivistov a poslancov poburujúcu novelu zákona na obmedzenie umelých potratov, ktorá v konečnom dôsledku vyvolala aktivitu i u ďalších spiacich kresťanských poslancov. Ako som už vyššie uviedla, zaslúžili sa zásadným spôsobom o zastavenie Istanbulského dohovoru priamo v NRSR a mnohé iné, čo možno nájsť, ako som spomínala, na oficiálnej stránke NRSR.

Na kandidátke ĽS Naše Slovensko som nestranícky kandidát do EP. Nikdy by som neprijala túto ponuku a už dávno by som odišla z postu asistentky v NRSR, ak by som sa na ich skutkoch nepresvedčila, že to hodnotovo myslia vážne a že nie sú to len prázdne reči o hodnotách. Nikto z nás nie je svätý ani dokonalý. K tomu máme smerovať a usilovať sa o to. Z mojej vlastnej skúsenosti ale viem, že Marian Kotleba je človek priamy, čestný a neuhýbajúci, ktorý sa naozaj spolieha na Boha a jeho prozreteľnosť. Je kresťanom praktickým nie teoretickým a prázdnym.

Poznám mnoho kresťanov i duchovných osôb, ktorí sú voličmi a sympatizantmi ĽS Naše Slovensko. Niektorí to povedia verejne, iní sa ešte boja, no nemožno im to zazlievať, keďže sloboda prejavu na Slovensku je ešte vždy neslobodná a mnohí sa boja o stratu zamestnania či iné útoky na ich osobu.

Je smutné pozorovať to, ako mnohí kresťania i duchovenstvo verejne posudzujú úmysly sŕdc a odsúdia všetko dobré „lebo Kotleba“. Príde mi to ako modlitba farizeja v chráme, len trochu parafrázovaná: „Ďakujem ti, Bože, že nie som ako Kotleba!“

Ste otvorene prolife kandidátka, stáli ste aj za zákonom, ktorý predkladala ĽSNS na obmedzenie potratov. V rodine máte aj ťažko postihnutého syna. Ako vidíte budúce riešenie starostlivosti o takéto deti – ako by ste chceli pomôcť rodinám, ktoré sú v podobnej situácii no bez možností lepšej starostlivosti o dieťa?

Mám 3 deti a najmladší synček je ZŤP z dôvodu, že sa narodil predčasne. Postavenie rodičov s takými deťmi je na Slovensku katastrofálne, či už ide o vozičkárov, DMO, autistov, slepých, hluchých alebo ináč zdravotne znevýhodnených. Od socializmu sa toho veľa nezmenilo, najmä výška príspevkov na zdravotné pomôcky či systém poskytovania opatrovateľského príspevku a jeho výška, ktorá až teraz po veľkom kriku zo strany dotknutých, je postupne zvyšovaná. Donedávna predstavovala zhruba sumu 250 € mesačne a z toho mala žiť matka či rodina postihnutého dieťaťa, o ktoré sa napr. treba starať aj 24 hodín.

Výška príspevkov na zdravotné pomôcky je úplne uletená a nezohľadňuje závažnosť, percento, postihu osoby a ceny zdravotných pomôcok v súčasnosti. Vôbec sa neprihliada na individuálne potreby podľa závažnosti postihu. Opatrovateľský príspevok je obmedzovaný výškou ďalšieho príjmu opatrovateľa, čo je nezmysel platný len na Slovensku. Opatrovateľský príspevok nemôže byť braný ako nejaká sociálna dávka, lebo je to skôr mzda za tvrdú permanentnú prácu, častokrát bez odpočinku. Som za to, aby opatrovateľský príspevok prináležal opatrovanému a to vo výške, ktorá by bola odstupňovaná podľa kategórie posúdenia v komplexnom posudku a aby sa odvíjala minimálne od sumy priemernej mzdy v národnom hospodárstve a aby si opatrovaný určil opatrovníka, prípadne viacerých, medzi ktorých príspevok rozdelí. Aj rodič, ktorý sa musí permanentne starať o choré dieťa, potrebuje oddych a možnosť zastúpenia. Tých nedostatkov je mnoho, je tu čo riešiť.

Chcem sa týmto usilovať aj o to, aby naše opatrovateľky nemuseli odchádzať za prácou preč od rodím do zahraničia, ale aby mali možnosť za rovnakých podmienok pracovať aj doma, aby sa v tom ujednotil náš systém opatrovateľskej služby s tým, ktorý je v iných štátoch EÚ.