Clicks693
pl.news
1

Franciszek tchórzliwie: "prawo Mojżesza" staje się "prawem Boga"

Franciszek przekazał życzenia z okazji zbliżającego się żydowskiego Nowego Roku na Anioł Pański 5 września, życząc, aby dla wierzących Żydów "nowy rok był bogaty w owoce pokoju i dobra dla wszystkich, którzy wiernie kroczą drogą Prawa Pańskiego", jak na nowo określił to, co podczas audiencji generalnej 11 sierpnia nazwał "prawem mojżeszowym".

Podczas tej audiencji powiedział słusznie, że prawo Mojżeszowe "nic nie daje" i "nie daje życia", podczas gdy ci, którzy szukają życia, muszą szukać wypełnienia Prawa w Chrystusie.

Święty Paweł wyjaśnia, że trwanie "wiernie" w Prawie Mojżeszowym jest niemożliwe bez Chrystusa. Jednakże, ponieważ lobby żydowskie – w przeciwieństwie do katolickiego – jest bardzo potężne, tchórzliwy Franciszek bał się podjąć walkę, woląc zdradzić wiarę.

#newsZrsmaubpdf

CÓRKA MARYI