Clicks1K
Szukający PRAWDY
5

ISTOTA CZŁOWIEKA, odejście od Boga - HOMOSEKSUALIZM cz.1

Dla zrozumienia czym jest, skąd się bierze, jak się bronić przed homoseksualizmem należy wyjaśnić pojęcie Miłości.

Co składa się na człowieka ?

Na człowieka składa się: ciało, dusza, duch. W artykule „co składa się na istotę człowieka cz. 1” po części wyjaśniłem ten temat.

Czym jest Miłość ?

Miłość = Jezus Chrystus


Każda dusza dąży do MIŁOŚCI - BOGA, czyli każdy człowiek pragnie Miłości, pragnie Boga, pragnie być kochany. Wpływ na Miłość ma duch człowieka, w zasadzie najistotniejszy element człowieka! Duch człowieka może należeć do Boga – Stwórcy - Jezusa Chrystusa lub do upadłych aniołów (szatana), stanowi więc łącznik z Duchem Jezusa Chrystusa lub z duchem szatana. Zarówno w przypadku, gdy nasz duch należy do Jezusa Chrystusa, jak i do szatana to można mówić o różnych stopniach bliskości naszego ducha z Duchem Boga lub z duchem szatana. Im w lepszym stopniu życie naszych przodków - do czwartego pokolenia wstecz, jak również nasze życie WYPEŁNIAŁO 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH, tym nasz duch i nasza dusza ma lepszą bliskość z Bogiem - Miłością.

Miłość osiąga się poprzez dwa etapy:
a) PEŁNE ZJEDNOCZENIE DUCHA osób (kobiety - mężczyzny, rodziców – dzieci, rodzeństwa itd...)
b) pójście z naszym duchem (kobiety i mężczyzny, itd...) pod Krzyż Jezusa Chrystusa (celem życia ma być Jezus Chrystus, jego poznanie...). Miłość to Jezus Chrystus, tak więc bez współcierpienia z Jezusem Chrystusem pod Krzyżem, nigdy nie osiągniemy Miłości dwojga ludzi.

Mt, 5, 3-12 (Osiem błogosławieństw)
3 Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
4 Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
5 Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
6 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
7 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
8 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
9 Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
10 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
11 Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.
12 Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

PEŁNE ZJEDNOCZENIE DUCHA JEST MOŻLIWE TYLKO I WYŁĄCZNIE W DUCHU CHRYSTUSOWYM. BÓG JEST MIŁOŚCIĄ!!! Przy pełnym zjednoczeniu ducha nie musimy nic mówić, a się rozumiemy.... Wystarczy popatrzeć na drugą osobę i wiemy co ona czuje... „rozmowa bez słów”

Miłość oznacza:
- jeżeli ukochana osoba cierpi i ty czujesz cierpienie, cierpisz,
- jeżeli ukochana osoba raduje się i ty czujesz jej radość, radujesz się
- jeżeli ukochana osoba pragnie czegoś... ty o tym wiesz, też tego pragniesz,
- jeżeli ukochana osoba nie chce czegoś... ty o tym wiesz, też tego nie chcesz,
- itd...

Mając w sobie MIŁOŚĆ - NIE JESTEŚMY W STANIE UKOCHANEJ OSOBY, Z KTÓRĄ ŻYJEMY RANIĆ, PONIEWAŻ Z AUTOMATU SAMI SIĘ RANIMY, ODCZUWAMY BÓL... itd.

Czy PEŁNE zjednoczenie ducha można osiągnąć?

Myślę, że tak, niektórym dane jest to od razu..., ale to są wyjątki... Osoby o takich łaskach Boga, to z reguły osoby: a) których przodkowie - do 4 pokolenia wstecz żyli zgodnie z Wolą Bożą, pokutowali, cierpieli (im większe cierpienie – droga krzyżowa, tym większa łaska), b) sama taka osoba żyje zgodnie z Wolą Bożą.

Zdecydowanie większość osób nie otrzymała takich łask tj. życia duchem swojej żony, męża czy swoich najbliższych... dopiero z biegiem lat w jakimś stopniu poznajemy ducha swoich najbliższych (żony, otoczenia, w którym się żyje). Najłatwiej zjednoczenie ducha osiągnąć w przypadku męża i żony, choćby z biegiem lat... Warunek!!! – życie 10 Przykazaniami Bożymi plus życie „Przykazaniem miłości”

J, 13, 34-35
34 Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. 35 Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.

J, 15, 12-14
12 To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. 13 Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. 14 Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.

J, 4, 24
24 Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie

Mt, 19, 3-6
3 Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? 4 On odpowiedział: Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? 5 I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. 6 A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela.

Pożądliwości ciała

NIE MA NIC WSPÓLNEGO Z MIŁOŚCIĄ. Nie będą tutaj się rozpisywał... jest dana człowiekowi tylko i wyłącznie w celach prokreacji.
Jarujestem
Kto jest autorem tego artykułu?? Dlaczego nie wykazał ,co tezy w tym artykule mają wspólnego z homoseksualizmem??
Szukający PRAWDY
Moja skromna osoba, to jest wstęp, podstawa wejścia, w zrozumienie homoseksualizmu...., niestety na dalsze etapy brakuje mi czasu.... praca, praca, praca...., ale może kiedyś..., poza tym widzę, że zainteresowanie problemem było "ogromne....", tak więc nie ma się do czego spieszyć.. W skrócie napiszę tak - Ci co tworzą ideologię szatana tj. LGBT wiedzą co robią.... z mojej wiedzy każdy, powtórzę …More
Moja skromna osoba, to jest wstęp, podstawa wejścia, w zrozumienie homoseksualizmu...., niestety na dalsze etapy brakuje mi czasu.... praca, praca, praca...., ale może kiedyś..., poza tym widzę, że zainteresowanie problemem było "ogromne....", tak więc nie ma się do czego spieszyć.. W skrócie napiszę tak - Ci co tworzą ideologię szatana tj. LGBT wiedzą co robią.... z mojej wiedzy każdy, powtórzę każdy może zostać homoseksualistą... jeżeli serwujesz dzieciom 4-5 letnim zboczenia (homoseksualizm) to nie spodziewaj się, że wszyscy z nich wyrosną normalni tj. hetero..., część z nich, pod wpływem różnych okoliczności..., czynników... zostaną homo... już w pierwszym pokoleniu, a część w drugim, trzecim itd...czyli ich potomkowie.
Jarujestem
Niestety ale nawet nagromadzone cytaty nie są dowodem na homoseksualizm.
Szukający PRAWDY
Powtórzę to jest tylko wstęp !!!
Jarujestem
Dziwny ten wstęp, a już opublikowany. Jeśli będziesz w taki sposób udawadniał homoseksualizm to, gdy trafisz na prawdziwego lewaka zostaniesz zaorany po same cholewy. Ja tu nie widzę w tym wstępie argumentów, które mógłbym stosować w innych dyskusjach na różnych portalach ze zwolennikami LGBT.