Clicks1
ms.news

Kardinal Percaya Akan "Sakramen Kemiskinanan"

Kardinal Raniero Cantalamessa membekalkan Pengembaraan Bersara pada 18 Disember atas “asas kepada ilmu kitab suci dan teologi” untuk pilihan kegemarannya "golongan miskin."

Dia menerbitkan teorinya pada Cantalamessa.org. Baginya, adalah “berasas cukup” untuk menerangkan “Sakramen” kemiskinan yang dia tidak ragu-ragu dalam menyamakannya dengan Eukharis.

“Dia berkata dengan roti: ‘Inilah badan saya’ perkataan yang digunakan adalah sama kepada yang miskin juga," Tuntutan dan tawaran Cantalamessa adalah sebagai bukti Matthew 25,31 di mana Christ berkata bahawa apa yang dilakukan kepada kebuluran, kehausan, dalam kurungan, dalam kebogelan serta yang tidak kenal, telah dilaksana olehnya.

Akan tetapi, apabila berkata “Ini merupakan badan saya” dan berkata “anda berbuat demikian demi saya” adalah dua perkara yang berbeza.

#newsLvvmdnfwfa