Ďábel nechal v pekle jen velmi málo svých lidí.

Poselství Ježíše ze dne 29. června 2022.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com
revelacionesmarianas.com/english.htm
MUSÍTE PRACOVAT NA MÉ VINICI

Moji milovaní:
ŽEHNÁM VÁM SVÝM SRDCEM, ŽEHNÁM VÁM SVOU LÁSKOU.
Moji lidé, jste mými milovanými dětmi a Já s vámi sdílím své Slovo, abyste se mohli připravit v duchu. Přeji si, abyste se obrátili a byly bratrští; to si přeji, abyste byli jedno srdce spojené se srdcem mé Matky.
Moji lidé, v této době proste Ducha svatého o rozlišování v každém okamžiku. Mnoho lidských bytostí zmatených lidským egem, které je plné pýchy, se chce vzdálit od místa, kam jsem je povolal, a to není správné.
JE TO ČAS PREVENCE A ZÁROVEŇ ČAS VOLBY:
Prevence, abyste se neztratili na jiných cestách a volby, abyste s mým Duchem Svatým mohli rozlišovat a pevně stáli při Mně. Musíte pracovat na mé vinici [Mt 20, 4], abyste se stejnou mou Láskou čekali na mého Anděla pokoje, který je v mém Domě a čeká, až jej pošlu ke svým lidem. Proto ho žádné stvoření nikdy nevidělo tváří v tvář. Můj Anděl pokoje přijde až poté, co se objeví antikrist, a nechci, abyste si jej s ním spletli.
Moji lidé, je velmi důležité, abyste byli opatrní…
MŮJ ANDĚL POKOJE NENÍ ELIÁŠ, ANI ENOCH, NENÍ ARCHANDĚL, JE TO MÉ ZRCADLO LÁSKY, KTERÉ MÁ NAPLNIT KAŽDOU LIDSKOU BYTOST V NOUZI MOU LÁSKOU.
Ďábel nechal v pekle jen velmi málo svých lidí. Většina z nich je na Zemi a vede svou práci proti duším, jeho boj je duchovní proti těm, kdo zůstávají se Mnou.
VÁLKA JE DUCHOVNÍ, ale zároveň jim ubližuje, pozvedá a ochromuje jejich lidské ego, dává jim pocit pýchy, arogance, že všechno vědí, že jsou nepostradatelní tam, kde jsou, takže je jejich bratři obdivují, a to není dobré. Když nejste pokorní, ďábel se prohlásí za vítěze.
Moji lidé, poslouchejte Mě! Je důležité, abyste v srdci zasévali pokoru, aby mysl a myšlenky vypovídaly o tom, co v sobě nosíte.
TOTO JE ÉRA TŘETÍHO FIAT, ÉRA, KDY ZLO BOJUJE PROTI DĚTEM MÉ MATKY.
Oheň bezbožnosti postupuje, mocnosti vystupují, aby ukázaly svou moc a zuřivost proti maličkým, které bude bránit můj milovaný svatý archanděl Michael.
Mé děti musí zůstat připraveny čelit hladomoru, který již na lidstvo dolehl. Nedostatek bude velký, počasí v některých zemích bude extrémně horké a v jiných extrémně chladné. Příroda se bouří proti hříchu lidského stvoření. Klima se neustále mění a živly se vrhají na lidská stvoření.
Připravte se! Duše musí být lampou [Mt 5, 14-15] která osvítí temnotu, jíž bude země několik hodin trpět.
Beze strachu a s důvěrou v Mou ochranu pokračujte ve všem, co od vás žádám, abyste zvítězili. Beze strachu! JÁ JSEM VÁŠ BŮH [Ex 3, 14].
Nosím vás ve svém Nejsvětějším Srdci a jste můj velký poklad. Žehnám vám.
Váš Ježíš

poselstvi-zbytku.org