Benedikt XVI.: Rozhodnutím, aby sa Eucharistia prijímala na kolenách a do úst, chcel som zdôrazniť …

Benedikt XVI.: Rozhodnutím, aby sa Eucharistia prijímala na kolenách a do úst, chcel som zdôrazniť znamenie hlbokej úcty a zvýrazniť výkričníkom, že sa jedná o skutočnú osobnú prítomnosť: jedná sa …More
Benedikt XVI.: Rozhodnutím, aby sa Eucharistia prijímala na kolenách a do úst, chcel som zdôrazniť znamenie hlbokej úcty a zvýrazniť výkričníkom, že sa jedná o skutočnú osobnú prítomnosť: jedná sa tu o niečo mimoriadne!
Do úst a na kolená. Je najvyšší čas pripomenúť, že Benedikt XVI. V dokumente Corpus Domini zaviedol, aby v pápežskej liturgii sa sväté prijímanie podávalo výlučne do úst kľačiacich veriacich.

Vysvetlenie tohto opatrenia Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Somme Pontefice bolo publikované na webe Vaticano. Pripomína sa tu, že od čias Otcov sa podáva Eucharistia výlučne na jazyk veriaceho, a to predovšetkým z dvoch dôvodov: aby sa čo najviac obmedzilo roztrusovaniu drobných úlomkov, a aby sa uľahčila úcta veriacich k Ježišovi Kristovi prítomnému v Eucharistii.
Je tu tiež odvolanie na sv. Tomáša Akvinského, ktorý vyhlasuje, že pre úctu k Najsvätejšej Sviatosti sa Eucharistie nemá dotýkať nič, čo nie je posvätené, teda okrem posvätných nádob a korporálov majú túto …More