Clicks455

Cirkevný klam

21. októbra 2011 - Ježišove slová k nám

Moje deti, nebuďte oklamané. Mnohí sú oklamaní a stali sa zajatcami cirkevného klamu, to Mi nie je potešiteľné. Ja nežijem v budovách vyrobených z kameňa a malty, ale v srdciach Mojich detí, ony sú Moja cirkev, nie nejaká budova. Ony sú Chrámom Môjho Svätého Ducha a sú vedené Mojím Duchom na každom kroku cesty. Počujú Môj hlas, naslúchajú, poslúchajú a nasledujú Moje usmernenia a vedenia v každom čase, kamkoľvek ich posielam, plnia Moje plány. Moja cirkev je tam, kde som Ja. Ste so Mnou, alebo ste otrokom, zajatým v cirkevnom klame? Nemôžete slúžiť dvom Pánom, jedného budete milovať a druhým pohŕdať. Mnohí Mnou pohŕdajú, kvôli ich cirkevnému klamu. Pohŕdate vy?

Moje deti, volal som mnohých z ich cirkevného klamu, aby Ma prišli nasledovať, aby išli kam ich posielam, aby činili Moju vôľu v Mojom Kráľovstve, ale nie sú ochotní nasledovať Ma. Vyberajú si zostať, pretože milujú schválenie od ľudí viac ako Moje schválenie. Mnohí budú sklamaní v ten deň, keď zistia, že som nebol s nimi spokojný. Nie každý, kto Mi vraví "Pane, Pane", vstúpi do Neba, iba tí, ktorí Ma poslúchajú a činia vôľu Môjho Otca, nie cirkevný klam. Moje volanie je neodvolateľné (neberiem ho späť), volám mnohých von, ale len nemnohí odpovedajú na Moje volanie.

Prebuďte sa, Moje deti, z vášho cirkevného klamu a hľadajte, aby ste Mi boli potešiteľní, aby ste napĺňali váš účel v Kráľovstve, aby ste činili Moju Vôľu v Mojom Kráľovstve, skôr ako na to môže byť už príliš neskoro. Svet zomiera bezo Mňa, pretože mnohí sú stále v cirkevnom klame a nenapĺňajú účel Môjho Kráľovstva. Diabol oklamal mnohých a zvábil ich k spánku, aby verili lži cirkevného klamu. Kvôli tomuto svet vyzerá taký aký je a vy sa divíte že prečo. Kde je Moja pravá Cirkev, kde je Svetlo a soľ zeme? Ste aj vy uviaznutí v cirkevnom klame, alebo činíte Moju vôľu, budujete Moje Kráľovstvo a nie kráľovstvá ľudí? Pýtajte sa Ma, uisťujte sa, že som Ja s vami spokojný, to je jediné na čom vo všetkom záleží, nie na vašom cirkevnom klame.

youtube.com/watch?v=2Jn-LZzX3Os

bible.sk/sk/rohacek/zjavenie/18
Public domain