Tymoteusz
Kodeks Świętego Katolickiego Kościoła Rzymskiego :
Zakazany jest wybór na Papieża tego, kto odstąpił od wiary katolickiej, heretyka, lub schizmatyka; jeśli ktoś taki zostanie wybrany, wybór jest nieważny”.

Co należało udowodnić (jak mawiają matematycy :-) ).

„(...) poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (jak mawiają Katolicy) :-) (J 8, 32).
Wieczne Odpoczywanie Amen
Yves Marsoudon (mistrz Najwyższej Rady Francji, rytu szkockiego) wypowiada się w ten sposób:

"Zmysł uniwersalizmu tak bujnie kwitnący dziś w Rzymie jest bardzo bliski naszemu celowi istnienia... Z całego serca popieramy «Rewolucję Jana XXIII»...".

Nie będąc jeszcze tym usatysfakcjonowany, Yves Marsoudon następującymi słowami zadedykował "papieżowi" swoją książkę L'Oecuménisme vu par un …
More
Yves Marsoudon (mistrz Najwyższej Rady Francji, rytu szkockiego) wypowiada się w ten sposób:

"Zmysł uniwersalizmu tak bujnie kwitnący dziś w Rzymie jest bardzo bliski naszemu celowi istnienia... Z całego serca popieramy «Rewolucję Jana XXIII»...".

Nie będąc jeszcze tym usatysfakcjonowany, Yves Marsoudon następującymi słowami zadedykował "papieżowi" swoją książkę L'Oecuménisme vu par un franc-maçon de tradition (Ekumenizm widziany oczami tradycyjnego masona):

"Pamięci Angelo Roncalliego, kapłana, arcybiskupa Messembrii, nuncjusza apostolskiego Paryża, kardynała Kościoła rzymskokatolickiego, patriarchy Wenecji, PAPIEŻA Jana XXIII, KTÓRY RACZYŁ UDZIELIĆ NAM SWEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA, ZROZUMIENIA I PROTEKCJI".

Następnie zadedykował ją:

"Papieżowi pokoju, ojcu wszystkich chrześcijan, przyjacielowi wszystkich ludzi, Jego czcigodnemu kontynuatorowi, JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI PAPIEŻOWI PAWŁOWI VI" (9).
Weronika....S
Papieżowi nie można się sprzeciwić, ale antypapieżowi bezwzględnie. Jeżeli papież nie dotrzymuje prawideł wiary w czynach i słowach jest antypapieżem. Jest to w stanie rozeznać każdy prawowierny katolik. Antykatolickie innowacje Franciszka są tak jednoznaczne, że można pomyśleć, że to bezczelność religijna. W dobie ,,koronawirusa,, widzimy zdecydowane odrzucenie pierwszego Bożego przykazania na …More
Papieżowi nie można się sprzeciwić, ale antypapieżowi bezwzględnie. Jeżeli papież nie dotrzymuje prawideł wiary w czynach i słowach jest antypapieżem. Jest to w stanie rozeznać każdy prawowierny katolik. Antykatolickie innowacje Franciszka są tak jednoznaczne, że można pomyśleć, że to bezczelność religijna. W dobie ,,koronawirusa,, widzimy zdecydowane odrzucenie pierwszego Bożego przykazania na rzecz bożka kowidian. Gdzieżby się tam kapłani przejmowali tym co dla nich wynika z pierwszego przykazania, nauki katolickiej i Pisma Świętego. Im 20 III 2020 po wylaniu wody święconej narodził się ,,pan kowid,,
Wieczne Odpoczywanie Amen
Papież Paweł IV w Konstytucji Cum ex apostolatus z 15 lutego 1559 r. odnośnie heretyków stanowi co następuje:

"Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest do tego stopnia poważna i niebezpieczna, iż w razie odstępstwa od wiary można się sprzeciwić, oskarżając go, nawet papieżowi,