Edward7
2665

Abp. Viganò; wezwanie do zawarcia sojuszu antyglobalistycznego

Tekst i wideo apelu o sojusz antyglobalistyczny abp Carlo Maria Viganò. Dla Forum ruchów oporu społecznego i komitetów wyzwolenia, które zdecydowanie sprzeciwiają się neomaltuzjańskiemu projektowi globalistycznej agendy

.

Przez ostatnie dwa lata byliśmy świadkami ogólnoświatowego zamachu stanu, w którym elicie finansowej i ideologicznej udało się przejąć część rządów krajowych, instytucji publicznych i prywatnych, mediów, sądownictwa, polityków i przywódców religijnych. Wszyscy, bez wyjątku, są podporządkowani tym nowym panom, którzy zapewniają władzę, pieniądze i społeczną afirmację swoim wspólnikom. Prawa podstawowe, które jeszcze wczoraj były nam przedstawiane jako nienaruszalne, są deptane w imię nagłych wypadków: dziś jest to nagły wypadek zdrowotny, jutro ekologiczny, a pojutrze informatyczny.

Ten globalny zamach stanu pozbawia obywateli jakiejkolwiek możliwości obrony, ponieważ władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza jest współwinna łamania prawa, sprawiedliwości i celu, dla którego istnieje. I jest to zamach na skalę światową, ponieważ ten przestępczy atak na obywateli obejmuje cały świat, z bardzo nielicznymi wyjątkami. Jest to wojna światowa, w której wrogami jesteśmy my wszyscy, nawet ci, którzy jeszcze nieświadomie nie rozumieją skali tego, co się dzieje. Jest to wojna toczona nie za pomocą broni, ale za pomocą bezprawnych regulacji, nędznej polityki gospodarczej i niedopuszczalnych ograniczeń praw naturalnych.

Ponadnarodowe organy, finansowane w większości przez spiskowców tego zamachu stanu, ingerują w rządy poszczególnych narodów oraz w życie, relacje i zdrowie miliardów ludzi. Robią to oczywiście dla pieniędzy, ale jeszcze bardziej po to, by scentralizować władzę, aby ustanowić dyktaturę planetarną. Jest to Wielki Reset Światowego Forum Ekonomicznego, Agenda 2030 ONZ. Jest to plan Nowego Porządku Świata, w którym Uniwersalna Republika zniewala wszystkich, a Religia Ludzkości wymazuje wiarę w Chrystusa.

W obliczu tego globalnego zamachu stanu, musi powstać międzynarodowy Sojusz Antyglobalistyczny, skupiający wszystkich tych, którzy chcą się przeciwstawić dyktaturze, którzy nie mają zamiaru stać się niewolnikami bezimiennej władzy, którzy nie chcą wymazać swojej tożsamości, swojej indywidualności, swojej wiary religijnej. Jeśli atak jest globalny, obrona również musi być globalna.

Wzywam rządzących, przywódców politycznych i religijnych, intelektualistów i wszystkich ludzi dobrej woli do zjednoczenia się w Sojuszu w celu ogłoszenia manifestu antyglobalistycznego, obalającego punkt po punkcie błędy i wypaczenia dystopii Nowego Porządku Świata i proponującego konkretne alternatywy dla programu politycznego inspirowanego dobrem wspólnym, zasad moralnych chrześcijaństwa, wartości tradycji, ochrony życia i naturalnej rodziny, ochrony przedsiębiorczości i pracy, wspierania edukacji i badań naukowych oraz szacunku dla stworzenia.

Ten antyglobalistyczny sojusz będzie musiał zjednoczyć narody, które pragną uciec spod piekielnego jarzma tyranii i zaznaczyć swoją suwerenność, zawierając umowy o wzajemnej współpracy z państwami i narodami, które podzielają jego zasady i wspólną tęsknotę za wolnością, sprawiedliwością i dobrem. Będzie musiała piętnować zbrodnie elit, wskazywać odpowiedzialnych za nie, zgłaszać je do międzynarodowych trybunałów, ograniczać ich nadmierną władzę i szkodliwe wpływy; będzie musiała zapobiegać działaniom lobbystów, przede wszystkim poprzez walkę z korupcją urzędników państwowych i pracowników informacji oraz zamrażanie kapitału wykorzystywanego do destabilizacji porządku społecznego.

W krajach, w których rządy podporządkowują się elitom, mogą powstawać ludowe ruchy oporu i komitety wyzwolenia narodowego, w których przedstawiciele wszystkich sektorów społeczeństwa proponują radykalną reformę polityki, inspirowaną dobrem wspólnym i zdecydowanie przeciwstawiającą się neomaltuzjańskiemu projektowi globalistycznego programu.

Wzywam wszystkich, którzy chcą bronić tradycyjnego społeczeństwa chrześcijańskiego, do jak najszybszego zwołania międzynarodowego forum, na którym przedstawiciele różnych narodów spotkają się, aby przedstawić poważną, konkretną i jasną propozycję. Mój apel kieruję do przywódców politycznych i rządzących, którym leży na sercu dobro obywateli, którzy porzucają stare partyjne schematy i logikę narzuconą przez system zniewolony przez władzę i pieniądze. Wzywam narody chrześcijańskie, od Wschodu po Zachód, zapraszając głowy państw i zdrowe siły instytucji, gospodarki, pracy, uniwersytetów, zdrowia i informacji, aby przyłączyły się do wspólnego projektu, burząc schematy i odkładając na bok wrogość, której chcą wrogowie ludzkości w imię dzielenia i rządzenia. Nie akceptujemy reguł przeciwnika, ponieważ są one tworzone właśnie po to, aby uniemożliwić nam reakcję i zorganizowanie skutecznej i zdecydowanej opozycji.

Wzywam narody i obywateli, aby sprzymierzyli się pod krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa, jedynego Króla i Zbawiciela, Księcia Pokoju. In hoc signo vinces.

Załóżmy ten sojusz antyglobalistyczny, nadajmy mu prosty i jasny program i uwolnijmy ludzkość od totalitarnego reżimu, który łączy w sobie okropności najgorszych dyktatur wszechczasów. Jeśli nie będziemy dłużej zwlekać, jeśli nie zrozumiemy zagrożenia dla nas wszystkich, jeśli nie zareagujemy, organizując się w stanowczy i odważny opór, nie uda się powstrzymać tego piekielnego reżimu, który jest ustanawiany wszędzie.

I niech Bóg Wszechmogący nas wspiera i chroni.+ Carlo Maria Viganò, arcybiskup

Były nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych Ameryki

accademianuovaitalia.it/…lica/10450-appello-per-un-alleanza-anti-globalista
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU and one more user link to this post
TomUrb
Wielka postać!
Czekam na odczytanie tego listu w ogłoszeniach parafialnych
CUDOWNY MEDALIK
''(...)Ten globalny zamach stanu pozbawia obywateli jakiejkolwiek możliwości obrony, ponieważ władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza jest współwinna łamania prawa, sprawiedliwości i celu, dla którego istnieje. I jest to zamach na skalę światową, ponieważ ten przestępczy atak na obywateli obejmuje cały świat, z bardzo nielicznymi wyjątkami. Jest to wojna światowa, w której wrogami …More
''(...)Ten globalny zamach stanu pozbawia obywateli jakiejkolwiek możliwości obrony, ponieważ władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza jest współwinna łamania prawa, sprawiedliwości i celu, dla którego istnieje. I jest to zamach na skalę światową, ponieważ ten przestępczy atak na obywateli obejmuje cały świat, z bardzo nielicznymi wyjątkami. Jest to wojna światowa, w której wrogami jesteśmy my wszyscy, nawet ci, którzy jeszcze nieświadomie nie rozumieją skali tego, co się dzieje. Jest to wojna toczona nie za pomocą broni, ale za pomocą bezprawnych regulacji, nędznej polityki gospodarczej i niedopuszczalnych ograniczeń praw naturalnych.(...)''