Clicks123

MAJ 2020: Za diakonów

tommy1
Diakoni nie są drugą kategorią kapłanów. Stanowią część duchowieństwa i żyją swoim powołaniem w rodzinie i z rodziną. www.youtube.com/watchMore
Diakoni nie są drugą kategorią kapłanów. Stanowią część duchowieństwa i żyją swoim powołaniem w rodzinie i z rodziną.

www.youtube.com/watch