Clicks6
lv.news

Vigano: Nepārtrauktības hermeneitika ir izgāšanās

Benedikta XVI (2005. gads) apgalvotā nepārtrauktības hermeneitika starp Vatikāna II padomi un iepriekšējo maģistru ir domāta arhibīskapam Carlo Vigano tikai teorētiskai konstrukcijai, kas atstāj malā to, kas notiek gadu desmitiem (OnePeterFive.com, 21. septembris).

Viņš uzsver, ka hermeneitika kalpo, lai noskaidrotu neskaidras lietas vai tās, kas ir acīmredzami pretrunā ar doktrīnu, nevis ar pareiziem nepareiziem paziņojumiem.

Kā piemēru kļūdainam apgalvojumam viņš citē Lumen Gentium 16 , kurā apgalvots, ka pestīšana ietver "tos, kas atzīst radītāju" tāpat kā musulmaņus, kuri kopā ar mums "dievina vienīgo un žēlsirdīgo Dievu".

Vigano paskaidro, ka Muhameda dievs nav viens un trīsvienība, un ka islāms nosoda Kristus iemiesošanos. No tā viņš secina, ka daži II Vatikāna padomes paziņojumi ir heterodoksāli un nevar būt daļa no magisteriuma, kurā nevar būt kļūdu.

#newsXatxmkudza