Clicks440
Quas Primas
3

Czy prześladowany jest za prawdę??? Fragmenty ksiazki i referatu Ks. prof. Czesława BARTNIKA takze w polskim sejmie.

Dni Anioła siódmego ,ks. |Czesław Bartnik /wyjątki/

„Niektóre pisma ,mieniące się katolickimi ,oskarżają stale Kościół polski i Naród polski o żydobójstwo.Wielkotygodniowy napis na Grobie Pańskim został usunięty przez arcybiskupa , chociaż był to dosłowny cytat z Pisma świętego /” Żydzi zabili PANA Jezusa i proroków , i nas także prześladowali „;l list do Tesaloniczan 2,15/.W niektórych wyższych seminariach duchownych klerykom wolno czytać z czasopism tylko „Gazetę Wyborczą „ … Niektórzy biskupi i niektóre instytucje katolickie korzystają na potęgę z pieniędzy masońskich .Większość stanowisk i godności kościelnych dla duchownych jest za pieniądze : z góry albo z dołu. Najwyższe z nich są niemal zarezerwowane tylko dla związanych z Narodem wybranym” /str. 52/- O współczesnej duchowej sytuacji Polski ,Referat wygłoszony w Sejmie na konferencji poświęconej prawom narodu -28.IV.2001r.
Zaćmienie idei. /str.214/ .
„ Głowa Kościoła katolickiego i w pewnym sensie całego chrześcijaństwa ,Jan Paweł II ,zrobił w swoim życiu niemal wszystko ,żeby rozwinąć życzliwość i szacunek dla Żydów i dla Izraela.Od dzieciństwa przyjaźnił się z nimi .Jako papież realizuje deklarację soborowa „Nostra aetate „ ,która każe nam widzieć objawienie Boże w judaiźmie. Złożył hołd judaizmowi w bożnicy żydowskiej ,czci księgi święte jego wyznawców,nawołuje do przychylnej im interpretacji nauki chrześcijańskiej ,uznaje tradycyjna mądrość Izraelitów i ich posłannictwo w świecie. Raz po raz mianuje na najwyższe stanowiska w Kościele duchownych pochodzenia żydowskiego . Dialoguje z Żydami poprzez organizacje i komisje oraz osobiście w Asyżu i w czasie licznych audiencji ,przyjmując dialogicznie przedstawicieli nawet organizacji po cichu walczących z katolicyzmem . Podróżuje po Ziemi Świętej i jak judaista wkłada kartkę modlitewną w Ścianę Płaczu .Uznaje Państwo Izrael i nawiązuje z nimi regularne stosunki dyplomatyczne . W czasie swoich pielgrzymek zawsze i wszędzie udaje się na święte miejsca żydowskie i przyjmuje ich delegacje krajowe .Modli się za nich stale ,przeprasza za winy katolików i prosi o przebaczenie za sprawy całego dwutysiąclecia .Uznaje antysemityzm za grzech ciężki … A jednak jego pokorne prośby do premiera Ariela Szarona o rozwiązanie oblężenia Bazyliki i klasztoru bez ostrzeliwania i bez rozlewu krwi natrafiały na niespotykaną zawziętość. Bazylika to dla chrześcijan miejsce święte Szaron godzi w ten sposób w samo serce chrześcijaństwa .Zapewne mu o to chodzi .I tak mamy „dialog’ z Żydami”.
Testament dla młodych teologów/str. 231,Lublin ,KUL, 11.V. 2002r.
„ A wreszcie od kilku wieków biskupi są nieraz nietrafnie mianowani ,są to ludzie ,którym „kręci się w głowach „ z powodu wysokości ,bywają - u nas – zbyt często zwykli karierowicze wiejscy i karykatury osobowościowe .System nominacji dotychczasowy w Kościele łacińskim już się trochę nie sprawdza.|Nuncjusze w krajach konkordatowych pracują wprawdzie w pocie czoła ,żeby kogoś odpowiedniego wynaleźć i przedstawić do nominacji,ale jednak są pod różnymi naciskami np. u nas pod naporem judeochrześcijan ,a i tak na koniec decydują anonimowi urzędnicy watykańscy , ,którzy prowadza swoja politykę”.
O konsolidację elit polskich? Str.272 .Lublin ,23 VIII 2002r.
„4.Po ataku Związku Sowieckiego na Polskę polityka polska,jak i cała kultura została zdominowana przez ateizm oraz przez lobby żydujące. W tej chwili nawet kościelna polityka w Polsce, wraz z nominacjami większości biskupów ,znalazła się w rekach „judeochrześcijan” i trzeba powiedzieć,że Jan Paweł II trochę im sprzyja ,uważając,że katolicy żydowskiego pochodzenia przyczynią się jak najbardziej do odrodzenia Kościoła””.
„ Co czynić? Nie ma mądrych,ale od 12 lat cisną się do głowy się do głowy następujące myśli „/str.273.
5/ str. 274 „ Byłoby dobrze rozwinąć całą akcję kontaktów z księżmi proboszczami ,są to ludzie na ogół patriotyczni,nawet w tych diecezjach ,w których biskupi są za UE.Księża mają duży wpływ na ludzi ,a więc także i na wybory.Jest to ważne i z tego względu ,że do samorządów szykuje się co najmniej połowa zwykłych szulerów i karierowiczów,a potem znowu obciążą prawicę”.
------------------------------
Z książki księdza Czesława Bartnika wybrał M.B."

www.facebook.com/…/1700241366909788
Quas Primas
„ Głowa Kościoła katolickiego i w pewnym sensie całego chrześcijaństwa ,Jan Paweł II ,zrobił w swoim życiu niemal wszystko ,żeby rozwinąć życzliwość i szacunek dla Żydów i dla Izraela.Od dzieciństwa przyjaźnił się z nimi .Jako papież realizuje deklarację soborowa „Nostra aetate „ ,która każe nam widzieć objawienie Boże w judaiźmie. Złożył hołd judaizmowi w bożnicy żydowskiej ,czci księgi święte …More
„ Głowa Kościoła katolickiego i w pewnym sensie całego chrześcijaństwa ,Jan Paweł II ,zrobił w swoim życiu niemal wszystko ,żeby rozwinąć życzliwość i szacunek dla Żydów i dla Izraela.Od dzieciństwa przyjaźnił się z nimi .Jako papież realizuje deklarację soborowa „Nostra aetate „ ,która każe nam widzieć objawienie Boże w judaiźmie. Złożył hołd judaizmowi w bożnicy żydowskiej ,czci księgi święte jego wyznawców,nawołuje do przychylnej im interpretacji nauki chrześcijańskiej ,uznaje tradycyjna mądrość Izraelitów i ich posłannictwo w świecie. Raz po raz mianuje na najwyższe stanowiska w Kościele duchownych pochodzenia żydowskiego . Dialoguje z Żydami poprzez organizacje i komisje oraz osobiście w Asyżu i w czasie licznych audiencji ,przyjmując dialogicznie przedstawicieli nawet organizacji po cichu walczących z katolicyzmem . Podróżuje po Ziemi Świętej i jak judaista wkłada kartkę modlitewną w Ścianę Płaczu .Uznaje Państwo Izrael i nawiązuje z nimi regularne stosunki dyplomatyczne . W czasie swoich pielgrzymek zawsze i wszędzie udaje się na święte miejsca żydowskie i przyjmuje ich delegacje krajowe .Modli się za nich stale ,przeprasza za winy katolików i prosi o przebaczenie za sprawy całego dwutysiąclecia .Uznaje antysemityzm za grzech ciężki … A jednak jego pokorne prośby do premiera Ariela Szarona o rozwiązanie oblężenia Bazyliki i klasztoru bez ostrzeliwania i bez rozlewu krwi natrafiały na niespotykaną zawziętość. Bazylika to dla chrześcijan miejsce święte Szaron godzi w ten sposób w samo serce chrześcijaństwa .Zapewne mu o to chodzi .I tak mamy „dialog’ z Żydami”.
Quas Primas
Modlitwa wynagradzająca
28 Luty 2017 ·


"A kto będzie organizował różańce wynagradzające za odkształcanie katolickiego depozytu wiary, które od pięćdziesięciu lat znajduje konsensus dość powszechny? Są kwestie ważne i ważniejsze."
One more comment from Quas Primas
Quas Primas
„Niektóre pisma ,mieniące się katolickimi ,oskarżają stale Kościół polski i Naród polski o żydobójstwo.Wielkotygodniowy napis na Grobie Pańskim został usunięty przez arcybiskupa , chociaż był to dosłowny cytat z Pisma świętego /” Żydzi zabili PANA Jezusa i proroków , i nas także prześladowali „;l list do Tesaloniczan 2,15/.W niektórych wyższych seminariach duchownych klerykom wolno czytać z …More
„Niektóre pisma ,mieniące się katolickimi ,oskarżają stale Kościół polski i Naród polski o żydobójstwo.Wielkotygodniowy napis na Grobie Pańskim został usunięty przez arcybiskupa , chociaż był to dosłowny cytat z Pisma świętego /” Żydzi zabili PANA Jezusa i proroków , i nas także prześladowali „;l list do Tesaloniczan 2,15/.W niektórych wyższych seminariach duchownych klerykom wolno czytać z czasopism tylko „Gazetę Wyborczą „ … Niektórzy biskupi i niektóre instytucje katolickie korzystają na potęgę z pieniędzy masońskich .Większość stanowisk i godności kościelnych dla duchownych jest za pieniądze : z góry albo z dołu. Najwyższe z nich są niemal zarezerwowane tylko dla związanych z Narodem wybranym” /str. 52/- O współczesnej duchowej sytuacji Polski ,Referat wygłoszony w Sejmie na konferencji poświęconej prawom narodu -28.IV.2001r.