Clicks22
vi.news

Có và Không: Benedict tấn công mạo hôn nhân giả người đồng tính - Francis tán thành điều đó

Giới thiệu mạo hôn nhân đồng tính là một “sự méo mó của lương tâm” đã thâm nhập sâu vào các thành phần của “những người Công giáo”, Đức Benedict XVI đã viết trong phần giới thiệu vào tháng 4 cho cuốn sách “La vera Europa, Idità e missione” (Châu Âu thực sự, bản sắc và sứ mệnh) trong đó có các bài phát biểu của Benedict về Châu Âu. Francis đã viết lời tựa.

Theo IlFoglio.it (ngày 16 tháng 9), Benedict nhận xét rằng mạo hôn nhân đồng tính mâu thuẫn với "tất cả các nền văn hóa của nhân loại" và là một "cuộc cách mạng văn hóa" bắt đầu với sự ra đời của thuốc tránh thai, tách khả năng sinh sản khỏi tình dục dẫn đến ảo tưởng rằng tất cả các "dạng tình dục" [= dục vọng] đều tương đương nhau.

Cùng tuần văn bản của Benedict được biết đến, Francis đã phản đối nó bằng cách ủng hộ đoàn thể đồng tính luyến ái.

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-SA, #newsHmefzzsdmn