Clicks1.2K
Anton Čulen
12

Sv. Karol Boromejský pokladal epidémiu za Boží trest a za vážnu výstrahu do budúcnosti. Napriek dlhodobému vypätiu a ustavičnému styku s nakazenými neochorel

Sv. Karol Boromejský pokladal epidémiu za Boží trest a za vážnu výstrahu do budúcnosti. Napriek dlhodobému vypätiu a ustavičnému styku s nakazenými neochorel.
Sv. Karol Boromejský sa usiloval stretnúť s každým, kto to potreboval, alebo kto prejavil o stretnutie záujem. Takto sa podarilo svedomitému arcipastierovi odstrániť mnohé neporiadky a pozdvihnúť celkovú úroveň jemu zverených veriacich.
Ale niektorým sa nepáčila reformátorská horlivosť Karola Boromejského. Tak kanonici istej milánskej kapituly (S. Maria della Scala) odmietli arcibiskupovu vizitáciu a získali na svoju stranu aj španielskeho miestodržiteľa Milána. Keď arcibiskup nástrojil na vizitácii, miestodržiteľ ho obžaloval u pápeža a španielskeho kráľa. No tak pápež, ako aj kráľ Filip II. dali za pravdu Karolovi Boromejskému a neposlušní kanonici sa museli podriadiť.

Ešte ostrejšia zrážka so španielskym guvernérom vznikla v roku 1579 pre karneval, ktorý Milánčania slávili na prvú pôstnu nedeľu. Arcibiskup žiadal, aby sa karnevalové slávnosti skončili už v sobotu. Miestodržiteľ nielenže neustúpil, ale vyhlásil karneval na každú pôstnu nedeľu. Mnohým ľahkomyseľným Milánčanom sa to páčilo. Vtedy si arcibiskup pokladal za povinnosť čo najrozhodnejšie zasiahnuť a pohrozil ľuďom exkomunikáciou.

Ľudia hoc aj neradi, poslúchli. Guvernéra sa to dotklo: zostavil proti arcibiskupovi sťažnosť, ktorú dal podpísať zástupcom mešťanov a s osobitnou delegáciou ju poslal pápežovi. V tomto prípade išiel k pápežovi aj Karol Boromejský a dosiahol schválenie svojho postupu. V ďalšom roku guvernér znova vyhlásil na pôstne nedele karneval, ale ludia sa na ňom nezúčastnili, ba ani guvernérove deti. O niekoľko mesiacov guvernér zomrel. Pred smrťou sa zmieril s Cirkvou i s Karolom Boromejským. A od tých čias sa nijaký občiansky predstaviteľ nepostavil proti arcibiskupovi.

Najväčšie nepriateľstvo proti Karolovi Boromejskému neprejavili španielski vládni úradníci, ale členovia rehole „humiliátov“. Táto rehoľa bola na úpadku a pápež Pius V. požiadal arcibiskupa, aby ju zreformoval. Mnisi o tom nechceli ani počuť, ba štyria sa dohodli, že arcibiskupa zabijú. Vykonávateľom atentátu sa stal istý fra Girolamo Donato. Ten vystrelil odzadu na Karola Boromejského , keď sa modlil vo svojej kaplnke. Guľka síce prenikla cez arcibiskupove šaty, ale jeho, napodiv neporanila. Sprísahanci utiekli do Savojska, ale tam ich chytili a popravili. Rehoľu humiliátov potom pápež zrušil.

No niet pochýb, že Karol Boromejský sa telom i dušou usiloval uskutočniť cirkevnú obnovu, akú požadoval Tridentský koncil. No nechcel, aby sa zachádzalo priďaleko a aby sa pri obrane viery a mravov používali násilné prostriedky. Preto sa roku 1566 celou váhou svojej osobnosti postavil proti uvedeniu španielskej inkvizície do Milána a sám nikdy nepoužíval inkvizičné praktiky.

Už sme spomenuli, starostlivosť Karola Boromejského o všetkých, čo potrebovali pomoc. Táto jeho praktická kresťanská láska sa veľmi výrazne prejavila pri vypuknutí moru v Miláne v auguste 1576.

Arcibiskup bol v tom čase na pastoračnej vizitácii mimo mesta. Keď sa dozvedel o pohrome, bez meškania sa ponáhľal do Milána. Kým guvernér a iní vysoký úradníci utekali zo zamoreného mesta, arcibiskup chcel byť pri svojich postihnutých veriacich. Pre každý prípad urobil 9. septembra testament, v ktorom poručil celé svoje osobné imanie hlavnej milánskej nemocnici . A potom sa celkom dal do služby chorých a zomierajúcich. Okrem duchovnej služby poskytoval úbožiakom aj hmotnú pomoc, nakoľko mu to jeho možnosti dovoľovali.

Mor si vtedy vyžiadal v Miláne 18 000 obetí. Arcibiskup napriek dlhodobému vypätiu a ustavičnému styku s nakazenými neochorel. No pokladal epidémiu za Boží trest a za vážnu výstrahu do budúcnosti. To iste ovplyvnilo jeho dôrazné vyžadovanie kresťanského poriadku, ako sa to prejavilo napr. v spomenutom karnevalovom spore, ktorý vznikol dva roky po epidémii. Prežitá pohroma poznačila predovšetkým jeho osobný život. Hoci už predtým žil jednoducho prísne, od roku 1577 s výnimkou veľkých sviatkov jedol iba raz denne, a to chlieb, vodu, ovocie, zeleninu. V jeho duchovnom živote a pobožnostiach zaujala dôležité miesto úcta k ukrižovanému Kristovi.

Z knihy Blízky Bohu a ľuďom, Rajmund Ondruš SJ, Vydal Spolok svätého Vojtecha, Trnava, Tatran Bratislava 1991
Pripravil Anton Čulen

alianciazanedelu.sk/archiv/7483
dyk
Bill Gates je medzi tými, čo financovali falšovanie volieb v USA. Žeby bol odstavený od vakcin nadobro? Ak je to pravda, od doživotia ho nik neochráni. Trump vymenil ministra obrany a tak čistky sa môžu začať.
Petrvs Romanvs Fidelis
Poiché il Signore glorificherà la sua sposa fedele.
Petrvs Romanvs Fidelis
Ale oni su exkomunikovaní, exkomunikovanými sám Bergoglio je exkomunikovaný, modlite sa za Don Alessandra a ďalších k§azov katolíckej cirkvi aj za tých, ktorí nechcú vidieť ,alebo vidia ale radšej mlčia,
Peter(skala)
kto oni?
TerezaK
Petře nastudujete si, co znamená exkomunikace podle Církevního práva: kdo zastává herezi, veřejně ji prohlašuje a neodvolá jí, sám se exkomunikuje.
Peter(skala)
prečo si to mám naštudovať?
Hermenegild
Pane, príď a zachráň nás, lebo hynieme.
TruePeter
Dneska by ho Bergoglio exkomunikoval ihned...Tak jako Patera Minutellu a pár ostatních věrných ...
Peter(skala)
.. ale ba:) ukaž mi jedneho exkomunikovaneho, ktorého František odsudil neprávom
Vieš kto bol prvý exkomunikovaný? Homosexuál!

František je liberál, ale nemá moc odsudiť ex-cathedra niekoho, koho by si Ježiš neželal, lebo táto moc nie je od neho ale z moci Ducha Sväteho
zaba
To je sice pravda, že bez dovolení Boha se nic nestane, ale Bůh ve svém milosrdenství nás chce, dokud je to možné, zachránit a tak nám rád nastavuje zrcadlo naši skutků, které nemůžeme zpochybnit, proto občas dopustí i velkou křivdu spravedlivým, podobně jako se to stalo jeho Synu v jeho vtělení skrze kříž, aby tímto manévrem absolutní poslušnosti a důvěry ve Všemohoucího vytrhl hříšníka (Boha …More
To je sice pravda, že bez dovolení Boha se nic nestane, ale Bůh ve svém milosrdenství nás chce, dokud je to možné, zachránit a tak nám rád nastavuje zrcadlo naši skutků, které nemůžeme zpochybnit, proto občas dopustí i velkou křivdu spravedlivým, podobně jako se to stalo jeho Synu v jeho vtělení skrze kříž, aby tímto manévrem absolutní poslušnosti a důvěry ve Všemohoucího vytrhl hříšníka (Boha neposlušného) z moci toho, který skrze neposlušnost k Bohu působí spoušť všude- to je stručný popis tajemství vykoupení skrze utrpení (a do toho patří i křivda) spravedlivého. Apoštol Pavel dokonce říká, že cesta do nebe je skrze kříž, což znamená, že naši poslušnost Bohu, bude ďábel bolestně zkoušet všemi prostředky. Bůh určitě raději vyslyší naši prosbu o sílu pro nesení našich křížů než modlitbu o odstranění křížů z naší životní cesty.
TerezaK
Nechci Vás lekat, Peter, ale vždyť P. Minutellovi je již dlouhou dobu Bergogliem vyhrožováno, že je exkomunikován a též i kněží, kteří se k němu připojují. Jenže on nemůže být exkomunikováni, protože plně stojí v Apoštolském učení Církve a ani o píď se neodchyluje. Jen vyznává, spolu s ostatními kněžími, jako místní svědkové, že se v Římě dopustil Bergoglio podvodu. Jen za to má být exkomunikován…More
Nechci Vás lekat, Peter, ale vždyť P. Minutellovi je již dlouhou dobu Bergogliem vyhrožováno, že je exkomunikován a též i kněží, kteří se k němu připojují. Jenže on nemůže být exkomunikováni, protože plně stojí v Apoštolském učení Církve a ani o píď se neodchyluje. Jen vyznává, spolu s ostatními kněžími, jako místní svědkové, že se v Římě dopustil Bergoglio podvodu. Jen za to má být exkomunikován.
Stejně jako i jiní a třeba u nás, kněží, kteří při bohoslužbě stále opakovali BenediktaXVI., tak byli zpočátku hned odsunuti kamsi.... že se o nich neví. (na nějaké místo, kde nemohou moc pastoračně působit.)
Stejně je podivné, že okamžitě po nástupu Bergoglia, musel být povinně ve všech kostelech jeho obraz. Proč? Když u jiných papežů to nikdy nemuselo být? Nezavání to nějakou diktaturou tipu Hitlera?
TerezaK
Peter: TruePeter poukazuje na to, že dnes by byl za svou činnost K. Boromejský i všichni kolem něj exkomunikováni Bergogliem. A vy se ptáte, ukažte mi jednoho, kdo byl exkomunikován: právě P.Minutella a všichni, kteří svědčí proti Bergogliovi. Jeho podvodu a mafii ve Vatikánu, protože to tam mají hned z první ruky, tak se musí ozvat a hučet do světa, co se stalo!