Clicks111
vi.news

Bí tích Công giáo đầu tiên ở Nhà thờ Calvin sẽ là một vụ bê bối

Cha Pascal Desthieux, đại diện giám mục của bang Geneva, Thụy Sĩ, sẽ chủ sự một bí tích Thánh Thể ngày 29 tháng 2 tại Nhà thờ Tin lành Saint-Pierre ở Geneva.

Thánh lễ cuối cùng được cử hành tại đó vào năm 1536. Geneva được gọi là "Thành phố của Calvin" hay "Rome của Tin Lành".

Ý tưởng chủ tọa một bí tích Thánh Thể trong Nhà thờ Tin lành xuất phát từ hội đồng Giáo xứ.

Rước lễ sẽ được phân phát cho mọi người, dù là Công giáo hay Tin lành. Theo chủ tịch hội đồng giáo xứ, đây là "không phải là thứ gì đặc biệt" ở Geneva. Đây đồng thời cũng là một sự phạm thánh.

Hình ảnh: © reservart.de, CC BY-SA, #newsBofxybxyqs