Clicks24
vi.news

Ca tử vong vì coronavirus đầu tiên của Franciscan Friar DC - Có vấn đề

Huynh John-Sebastian Laird-Hammond, 59 tuổi, đã qua đời vào ngày 20 tháng 3 do nhiễm coronavirus (Washington.Post.com, ngày 21 tháng 3).

Laird-Hammond đã chiến đấu với bệnh bạch cầu trong nhiều năm.

Ông sống tại Tu viện Franciscan ở Đông Bắc Washington (ảnh).

Hình ảnh: Franciscan Monastery, Washington, © Abraham Sobkowski, OFM, CC BY-SA, #newsIyghhaxrwd