Clicks1.1K

V Bazilike sv. Petra v Ríme sa obmedzí slúženie tradičnej svätej omše. Je to len ďalší z radu krokov, na ktorých konci bude zrušenie Summorum Pontificum?

V Bazilike sv. Petra v Ríme sa obmedzí slúženie tradičnej svätej omše. Je to len ďalší z radu krokov, na ktorých konci bude zrušenie Summorum Pontificum?

Vatikánsky Štátny sekretariát vydal nótu (bez podpisu a čísla protokolu), ktorá mení pravidlá pre individuálne slúženie svätej omše v Bazilike sv. Petra.

Týka sa to tak omší z misála Pavla VI., ako aj tradičných svätých omší podľa misála z roku 1962. Všetci kňazi a veriaci, ktorí vo všedný deň Baziliku navštívia, sa budú môcť pripojiť ku koncelebrovaným omšiam, slúženým medzi 7. a 9. hodinou rannou.

Petícia za záchranu ružomberskej Kalvárie
peticie.com/…zachranu_ruzomberskej_kalvarie

Súkromné sväté omše, vrátane vopred zverejnených skupín, sa nebudú smieť konať v hlavnej lodi Baziliky, ale v podzemnej krypte (Grotte Vaticana). Pre tradičnú svätú omšu je pre toto krátke časové rozmedzie vyhradená len Klementínska kaplnka (La Clementina), v ktorej sa v ére stredoveku uctievali ostatky sv. Petra. Rozpis svätých omší je neúprosný: 7:00, 7:30, 8:00, 8:30 a 9:00.

V texte nóty sa v súvislosti s tradičnou svätou omšou používa termín „mimoriadny rítus“, čo ani terminologicky, ani vecne nezodpovedá formulácii motu proprio Benedikta XVI. Summorum Pontificum (2007) „mimoriadna forma rímskeho obradu“ (paradoxne však termín, použitý Štátnym sekretariátom, lepšie zodpovedá realite).

V nóte sa ďalej hovorí, že tradičnú svätú omšu tu bude môcť slúžiť len „autorizovaný“ kňaz, avšak bez bližšieho objasnenia, čo sa tým myslí. So súhlasom rektora Baziliky? S povolením príslušného biskupa? Summorum Pontificum pritom jasne deklaruje, že kňaz latinskej cirkvi smie slúžiť tradičný rímsky obrad bez toho, aby k tomu potreboval schválenie vyššej cirkevnej autority.

Nové pravidlá, ktoré vstupujú do platnosti v pondelok 22. marca 2021, tak znemožnia veriacim zúčastniť sa svätých omší v tradičnom rímskom obrade na mieste, kde môžu úplne výnimočným spôsobom vyjadriť svoju príslušnosť k univerzálnej Cirkvi v podriadenosti Petrovmu stolcu. A zo všetkých postranných oltárov, na ktorých sa až doteraz svätá omša všetkých vekov slúžila, činia púhe dobové kultúrne artefakty.

Je to len ďalší z radu krokov, na ktorých konci bude zrušenie Summorum Pontificum?

MS
alianciazanedelu.sk/archiv/8518