Clicks34
sl.news

Frančišek: druge izpovedi so »darila od Gospoda«

Gospod svojim učencem ni naložil enotnosti, ker je enotnost mogoče doseči le z molitvijo, je pravilno dejal Frančišek na avdienci v sredo 20. januarja.

Opazil je, da zelo malo ali skoraj nikoli molimo za "krščansko enotnost". To besedičenje je zavajajoče, saj Kristus ni govoril o splošni "krščanski enotnosti", temveč o enotnosti, ki se uresničuje v katoliški cerkvi, ne zunaj nje.

Po Frančiškovih besedah nam Kristusova ljubezen omogoča, da odkrivamo, da so "kristjani drugih veroizpovedi s svojo tradicijo in s svojo zgodovino božji darila".
To je še ena napačna izjava, saj lažne veroizpovedi ne morejo izvirati iz Boga.

#newsOkhbcmlrso