Lenka Morana Moranova
1Proč se pronárody bouří, proč národy kují marné plány ?
2Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho..... I ten náš Hospodin je snad paranoidní, že?🤣😆