11:25
Janko333
4115.4K
Koho sa bojí Amerika? 2 časť. Satan poštval svet proti Putinovi, lebo víťazstvo Nepoškvrneného srdca…More
Koho sa bojí Amerika? 2 časť. Satan poštval svet proti Putinovi, lebo víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie je spojené s Ruskom a diabol to dobre vie. Satan nenávidi Slovanské národy zvlášť Rusko. Ale Boh má s Ruskom plán. Koho sa bojí Amerika? 1 časť

Utajovaná pravda - Ukrajinský fašista Bandera bol proti židovský, proti Poľsky, proti Ruský. Presadzoval nadradenosť Ukrajinského národa presne tak ako Nemci arianskej rasy. Keď v roku 1941 hitlerovské vojská zahájili operáciu Barbarossa, lebo ich cieľom bolo dobyť Rusko, musela prejsť i cez Ukrajinu.

Nacisticke jednotky v záp. Ukrajine boli vítaní ako ako osloboditelia, a mnohí ukrajinskí nacionalisti sa stali kolaborantami nemeckých nacistov. Celé divízie a prápory boli utvorené z ukrajinských kolaborantov.

Najdôležitejšia z nich bola Haličská divízia ktorá naverbovala 80 000 ukrajinských kolaborantov, samozrejme pod nemeckým velení. Tieto ukrajinské jednotky mali voľnú ruku, a robili etnické vraždiace čistky po celom území.

Najsmutnejší masaker sa odohral v Babi yar v blízkosti Kyjeva, kde ozbrojené ukrajinskej bandy pod vedením Bandery, behom dvoch dní vyhubili 33000 Židov. Ďalší masaker sa týkal 37 000 židovských Poliakov, ktorí boli zavraždení vo Východnej zóne Haliča, jednotkou smrti mykola lebeda Benderovho spoločníka.

Potom ako Hitler prehral vojnu, Ukrajina ostala v Sovietskom bloku a pronacistické Ukrajinské bandy sa znovu museli uchýliť do ilegality.

Neprišli ale o všetkých svojich spojencov. Američania boli prefíkaný a dokázali ochrániť prvky nacizmu ktoré by sa im mohli hodiť v budúcnosti tak sa stalo ich prípade slávne operácie PAPERCLIP.

USA po skončení vojny dopomohli mnohým nemeckých fašistom k úteku do Ameriky. Presne tak to bolo aj s ukrajinskými nacistami keď pomohli banderovy dostať sa do bezpečia útekom na západ. Bandera žil pod falošným menom Mníchove do roku 1959 keď bol vypátraný agentami KGB. Ďalšiemu ukrajinskému nacistovi ktorému úteku pomohlo americké CIA, bol Mykola Lebed autor masakru Poliakov počas nacizmu.

Lebek bol dopravný priamo do Spojených štátov kde dožil do roku 1988 pod americkou ochranou CIA. Toto spojenectvo medzi ukrajinskými nacistami a americkou CIA bolo veľmi dôležité.

Dôvod prečo americké CIA uzavrelo spojenectvo s ukrajinskými nacistami je jednoduché. Používali ich ako nástroj pre informácie proti Rusom, to znamená že už vtedy mali Ukrajinských špiónov... priamo pripravených na ruskom území. Ukrajina jiná pravda - Chronologie ua konfliktu

Ak chce satan niekoho očierniť, bude vyhadzovať svetu hriechy minulosti ktoré Boh odpustil. Na Putina toho dosť navymýšlali, píše sa o ňom kadečo. Napr. hovoria že je Putin rozvedený. To neviem čí je, ale jedno viem, nik nie je bez hriechu a možno sme horší on! Keď sa bavíme o hriechov, koľký kresťania sa rozvádzajú. Koľký sú rozvedený nedobrovoľne. Jeden z nich nebol verný a druhý neverný. Tak nebuďte múdrý z toho čo čítate v bulvároch. Aj keby, Putin hriechy minulosti mohol dávno oľutovať. Do Putina vidí Boh a Boh si na svoj plán používa ľudí s chybami dokonca aj hriešnikov a ty si jedna z nich. Sv. Pavol prenasledoval Božiu cirkev a hovorí: Nie som hoden volať sa apoštolom, lebo som prenasledoval Božiu cirkev. Ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Boh dokáže zmeniť nepodareného človeka na vynikajúceho apoštola, prenasledovateľa na zakladateľa cirkví. To urobil Boh s tým, ktorý z evanjeliového uhla pohľadu mohol byť považovaný za nepodarok!
Ak chce niekto mať zdravý pohľad nech si prečíta to, čo o Putinovi hovoria liberály.
Nathaniel Rothschild satanov sluha povedal: „Bez Ukrajiny globálny svetový poriadok neprežije. Nathaniel Rothschild napísal členom britskej vlády: Vladimir Putin je „najnebezpečnejším mužom od porážky Hitlera, Si Ťin-pching je v druhom mieste. Ukrajina je základnou figúrkou, ktorú si nemôžeme dovoliť stratiť na geopolitickej šachovnici.“ Rothschild povedal, Rusko musí byť vyňaté z medzinárodného bankového a ekonomického systému. Musíme dostať Rusko na kolená všetkými možnými prostriedkami, aby sme vyslali silný signál Číňanom a chránili náš globálny systém noriem a liberálnych hodnôt.

Zmluva s diablom: Hrdina Ukrajiny. Dmytro Kocjubajlo sa preslávil výrokom pre New York Times, že svojho psa kŕmi „kosťami rusky hovoriacich detí“. Prezident Zelenskyj ho vyznamenal vyznamenal rádom „Zlatá hviezda“. Zelenskyj tiež vymenoval za guvernéra Odesy bývalého veliteľa práporu Aidar Maksima Marčenka, ktorého Amnesty International v roku 2014 obvinila z vojnových zločinov v Lugansku. Bataljon Azov: Od neonacistične milice do odreda ukrajinske vojske

Nesmieme si robiť ilúzie: ak dovolíme Vladimírovi Putinovi zmocniť sa Ukrajiny, vyšleme signál našim nepriateľom, najmä Iránu, Číne a Severnej Kórei, že neurobíme nič, keď budeme čeliť ich náporu sili. Naša súčasná cesta bez vojenských akcií v skutočnosti znamená, že náš globálny poriadok stojí na nohách. Vyzývam vás, aby ste nasadili viac sily proti Rusku a jeho spojencom, zintenzívnili „informačnú vojnu“ na nápravu názorov, najmä online, a poslali zbrane Ukrajine. Bez Ukrajiny svetový poriadok nemusí prežiť-

Fatimské posolstvo a varovanie pre svet
Ak budú moje prosby splnené, Rusko sa obráti a zavládne mier. Inak bude rozširovať bludy komunizmu do celého sveta a prídu vojny a prenasledovanie Cirkvi; (to bol komunizmus ) ale moje Nepoškvrnené Srdce nakoniec zvíťazí. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, takže sa obráti, a svetu bude dané žiť v mieri nejaký čas. Fatimské posolstvo a varovanie pre slovenský národ

Rusko - Ak je Boh za nás, kto je proti nám?

Toto je pravdivé a správne odhalenie! Arcibiskup Carlo
VIGANO

Mons. Carlo Maria: Prebuďte sa, milí Američania!

Rusko - Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Mel Gibson: Hollywood je n

Jan Petránek. Jasné argumenty a objektivní fakta o ruských mýtech

Pán Ježiš žiada aby sa svet zasvätil jeho Najsvätejšiemu Srdcu a Panne Márií

Zasvatenie Bozskemu Srdcu a Panny Marie


Panna Mária Milosrdná, oroduj za nás! Valdis Grinsteins - Zjavenia v Akite 1.časť - prichádza koniec jednej epochy?

Víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie už začalo. Záchrana Prahy pred švédskym vojskom Marián…

Opakujeme chybu z minulosti
Pán Ježiš už raz žiadal i zasvätenie Francúzska Jeho Božskému Srdcu. Povedal tak sv. Márii Margite Alacoque: „Daj vedieť najstaršiemu synovi môjho Srdca (kráľovi), že ako jeho časné narodenie bolo získané následkom pobožnosti k zásluhám môjho svätého Detstva, rovnakým spôsobom dosiahne svoje narodenie k milosti a večnej sláve svojím zasvätením, ktoré urobí môjmu Božskému Srdcu, ktoré si želá triumfovať nad veľkými tohto sveta. Praje si kraľovať v jeho paláci, byť namaľované na jeho zástavách a byť vyryté na jeho zbraniach, aby zvíťazil nad všetkými svojími nepriateľmi.“
Kráľ Ľudovít XIV. nezasvätil Francúzsko Božskému Srdcu. Neurobil tak ani jeho syn a ani jeho vnuk. Preto nepriatelia Francúzska a Cirkvi zvíťazili. Presne sto rokov na deň, 17. júna 1789 bol francúzsky kráľ zbavený svojej moci Tretím stavom francúzskej revolúcie a štyri roky neskôr bol verejne popravený gilotínou.
Aký to má súvis so súčasnou situáciou? 13. júna 1929 sa zjavuje Panna Mária sestre Lucii z Fatimy v jej kláštore v Tui a žiada zasvätenie Ruska: Prišla chvíľa, v ktorej Boh žiada Svätého Otca, aby urobil a nariadil, aby v spojení s ním a v tom istom čase všetci biskupi sveta zasvätili Rusko môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, sľubujúc, že ho obráti kvôli tomuto dňu modlitby a celosvetového zadosťučinenia.
V auguste 1931 sa Lucii zjavil Ježiš a povedal: „Daj vedieť mojim služobníkom, že budú nasledovať príklad kráľa Francúzska pre oddialenie vykonania môjho príkazu, ako on, budú ho nasledovať v nešťastí.“ Francúzsky kráľ bol zbavený svojej moci presne 100 rokov od kedy mal zasvätiť Francúzsko Božskému Srdcu. 100 rokov od zjavení vo Fatime, kde sa spomína žiadosť zasvätenia Ruska už uplynulo.

Radšej neskoro ako nikdy
13. júla 1917 Panna Mária povedala: „Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, ktoré sa obráti, a svetu bude dopriate určité obdobie mieru.“
25. marca 1984 v posolstve v Modrej knihe hovorí: „Určité okolnosti im ešte nedovolili osobitne mi zasvätiť Rusko, ako som to už veľakrát žiadala. Tak, ako som vám už povedala, toto zasvätenie sa uskutoční tesne pred krvavými udalosťami.“

Ďalšie upresnenie nám povedal rímsky stigmatizovaný mystik Antonio Ruffini, ktorého si vysoko vážil aj pápež Pius XII. R. 1990 boli u neho na rozhovor kňazi z hnutia časopisu Fatimských Križiakov.
P. Pavol Kramer sa bez okolkov opýtal Antonia: „A čo zasvätenie Ruska? Je to pápež Ján Pavol II., ktorý zasvätí Rusko?“ Odpovedal: „Nie, nie je to Ján Pavol II. Ani to nie je jeho najbližší nástupca, ale až ten ďalší. Ten zasvätí Rusko.“ To znamená, že to bude Benediktov nástupca – pápež František.
Pravdepodobne po zasvätení Ruska, v čase krvavých udalostí a zosilnených modlitieb Svätý Duch mocne zasiahne a Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.

O aké „krvavé udalosti“ ide? Terorizmus, vojna, prenasledovanie, invázia, alebo ich kombinácia? Veľmi veľa bude závisieť od nášho osobného i spoločenského obrátenia, pokánia a zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu našej Sedembolestnej a od vytrvalej jednomyseľnej modlitby, podobne ako v prípade Portugalska.
(Storočnica Fatimy a jej odkaz, Václav Kocian, JAS 2017)

* * *
Fatimské zjavenia nám na jednej strane ukazujú desivú závažnosť celosvetovej situácie a pravé príčiny prejavov zla vo svete. Na druhej strane nám poskytujú prostriedky, pomocou ktorých sa môžeme pozemským a večným trestom, ktoré nás čakajú, vyhnúť. Týmito prostriedkami sú: obrátenie, zanechanie akéhokoľvek hriechu a hriešneho života, pravidelné pristupovanie k sviatostiam (najmä sv. spoveď, každodenné sv. prijímanie…), každodenná modlitba sv. ruženca, adorácia, čítanie Svätého Písma, pôst a iné skutky pokánia, pobožnosť svätej hodinky, prvých piatkov a sobôt – ako odčinenie za urážky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Boj o našu spásu nekončí. Napriek tomu, že dlho očakávané zasvätenie Ruska prinesie pre svet požehnanie, k celkovému víťazstvu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie musí prispieť každý jeden z nás.
Ľuďom v Starom zákone posielal Boh prorokov. Dnes sa nám prihovára prostredníctvom samotnej Kráľovnej prorokov. Čo teda môžeme povedať, keď si preštudujeme všetko, čo Panna Mária hovorí? Jediné vhodné slová sú tie, ktoré povedal náš Pán v evanjeliu
:
„Kto má uši na počúvanie, nech počúva“ (Mk 4, 23)

Odkaz z Fatimy: zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie zachráni celý svet - Slovenský dohovor za rodinu

☦ Svedectvo očkovaného kňaza exorcistu, ktorý bol zvedený démonom. Boh ma varoval mnohými znamen…
Vakcinačná vojna - Ako bude vyzerať 3. svetová vojna? Nemýľme sa, v III. svetovej vojne už sme. …
Vakcíny z potratených detí - Dr. René Balák PhD je expertom na bioetické limity v biomedicínskom a …
Útok satana na Cirkev a rodinu: vakcinačná 3 svetová vojna: Vakcíny sú z potratených detí ---
Mária Jana Krištofovičová shares this
1797
Metod
Gosudar zmenil svet
mariamilucka shares this
1.2K
Caesar
Pád Luciferom dominovaného Západu je hrozný, no pre napredovanie ľudstva nevyhnutný krok
22/09/2022 autor: redakcia
(Mike Adams, Natural News) Nedávny podcast stránky Natural News (video na konci článku) odhaľuje ohromujúcu pravdu: Takmer všetky inštitúcie modernej západnej civilizácie bránia ľudstvu v pokroku, pravde, slobode a šťastí.
Takmer bez výnimky bola každá západná inštitúcia –…More
Pád Luciferom dominovaného Západu je hrozný, no pre napredovanie ľudstva nevyhnutný krok

22/09/2022 autor: redakcia

(Mike Adams, Natural News) Nedávny podcast stránky Natural News (video na konci článku) odhaľuje ohromujúcu pravdu: Takmer všetky inštitúcie modernej západnej civilizácie bránia ľudstvu v pokroku, pravde, slobode a šťastí.
Takmer bez výnimky bola každá západná inštitúcia – vláda, médiá, zábava, šport, vzdelávanie, financie, technika, veda, medicína a ďalšie – ovládnutá protiľudskými, luciferskými silami, ktoré presadzujú politiku zakorenenú v čistom zle.

Ide konkrétne o tieto oblasti ľudskej civilizácie:
Opatrovanie detí, pedofília a transgenderové mrzačenie.
Satanizmus a luciferiánska indoktrinácia.
Protiľudská depopulácia.
Masová cenzúra a potláčanie ľudského poznania a pravdy (Google, Facebook, YouTube, Twitter atď.).
Masová otrava ľudstva prostredníctvom toxických potravín, toxických liekov a toxických falošných správ.
Masová poslušnosť a autoritárska kontrola nad konaním jednotlivcov.
Hromadné sledovanie / totálny zásah do súkromia a právo byť ponechaný sám sebou.
Demontáž potravinových zdrojov (hlad / utrpenie / nedostatok), ktoré živia ľudskú civilizáciu.
Demontáž energetických zdrojov, ktoré udržujú fungovanie ľudských ekonomík.
Vyvinuté biologické zbrane označené ako „vakcíny“, ktoré sú určené na dosiahnutie globálnej genocídy.
Útoky na rodinné hodnoty, mužov belochov, heterosexuálne páry, rozum, racionalitu a normálnosť.
Útoky na biosféru / geoinžinierstvo (pozrite si nedávny bombastický rozhovor s Dane Wigingtonovou).
Biely dom v USA teraz najíma priamo satanistických homosexuálov ako Demetre Daskalakis, ktorého fotografie sú uvedené v zdrojovom článku.
Nosí koženú bondovku S&M v tvare hviezdy satanského pentagramu a má tetovania zobrazujúce luciferiánsku tematiku. Je zobrazený na fotografiách naznačujúcich, že má sex s inými homosexuálmi, ktorí sa identifikujú ako zvieratá.
Predstavitelia Bieleho domu to všetko očividne vedeli predtým, ako ho najali. To znamená, že chcú, aby ste vedeli, že vám vládnu luciferiánski homosexuáli.
Tu je kompozícia fotografií (fotomontáž), ktorá koluje a ukazuje, čo je podľa môjho názoru kabala zvrhlíkov a šialencov, ktorí teraz predstavujú nelegitímny Bidenov Biely dom:

Vyzerá to ako „Satan’s Evil Avengers“ (Satanovi Avengeri). „Admirál“ vľavo je tak duševne chorý, že si myslí, že je žena. V súčasnosti jedna štvrtina amerických demokratov skutočne verí, že muži môžu otehotnieť…
Je preto prekvapením, že Bidenov režim presadzuje mrzačenie detí (zmenu pohlavia predpubertálnych detí), pedofíliu, sodomiu a indoktrináciu detí v štátnych školách?
Musíte pochopiť, že to, čo tu vidíte, je prítomné aj v Kanade (kde je premiér Justin Trudeau, prezývaný Justin Castro), Veľkej Británii, Nemecku, Francúzsku, Austrálii, Ukrajine atď.
Takmer všetky národy západnej civilizácie sú riadené démonickými šialencami a zvrhlíkmi, ktorí pohŕdajú ľudstvom a uctievajú Satana. A už to ani neskrývajú. Démoni vyšli, aby ich videl celý svet.
Neplačte, keď sa démonmi zamorené inštitúcie západnej civilizácie zrútia do záhuby
Čím viac pochopíte úroveň čistého satanského zla, ktoré zamorilo vlády a inštitúcie západnej civilizácie, tým ľahšie si uvedomíte, že ich kolaps je nevyhnutným krokom k tomu, aby sa ľudstvo niekedy oslobodilo od vlády zla.
Ľudstvo nikdy nebude slobodné (alebo príčetné), pokiaľ títo šialenci, zvrhlíci, démoni a úchyláci, ktorí sexuálne zneužívajú deti, zostanú vo vedení. Prichádzajúci pád západoeurópskych démonických vlád (a falošných nekrytých mien) je pre svet vlastne požehnaním.
To neznamená, že utrpenie nebude. Určite bude. Ale zánik tohto luciferiánskeho globálneho zločineckého kartelu je absolútne nevyhnutný krok pre znovuzaloženie a prebudovanie ľudských spoločností zakorenených v kresťanských princípoch, rodinných hodnotách a poctivých peniazoch.
Mimochodom, neexistuje žiadna reforma tohto systému zvnútra. Dá sa len úplne rozobrať a celý vymeniť.
Našťastie pre nás všetkých, ktorí sú pro-ľudskí, pro-kresťanskí zástancovia života a slobody, sa západné národy ovládané luciferiánmi rozkladajú pod politikou ekonomickej samovraždy.
Prerušujú svoje vlastné dodávky energie, potravín a infraštruktúry. Žiadajú koniec ľudskej civilizácie prostredníctvom „zelenej“ energetickej agendy a mrzačenia detí LGBT ideológiou, v kombinácii s genocídnymi biozbraňovými „vakcínami“ a masovou otravou sveta pesticídmi, herbicídmi a chemtrailami.
Sú tak šialene šialení a arogantní, že si ešte neuvedomujú, že už dali do pohybu kolesá, ktoré zničia celý Západ, zničia vlády, centrálne banky a inštitúcie, ktoré sú všetky zakorenené v démonizme a protiľudských programoch. Sú na ceste k dosiahnutiu vlastnej skazy.
Medzitým tí, ktorí sa pripravujú na prežitie kolapsu, prejdú peklom, ktoré sa práve rozpútavá na našej planéte. Napokon však dosiahnu pozíciu, v ktorej dokážu pomôcť znovu nájsť a vybudovať ľudskú spoločnosť po kolapse súčasného luciferiánskeho systému.
Prežijú len tí pripravení, kým nevšímaví budú zavrhnutí
Inými slovami, pripravte sa na totálny kolaps západnej civilizácie v skutočne biblickom meradle, pretože presne tam to smeruje.
Pre ľudstvo ale bude požehnaním, keď konečne uvidí, ako sa piliere satanizmu a zvrátenosti rúcajú a horia, čo umožňí Bohu ctiacim šampiónom života a slobody vytvoriť úplne novú civilizáciu zakorenenú v rozume a slobode jednotlivca.
Je čas zatýkania zvrhlíkov a zneužívačov detí. Pošlite ich do väzenia na doživotie. Zničte systémy tyranie a nezákonnosti, ktoré ohrozujú budúcnosť ľudstva. Obnovte slobodu hospodárenia, slobodu prejavu a slobodu nesúhlasu.
Ľudstvo je na vrchole svojho najničivejšieho – ale aj sľubného – kľúčového bodu v histórii.
Najdôležitejšie je, ako sa vysporiadame s pripravovanou, umelo vykonštruovanou krízou: Vzdáme sa tyranii, alebo sa postavíme za budúcnosť ľudskej slobody?
Voľba je na nás. Ja volím slobodu!

Celý podcast Situation Update stránky Natural News nájdete na Brighteon.com alebo vo videu nižšie:
Pád Luciferom dominovaného Západu je hrozný, no pre napredovanie ľudstva nevyhnutný krok
Otakar Holzmann shares this
557
Obrana katolíckej Cirkvi
Ak Putina máte za zlého, kto je potom Zelensky... anjel? Západ obviňuje Putina z porušovania pravidiel, tak Putin im pripomenie mučenie kresťanov a vyvolávanie vojen vo svete vrátane Ukrajiny. Ste tak slepý, najhoršie je že tí slepý sú kresťania, najmä sektári čo útočia na kat. Cirkev.
Antonia Orosova
Boh vždy používa človeka na svoju vôľu, keď ho potrebuje a málokto dokáže pochopiť Božiu múdrosť v jeho prozreteľnosti väčšina vždy len reptať bude!
Laco Bajzo
Superoligarcha Vladimír Putin
Tento muž má dosti nepochopitelně početné ctitele nejen v Rusku, resp. SNS. Jedni jej považují za zachránce Ruska, za „nejmocnějšího národního vůdce světa“ a skutečného odpůrce talmudistického jednosvětového úsilí, jiní za spasitele bílé rasy a ještě další za věřícího ruského pravoslavného křesťana“.
Čím je rádoby „katolíkům“ všech odstínů jejich „papež …More
Superoligarcha Vladimír Putin
Tento muž má dosti nepochopitelně početné ctitele nejen v Rusku, resp. SNS. Jedni jej považují za zachránce Ruska, za „nejmocnějšího národního vůdce světa“ a skutečného odpůrce talmudistického jednosvětového úsilí, jiní za spasitele bílé rasy a ještě další za věřícího ruského pravoslavného křesťana“.
Čím je rádoby „katolíkům“ všech odstínů jejich „papež BENEDIKT XVI.“ – ve skutečnosti katolicismus jen předstírající vysokostupňový zednářský potomek s devíti rabíny v rodokmenu –, tím je pro nesčetné, většinou bezvěrecké odpůrce židovsko-zednářského „Nového světového řádu“ jejich domněle světlá postava PUTIN – ve skutečnosti rovněž pravoslavné křesťanství jen předstírající vysokostupňový zednářský talmudista, a kvůli zdání pokřtěný stoupenec pseudomesiáše JAKOBA FRANKA (1726 až 1791). Nikdo se bohužel ve své fanatické náklonnosti nedá odvrátit od toho či onoho idolu a ve svém vzdušném zámku se nenechává rušit ani tak drtivými fakty. To nám však nesmí ani v nejmenší bránit v prokazování cti pravdě, a v představování PUTINA takovým, jakým skutečně je, tedy talmudistickým superoligarchou, který se sice nyní s ROTHSCHILDEM a jeho stranou hašteří o kontrolu nad obrovským přírodním bohatstvím Ruska (a o svůj „soukromý“ podíl na něm), přesto ve všem ostatním s nimi cílevědomě pracuje na příchodu „mesiáše“…
Wolfgang Eggert, Erst Manhattan – Dann Berlin. Messianisten-Netzwerke treiben zum Weltende, München 2005, str. 198 ad., pozn. 261: „Prezidentova matka je rozená Shelomová. Sám Putin se narodl v židovské osadě, kde také vyrůstal. Edurard Hodos, bývalý představený reformní židovské obce v Charkově píše: „Poprvé jsem o budoucím ruském prezidentovi slyšel roku 1997 během jeho oficiální návštěvy v Izraeli. Na pozvání izraelského ministerstva zahraničí jsem tam byl po boku tehdejšího viceguvernéra vládní oblasti Charkov, Leonida Stasevského, jemuž byl přidělen program pro ‚hospodářskou spolupráci‘ obou našich zemí. (…) V rámci mítinku bylo i setkání s prezidentem New Entrepreneurs‘ Association of Israel, Yitzhakem Radoshkovichem, emigrantem z Leningradu, který měl tenkrát velký vliv ve Světové bance. (…) V průběhu rozhovorů mimochodem zmínil, že jeho bratranec druhého stupně (s nímž má společné prarodiče), Vladimír Putin, má nejlepší vyhlídky udělat kariéru v politické elitě Ruska.“ Eduard Hodos, Evreiskii Sindrom-3, Charkov (Ukrajina), Svitovyd 2003.“ – Srv. také „PHI“, 5. 7. 2009, str. 256: „V Německu je velmi málo známo, že současný ruský státní prezident Putin i jeho následovník Medvěděv pocházejí ze Židů, přestože se hlásí ke křesťanské víře. Bylo to však zmíněno již před deseti lety v německých týdenících (např. Der Fritag z 3. 3. 2000). Znalost toho je v Německu rozšířena více v levicových kruzích, zatím co pravice tuto skutečnost potlačuje, protože má pro Putina silné sympatie. […] Jako takový byl pak také získán pro zednářství (Royal Arch). Ihned po odchodu ze školy dal najevo zájem o činnost v tajné službě. O Žida, který byl současně zednář a člen rozvědky, se zajímala britská tajná služba, a Putin se stal dvojitým agentem. Získal tak hluboký vhled do činnosti tajných služeb obou národů i do působnosti zednářstva.“ …
Laco Bajzo
Ako môžete byť tak hlúpi? Kresťania mali byť svetlom sveta. Aj týmto vašim bláznovstvom dokazujete ,že nie ste z Kristových oviec,lebo nie ste z pravdy. Ste z neviestky a preto blúdite a tápete a každý z vás sa klame inými falošnými nádejami. Preto si všetko to ,čo na vás Boh zosiela plne zaslúžite.
Klaus Schwab věnoval na schůzce Putinovi svoji knihu..
Mira393
Jeden z dalších zkorumpovaných politiků, rozvedený s nemanželskými dětmi, nakradenými penězi a majetky, vraždami jeho oponentů, dostane podle jeho svatých zásluh.
Janko333
Stále melieš to isté. Ak chce satan niekoho očierniť, bude vyhadzovať svetu hriechy minulosti ktoré Boh odpustil a už nepripomína. Či je Putin rozvedený, to neviem ale jedno viem, nie si bez hriechu a možno si horšia on! Keď sa bavíme o hriechov, koľký kresťania sa rozvádzajú. Koľký sú rozvedený nedobrovoľne. Jeden z nich nebol verný a druhý neverný. Tak nebuď múdra z toho čo čítaš v bulvároch …More
Stále melieš to isté. Ak chce satan niekoho očierniť, bude vyhadzovať svetu hriechy minulosti ktoré Boh odpustil a už nepripomína. Či je Putin rozvedený, to neviem ale jedno viem, nie si bez hriechu a možno si horšia on! Keď sa bavíme o hriechov, koľký kresťania sa rozvádzajú. Koľký sú rozvedený nedobrovoľne. Jeden z nich nebol verný a druhý neverný. Tak nebuď múdra z toho čo čítaš v bulvároch. Aj keby, Putin hriechy minulosti mohol dávno oľutovať nemyslíš? Do Putina vidí Boh a Boh si na svoj plán používa ľudí s chybami dokonca aj hriešnikov a ty si jedna z nich. Sv. Pavol prenasledoval Božiu cirkev a hovorí: Nie som hoden volať sa apoštolom, lebo som prenasledoval Božiu cirkev. Ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Boh dokáže zmeniť nepodareného človeka na vynikajúceho apoštola, prenasledovateľa na zakladateľa cirkví. To urobil Boh s tým, ktorý z evanjeliového uhla pohľadu mohol byť považovaný za nepodarok!
Mira393
bez hříchu nejsme nikdo, já ale nevraždím žádné politické rivaly.
Protože ani do politiky nedělám (Bohudíky).
Počkejte až sem dotáhne jeho suprová armáda spolu s komunistickou čínskou armádou, uvidíte jak je hodná.More
bez hříchu nejsme nikdo, já ale nevraždím žádné politické rivaly.
Protože ani do politiky nedělám (Bohudíky).

Počkejte až sem dotáhne jeho suprová armáda spolu s komunistickou čínskou armádou, uvidíte jak je hodná.
Janko333
Nikoho si nezabila? Keby si bola kresťanka, vedela by si že zabiť možno aj myslienkou a slovom. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. 1. Ján 3.15
dyk
Bude vojna a bude strašná, ale Boh svojích pozná a ochráni ich. Preto "Hľadajte Boha, kým sa dá nájsť." (Biblia)
Metod
Slava Rossiji!
Obrana katolíckej Cirkvi shares this
1452
apredsasatoci
Satan nenávidí každého.