Coburg
11.1K
forthetruth333
kde sú komedianti z vlády? bratislavy,zo smetiska v pezinku??