Otčenáš
3277
Otčenáš
Vlivem působení knížete tohoto světa mají lidé, kteří o sobě prohlašují, že jsou křesťany, velmi pokroucené představy o Bohu.
Co píše evangelista Jan -
1Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.
2To bylo na počátku u Boha.
3Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
4V něm byl život a ten život byl světlo lidí.
5A to světlo svítí ve tmě, ale tma ho …
More
Vlivem působení knížete tohoto světa mají lidé, kteří o sobě prohlašují, že jsou křesťany, velmi pokroucené představy o Bohu.
Co píše evangelista Jan -
1Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh.
2To bylo na počátku u Boha.
3Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
4V něm byl život a ten život byl světlo lidí.
5A to světlo svítí ve tmě, ale tma ho nepohltila.
6Byl člověk poslaný od Boha, jehož jméno bylo Jan.
7Ten přišel na svědectví, aby svědčil o tom Světle, aby skrze něho všichni uvěřili.
8On nebyl to Světlo, ale přišel, aby o tom Světle vydal svědectví.
9Tento byl to pravé Světlo, které osvětluje každého člověka přicházejícího na svět.
10Byl na světě a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal.
11Přišel do svého vlastního a jeho vlastní ho nepřijali.
12Ale všem, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími syny, totiž těm, kteří věří v jeho jméno,
13kteří jsou zrozeni ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.
14A to Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi (a viděli jsme jeho slávu, slávu jakou má Jednorozený od Otce), plné milosti a pravdy.
J 1. kapitola
Vidíme, že Jan užívá slov Slovo, Světlo.
Slovo, Světlo, nebyl to člověk. Slovo, ani Světlo nemají lidskou podobu. Bůh promluvil, z Božích úst vyšlo Slovo, které bylo současně Světlem. Ne však takovým světlem, jaké lidé znají, takové světlo je stvořeno. (Gn 1:3)
Slovo, Světlo vyšlo z Božích úst. Opět však Jan používá slova a obrazy známé z tohoto světa. Bůh je duch a nemá ústa. Slova evangelisty Jana nám tedy lidsky vysvětluje něco, co je daleko za lidskou představivostí.
Jan ve svých listech píše, že Bůh je Láska. Svěřuje se učedníkům Páně se svým poznáním.
16A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. 1.J 4:16
8Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. 1.J 4:8
Byla to tedy Láska, která promluvila, z úst Lásky vyšlo Slovo, Světlo.
9V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého Syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život. 10V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. 11Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, i my se máme navzájem milovat. 12Boha nikdo nikdy neviděl. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. 13Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal ze svého Ducha. 14A my jsme viděli a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, Zachránce světa. 1.J 4:9-14
Otčenáš
Otec poslal Syna, abyste měli život a vy učením Syna pohrdáte? Jak chcete před Bohem ospravedlnit, že neděláte, co Ježíš přikazuje?
Pohrdáte životem, který vám Bůh Otec skrze svého Syna nabízí?
Otčenáš
Boha nikdo nikdy neviděl. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. 1J 4:12
Řekne-li někdo: ‚Miluji Boha,‘ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Vždyť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl. 1J 4:20