Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!
Clicks67

Lòng trung thành của Francis đối với những người bạn trung thành của Ngài

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsZksgpnwfqu