Clicks35
vi.news

Francis xét nghiệm coronavirus thêm một lần nữa

Francis và một số ít còn sống ở Santa Marta đã được kiểm tra coronavirus. Kết quả là âm tính, IlFattoQuotidiano.it (ngày 26 tháng 3) biết.

Biện pháp này là cần thiết sau khi một Đức ông sống ở đó, ngã bệnh.

Francis dành phần lớn thời gian trong ngày ở phòng số 201, trên tầng hai.

Trong thời điểm hiện tại, chỉ có mười bản của L'Osservatore Romano được in ra cho Francis, Benedict XVI, và những người đứng đầu Bộ Ngoại giao.

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsIezeyoagbf