Clicks994

Video kňaza: Zajatie Ježiša Krista a to barbarstvo ktoré s ním konali, sa koná aj teraz na kresťanoch po svete a na Slovensku, na nás

Video kňaza: Zajatie Ježiša Krista a to barbarstvo ktoré s ním konali, sa koná aj teraz na kresťanoch po svete a na Slovensku, na nás. TU: alianciazanedelu.sk/archiv/8688

Drahí duchovní otcovia, otec Rado, otec Blažej, drahí priatelia.
Vypočuli sme si Pašie, ktoré tak po iné roky sme počúvali všetci spolu v chráme, na Kvetnú nedeľu a vstúpili sme tak aj počúvaním práve o odsúdení, zrade, zajatí, väznení, mučení, smrti Ježiša Krista, aby sme tak vstúpili do najväčšieho tajomstva kresťanov a síce do víťazstva Boha nad každým zlom. Nad smrťou a do toho slávneho vzkriesenia.
Ďakujem duchovným otcom, že sa podujali takto spolu s Majom zaspievať Pašie, lebo je to také stále slávnostnejšie, prekonali sami seba určite, takže veľká vďaka.

To, čo mi tak zaznieva v tohtoročnú Kvetnú nedeľu, tak je odsúdenie nevinného. Možno sme si ani neuvedomovali, keď sme takto chodievali do chrámu na kvetné nedele a potom na Veľký piatok, aké barbarstvo sa stalo práve na Ježišovi Kristovi. To prvé, je práve zrada najbližšieho priateľa, človeka, ktorý s ním sedel za jedným stolom, jedol, pil, ktorý mohol vnímať Božiu prítomnosť práve cez Ježiša Krista.

No na svete zrada je a po zrade nasleduje zajatie. Zajatie, ako s nejakým veľkým zločincom, zajatie Boha, ktorý nikomu neublížil, práve naopak, ktorý prišiel, aby pomáhal, aby uzdravoval, aby kriesil, aby zapaľoval svetielka nádeje a lásky v ľudskom srdci.

Po takomto neľudskom zajatí nasleduje vykonštruovaný súdny proces, ktorý so súdnictvom a spravodlivosťou drahí priatelia, nemá nič spoločné. Ten chudák dokonca, Ježiš Kristus nedostane ani obhajcu. Háji sa sám a tá jeho obhajoba, mnohí by povedali, no čo to bolo? Ticho, pár viet s Pilátom, alebo dokonca s Veľkňazom, za čo si zaslúži pred Veľkňazom po papuli! Lebo povie a vyzná, že je Boží Syn, no čo spravil. Prepáčte, to že bol Božím Synom, tak za to zomrel.
A potom už len vykonávatelia vôle mocných, bez rozumu, bez rozmýšľania týrajú, ponižujú, frustrujú a vyvŕšia sa potom tým, že mu prebodnú srdce na kríži. Dokonané je, urobili prácu, za ktorú možno dostanú plácu a panstvo, ktoré si objednalo smrť Ježiša Krista, tak je spokojné. Dúfajúc, že toho rúhača, ktorý sa vydával za Božieho Syna, už o ňom nikdy nikto počuť nebude, a už nikdy Ježiš Kristus a jeho meno medzi národmi skloňované taktiež nebude.

No pozrite sa drahí priatelia, čo sa stalo. My ešte aj dnes vieme, kto je Ježiš Kristus. Počas mnohých kvetných nedieľ a veľkých piatkov, keď sme takto rozmýšľali o Ježišovom umučení, prenasledovaní, možno sme si ani nespomenuli na bratov, sestry, ktoré sú, alebo ktorí sú prenasledovaní aj dnes.

Preto, že sú kresťanmi, prichádzajú o svoje životy, o svoje domovy, veď predsa posledná cesta nášho milovaného Svätého Otca Františka hovorí práve o tom. Bol na miestach, kde mnohí boli vyhladení, alebo vyhnaní len preto, lebo skloňovali meno Ježiš Kristus, len preto, lebo Ježiša Krista mali v svojom srdci.
Zničené rodiny, zničené chrámy, zničené mestá, a tisíce, státisíce kresťanov vyhnaných preč, pozabíjaných, alebo tých, ktorí poutekali so strachu pred smrťou a pred nekompromisnosťou nepriateľa.

Dnešnú Kvetnú nedeľu sme sami v chráme, kňazi a najužšia asistencia. Nielen z dôvodu pandémie, ale vyzerá to tak, že aj s iných dôvodov! S dôvodov, ktoré sú zakryté pod nejakým zvláštnym rúškom bezpečia a ochrany zdravia obyvateľov.

Dnes, keď otvoríte kostol, dovnútra príde policajt, pýta občianku od pána kaplána, ktorý sa tu modlí a volajú farára, že by prišiel riešiť, že niekto sa v kostole modlí. A ešte vám povedia, že je to zakázané! A že Cirkev je predsa pod štátom! Včera sme mali takúto skúsenosť aj tuná v tomto chráme, kedy arogancia moci sa snaží presvedčiť nás o tom, že skloňovať meno Ježiš je ZAKÁZANÉ! Presvedčiť nás o tom, že kristoterapia, liečba tuná v chráme jednotlivcov pred Ježišom Kristom je zakázaná. A beda farárovi, ktorý toto dovolí! Beda takému farárovi!

Viete, nemysleli sme si my mladí, že sa dožijeme prenasledovania! A sme sa dožili, dočkali… A to nie je len moja skúsenosť! Ale toto je skúsenosť mnohých kňazov na Slovensku. Veď ľudia existujú a žijú ďalej a nemajú len potrebu sa najesť a napiť, alebo byť zdravý, ale aj potrebu s Bohom rozprávať! A zložiť pred tým, kto odpúšťa hriechy svoj hriech! Lebo túžia byť slobodný, veď Kristus zomiera za ľudí, ktorí sú postihnutí nielen pandémiou, ale aj hriechom a bolesťou.

A my nemôžme, drahí priatelia negovať smrť Ježiša Krista a tváriť sa, že neumiera, a nedáva slobodu, a neuzdravuje a nechce sa dotýkať ľudí len preto, lebo niekto si zákaz organizovania hromadných podujatí vysvetľuje tak, že má byť zavretý kostol. To kde sme sa dopracovali? Kde sme sa dopracovali? Vyhnať ľudí z kostolov preč!

Toto už nie je o pandémii! A hovorím to aj preto, lebo sa ozvali biskupi. Hovorím to preto, lebo aj predseda KBS vo svojom liste v tomto týždni jasne poukázal na to, že motívy zrejme sú nejaké iné aj politické! Niečo za niečo. Reštaurácie za kostoly. Keď nie reštaurácie, ani kostoly, možno takto tam padla dohoda. Ktovie?

Náboženské slobody, drahí priatelia, to nie je len to, že ty doma sa môžeš pomodliť! Ale aj to, že ty môžeš dostať službu duchovnú ako indivíduum, ako Božie dieťa od svojho pastiera! A čo by to boli za pastieri, keby sa nestarali o ovce?

Dnes ráno tiež zomrela jedna z našej farnosti. Pred dvoma týždňami ma k nej volali ju zaopatriť. Mohol som ísť? Nemohol som ísť? A keby bola prišla tuná do kostola poprosiť o svätú spoveď, mohol by som, či by som nemohol? Dnes odišla do raja 94- ročná Anna. A jej dcéra Anna na umelú pľúcnu ventiláciu napojená! Evka tak isto chorá!

Zobuďme sa drahí priatelia! Však to sú naši ľudia, bratia a sestry, moje deti!
Zajatie Ježiša Krista a to barbarstvo, ktoré s ním konali sa koná aj teraz na kresťanoch po svete a na Slovensku, na nás! Dokedy sa budeme tváriť, že sa čosi nedeje? Áno, začína Veľký týždeň, treba sa pripraviť, že Diabol bude zúriť! Ale nesmieme sa zľaknúť. Aj naďalej v pokore stáť pred Kristom na kríži a prosiť, modliť sa. Prísť za vaším pastierom a požiadať, otče, polož na mňa ruku a požehnaj ma, lebo už nevládzem!

Vypros mi uzdravenie môjho srdca a daruj mi odpustenie hriechov, och podaj mi chlieb života, lebo už som vyhladovaný a neviem ísť ďalej. Áno, a my to veľmi radi urobíme, lebo to je naša služba. Lebo preto Kristus zomrel na kríži, aby sme my toto robili. Samozrejme, rešpektujúc, že sa ľudia nemôžu zhromažďovať, že nemôžme organizovať spoločné verejné podujatia. Ale nechcime, nanútiť Kristovi, že si má dať lockdown, lebo je tu pandémia, alebo iné záujmy mocných tohto štátu!

A potom vykonávateľov, ktorí vykonávajú podobne, tak ako tí, ktorí Ježiša bili, týrali, nerozmýšľajúc nariadenia svojich nadriadených.

Pripravil Anton Čulen
alianciazanedelu.sk/archiv/8688