Clicks34
vi.news

Bất chấp coronavirus: Hồng y thực hiện thánh hiến kỳ lạ

Hồng Y Ignatius Suharyo của Jakarta đã thánh hiến Giám mục Siprianus Hormat trong một buổi lễ đứng vào ngày 19 tháng 3 tại Ruteng, Indonesia.

32 giám mục, hàng trăm linh mục và khoảng 1.000 người Công giáo đã tham gia.

Cha Habur nói với UcaNews.com (ngày 20 tháng 3) rằng một kháng cáo của Chính phủ để hoãn lễ kỷ niệm, đã đến muộn, chỉ vài giờ trước khi buổi lễ bắt đầu.

Tuy nhiên, các sự kiện bổ sung đã bị hủy bỏ và các giao thức vệ sinh đã được tuân thủ.

Hình ảnh: Manggarai district government, #newsNjotutcwme