legitymizm.org

Organizacja Monarchistów Polskich » Papirusy były używane w Egipcie jeszcze w czasach arabskich

Nauka w Polsce Aż do IX wieku, czyli 200 lat po objęciu rządów przez Arabów na terenie Egiptu, do codziennych zapisków i w administracji stosowano …
Nieprzejednany Wstecznik
W tym trudnym czasie prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.