Clicks173

Saďte semená a majte vieru

Saďte semená a majte vieru - 24. augusta 2021 - od Pána Ježiša

Moja dcéra, napíš moje slová pre tých, ktorí ušami počúvajú. Moje deti, nestávajte sa odradené, ak na vaše modlitby za spásu ostatných zdanlivo nie je odpovedané. Vašou jedinou prácou je zasiať semeno. Ostatné musíte nechať na Mňa. Každé semeno rozpráva odlišný príbeh. Z jedného môžu vyklíčiť mnohé odolné korene a prejsť cez pôdu ako silná a zdravá rastlina. Ďalšie semená môžu byť na čas odviate vetrom, eventuálne pristanú do dokonale úrodnej pôdy. Tam začnú svoj cyklus rastu. Iné semená sú zasiate, ale zostávajú roky spiace, až dokým ich horúci oheň neuvoľní, a sú nanovo zrodené, vykuknú spod čierneho popola. Vy, Moje deti, nemôžete rozhodovať za iných, akým druhom rastliny sa chcú stať, alebo ako dlho potrvá zasadenej rastline, kým vypučí. Môžete len urobiť, čo najlepšie viete, zasadiť semeno a dôverovať. Dôverujte, že nezáleží na tom, aký priebeh musí semeno vydržať, že Ja budem bdieť nad semenom a neodídem preč a nenechám ho nepovšimnuté. Som najvyšší záhradník nad každým semenom ktoré zasadíte, a ak potrebujú byť na nejaký čas odviate predtým, ako zapustia koreň, tak toto dovolím. Ak potrebujú byť podrobené extrémne vysokým teplotám, ohňu, tak dovolím oheň. Semená, ktoré sadíte, sú v Mojej opatere. Odpočívajte v tom, Moje deti. Milujem vás. Ješua Ha'Mašiach.

prevzaté od sestry Barbory youtube.com/watch?v=T7_9OjHhS4s
Public domain