„Rewolta Marcowa - narodziny, życie i śmierć PRL”:

Fragmenty książki Jerzego Brochockiego „Rewolta Marcowa - narodziny, życie i śmierć PRL”: Przez cały okres PRL aż do marca 1968 roku nie wolno było rozpowszechniać informacji krytycznie oceniających …More
Fragmenty książki Jerzego Brochockiego „Rewolta Marcowa - narodziny, życie i śmierć PRL”:
Przez cały okres PRL aż do marca 1968 roku nie wolno było rozpowszechniać informacji krytycznie oceniających rolę lobby żydowskiego w PRL, nie wolno było, nawet po Październiku 1956, pisać czy mówić o tym, kto kierował aparatem terroru w PRL itd. Wolno było pisać o szowinizmie niemieckim, ukraińskim, amerykańskim, francuskim, a zwłaszcza polskim. Nie wolno było pisnąć nawet o szowinizmie żydowskim. Ta blokada trwała czterdzieści pięć lat PRL z krótką przerwą w marcu 1968. W tym sensie marzec 1968 roku był wydarzeniem ważnym.
(…)Nieliczni badacze upatrują źródeł marca 1968 roku w październikowym przełomie 1956 roku. Jeszcze mniej liczni szukają początku marca 1968 roku w wydarzeniach roku 1948, w rozprawie kominternowskiej grupy Bermana z tzw. odchyleniem prawicowo-nacjonalistycznym w PPR - PZPR z gomułkowską "polską drogą do socjalizmu".
(...)Klub Raczkujących Rewizjonistów, czyli Poszukiwaczy …More
alanowa
..Z taka pogardą o Polakach pisał teść Andrzeja Dudy Julian Kornhauser w wierszu o pogromie kieleckim "A jacy to źli ludzie mieszczanie kielczanie,żeby pana swego, Seweryna Kahane,zabiliście, chłopi, kamieniami, sztachetami!
[...]Bóg Polaków zamknięty w obozie, w baraku drży, gdy dzielni chłopcy z orzełkami na czapkach
dobijają dziewczynki żydowskie, rurkami, na odlew."
modernistae prohibere
ZBM 10:36
Tutaj zgadzam się częściowo z tym twierdzeniem.
Izraelowi brakowało wykwalifikowanych kadr szczególnie tych "zasłużonych" w komunistycznym terrorze Polaków.
Nowe państwo Izrael zamierzało ich wykorzystać do pacyfikacji Palestyńczyków - rdzennych mieszkańców tych ziem i to im się w 100% powiodło.